Radna tijela gradonačelnika

Home / Početna / Radna tijela gradonačelnika

Visoki savjet gradonačelnika

Visoki savjet gradonačelnika je tijelo koje je formirano prvi put i čine ga stručnjaci iz različitih oblasti koji su svojim radom i rezultatima dokazali da mogu da daju značajan doprinos društvu. Namjera koja je rukovodila ovaj proces jeste učešće najkompetentnijih ljudi i njihova savjetodavna uloga u procesu vođenja grada. Visoki savjet svoje rad bazira na pravilima struke i nauke, pridržava se najviših etičkih normi, a članovi svoj rad vrše na dobrovoljnoj bazi, bez naknade.

Ovo je samostalno, nezavisno i stručno tijelo, koje nema karakter organa vlasti, ali je svojom stručnošću i iskustvom uključeno u donošenje odluka od važnosti za Banju Luku i njene građane. Savjet je imenovan u sljedećem sastavu:

Duško Pevulja

Profesor na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci na Studijskom programu srpskog jezika i književnosti. Bavi se istorijom i poetikom srpske književnosti. Obavljao je dužnost potpredsjednika „Društva nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske“. Bio je glavni urednik književne revije „Zmijanje“ i časopisa za književnost i kulturu „Krajina“. Član je redakcije „Priloga nastavi srpskog jezika i književnosti“ i glavni urednik časopisa za filozofiju, filologiju, nauku i umjetnost „Srpski pregled“. Autor je mnogobrojnih knjiga i te ima izuzetno obiman kritičko – priređivački rad.

Dejan Savić

Bivši jugoslovenski i srpski vaterpolo reprezentativac, trener, selektor reprezentacije Srbije. Sa Partizanom je osvojio titulu šampiona. Kao igrač dugo godina nastupao je za Partizan gdje je i počeo svoju igračku karijeru. Igrao je u Španiji za Barselonu i Barselonetu, bio je u Italiji u Florenciji i Pro Reku, dobar dio svoje karijere proveo je u ruskom Sintezu, a posljednju sezonu proveo je u Crvenoj zvezdi, gdje je kasnije bio veoma uspješan i trofejan trener. Sa odigrane 444 utakmice rekorder je po broju odigranih utakmica za nacionalni tim, a postigao je i 405 golova. Osvojio je četiri olimpijske, četiri svjetske i pet evropskih medalja sa nacionalnim timom.

Miodrag Stojković

Svjetski priznat genetičar, dio grupe koja je kandidovala naučnike iz oblasti medicine za Nobelovu nagradu. Do 2021. godine radio je kao istraživač u bolnici koja pripada Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard. 2008. godine osnovao je specijalnu bolnicu za liječenje steriliteta. Autor je i koautor brojnih naučnih publikacija, akademski recenzent za više od 30 tijela za dodjelu naučnih projekata, časopisa i regulaciju.

Zdravko Miovčić

Diplomirani filozof i diplomirani komparativist, profesor filozofije i sociologije, magistar nauka menadžmenta, direktor Agencije za razvoj preduzeća – EDA Banja Luka. Vodio je mnogobrojne međunarodne projekte, bio je angažovan kao međunarodni ekspert. Objavio je više knjiga, priručnika i zbirki poezije. Nosilac je medalje zasluga za narod Republike Srpske od 1995. godine.

Miodrag Zec

Doktorsku disertaciju odbranio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Predavao na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, radio u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, predavao na Filozofskom fakultetu. Uporedo sa radom na osnovnim studijama, angažovan i na postdiplomskim studijama u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Banjaluci. Objavio je šest monografija, 40 priloga u Zbornicima sa naučnih skupova i preko 160 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Član je naučnog društva ekonomista Srbije i Akademije ekonomskih nauka.

David Mastikosa

Kompozitor mlađe generacije, viši asistent na Katedri za muzičku teoriju i pedagogiju. Dobitnik je nagrade za najbolju muziku za savremeni film od strane British Council Ukraine u saradnji sa „DovženkoCentr“Njegovu muziku izvode značajni umjetnici i ansambli. Jedan je od naših najaktivnijih kompozitora filmske i pozorišne muzike (između ostalog i „Lica Lafore“), piše muziku za kratke i animirane filmove, te muziku za pozorište. Trenutno pohađa doktorske studije kompozicije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Holandski Donemus je ekskluzivni izdavač njegove muzike, a alumnista je francuske škole za talente.

Snježana Mrđa Badža

Generalni direktor, odgovorni, odnosno licencirani planer, projektant i revident za izradu prostorno-planske, studijske i tehničke dokumentacije Urbis centra, inženjer arhitekture. Radila je na mnogobrojnim projektima, sprovedbenim dokumentima, studijama izvodljivosti, urbanističkim planovima, strategijama saobraćaja. Dobitnica mnogobrojnih nagrada iz oblasti urbanizma.

Nataša Tešanović

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odsjeku za njemački jezik i književnost. Stekla je zvanje master komunikolog, trenutno je doktorant na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci. Radila je kao novinar i urednik na Srpskoj radio – televiziji, uređivala je autorsku emisiju. Autor je dokumentarnog filma „Gavrilo Princip“. Do 2018. godine urednik i direktor Alternativne televizije. Bila dopisnik radija Deutsche Welle i WDR (Westfallische Deutsche Rundfunk), te profesor njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. 2017. godine proglašena je za najmenadžera za južnu i jugoistočnu Evropu u oblasti medija i komunikacija od strane organizacije Euromenadžer. Učestovala je na brojnim demokratskim forumima, okruglim stolovima i seminarima na temu stanja u medijima i političkih odnosa u BiH  i regionu. Obavljala konsultantske poslove iz oblasti medija i komunikacija.

Aleksandra Mušić

Profesionalna košarkašica, diplomirani menadžer sport. Karijeru je započela u Mladom Krajišniku, a nastavila u Izraelu, Fracuskoj i Austriji. Radila kao trener više klubova, kao sportski direktor, kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik je Humanitarne organizacije „Budimo ljudi“.  Veoma aktivna kao volonter i prepoznatljiva kao osoba koja svojim angažmanom daje doprinos zajednici.

Radoslav Rade Savić

Diplomirao u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, dugogodišnji radnik u sportskim organizacijama, te nekadašnji član FIBA Konferencije za Evropu i Komesar FIBA, ovlašteni predstavnik Republike Srpske u međunarodnim pregovorima o statusu sporta u BiH i Republici Srpskoj. Postigao je značajne sportske rezultate klupskih i reprezentativnih ekipa u kojima je bio angažovan kao igrač i trener. Pisao je stručne osvrte, prikaze, recenzije i rasprave iz oblasti književnosti, srpskog jezika, muzike i sporta, dobitnik nagrade grada Banje Luke za životno djelo.

Ljiljana Čekić

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu, a magistrirala i doktorirala na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Radi kao predavač na fakultetu i kao dramski glumac. Osvojila je značajne glumačke nagrade, radila na televiziji i radiju.  Učestvovala je na mnogim naučnim skupovima i projektima, te je bila angažovana kao dramaturg, organizator radionica, urednik i moderator, kolumnista, recenzent časopisa i naučnih knjiga.

Miljka Brđanin

Kao član prve klase dramskog odsjeka, smjer gluma, diplomirala je 2003. godine na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Zaposlena je kao stalni član ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske. U sfere djelovanja spadaju i forme plesa i modernog baleta, kojima se kao instruktor bavila više godina. Kao autor scenskog pokreta i koreografije potpisana je na više nagrađivanih predstava. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za glumačka ostvarenja na mnogim festivalima u regionu i šire, te dobitnik „Sterijine nagrade“ na Sterijinom pozorju 2018. godine.

Aleksandar Čavić

Diplomirani demograf, zvanje stekao na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, student generacije. Završio i dva smjera na studiju ekonomije, na oba smjera student generacije. Na Univerzitetu u Beogradu završio master akademske studije, trenutno student doktorskih akademskih studija geonauke, iz oblasti demografije. Rezervni JE oficir VRS. Radio je u privredi, gradskoj administraciji, a trenutno je načelnik Službe u Okružnom privrednom sudu. Bio je član Komisije za praćenje primjene Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Bio je angažovan kao edukator i kontrolor na projektu digitalizacije registarskih spisa. Radio je na digitalizaciji matičnih knjiga. Predsjednik Stručnog savjeta Udruženja porodica sa četvoro i više djece.

Tim za izradu Strategije demografskog razvoja grada Banje Luke

Zadatak Tima je da u skladu sa Odlukom o imenovanju Tima za izradu Strategije demografskog razvoja Grada Banja Luka, izradi Strategiju demografskog razvoja Grada Banja Luka u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

Strukturu Tima čine članovi iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi, naučni i stručni radnici, te predstavnik Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, Misije u Bosni i Hercegovini. Sva pitanja od značaja za rad Tima biće uređena i regulisana odlukama Tima i Poslovnikom o radu Tima.

Članovi Tima koji su zaposleni u Gradskoj upravi, ustanovi čiji je osnivač Grad Banja Luka i predstavnik Populacionog fonda UN, Misija u BiH, nemaju pravo na naknadu za rad u Timu. Ostali članovi Tima imaju pravo na naknadu za rad, a način isplate i visina naknade biće utvrđeni posebnom odlukom gradonačelnika.

U Tim za izradu Strategije demografskog razvoja grada Banje Luke imenuju se:

 

 • Mirna Savić – Banjac, Kabinet gradonačelnika,
 • Valentina Aničić, Kabinet gradonačelnika,
 • Nevena Blagojević – Podrić, Odjeljenje za društvene djelatnosti,
 • Draško Valan, Odjeljenje za društvene djelatnosti,
 • Aleksandar Čavić, master demograf,
 • Dr Petar Vasić, docent na Odsjeku za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • Dr Nenad Babić, doktor medicinskih nauka,
 • Sandra Dobrijević Šipka, magistar socijalnog rada,
 • Dejan Prošić, diplomirani demograf i magistar menadžmenta u zdravstvu,
 • Marijana Aćimovac, diplomirani geograf – demograf,
 • Adriana Basara, diplomirani geograf – etnolog i
 • Željko Blagojević, programski analitičar za stanovništvo i razvoj, Populacioni fond Ujedinjenih nacija, Misija u Bosni i Hercegovini.