Измијењена пракса уписа новорођенчади

Одјељење за општу управу обавјештава да је измијењена досадашња пракса да се уписи новорођене дјеце врше доласком родитеља или пуномоћника у матичне службе локалних заједница, него се, у складу, и на начин прописан Правилником о поступку издавања и обрасцу пријаве рођења дјетета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 36/21), попуњавање података о новорођенчету и његовим родитељима врши у здравственим установама Републике Српске.

Попуњена пријава се електронским путем,  доставља надлежним установама, а Матичној служби и електронски и у папирној форми.

– С обзиром на то да се родитељи, ради уписа дјетета у матичне књиге рођених, не појављују пред матичарем (изузев у малом броју случајева када је то неопходно), више не постоји могућност да родитељи дају сагласност да се подаци о њима, и њиховој беби, објављују у средствима јавног информисања – поручили су у ресорном Одјељењу.

Они су напоменули да је објављивање података о бебама и њиховим родитељима била вишедеценијска пракса у Граду Бањој Луци, те да објављивање података, ни до сада, није имало упориште у самим прописима, већ у доброј вољи родитеља који су жељели да се рођење њихове бебе објави у средствима јавног информисања, и за то су давали изричиту писмену сагласност матичарима Града Бање Луке.

– Ова могућност се сада „изгубила“ и врло вјероватно је да ће многи родитељи остати ускраћени да, и на овакав начин, овјековјече рођење новог члана њихове породице – поручују из Одјељења.