Mjesne zajednice

Home / Gradska uprava / Mjesne zajednice

O mjesnim zajednicama

Mjesne zajednice su oblik neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, a obrazuju se za područja, koja predstavljaju teritorijalnu i funkcionalnu cjelinu, na kojima postoji interes stanovnika za ostvarivanje zajedničkih interesa i potreba, kao i međusobna povezanost građana. Na području Grada Banja Luka nalazi se 57 mjesnih zajednica, a osnovni podaci o svakoj od njih dati su na ovoj stranici.

 1. MZ Agino Selo
 2. MZ Ada
 3. MZ Bistrica
 4. MZ Borik 1
 5. MZ Borik 2
 6. MZ Borkovići
 7. MZ Bočac
 8. MZ Bronzani Majdan
 9. MZ Bulevar
 10. MZ Verići
 11. MZ Vrbanja
 12. MZ Goleši
 13. MZ Gornja Piskavica
 14. MZ Debeljaci
 15. MZ Donja Kola
 16. MZ Dragočaj
 17. MZ Drakulić
 18. MZ Zalužani
 19. MZ Karanovac
 20. MZ Kmećani
 21. MZ Kola
 22. MZ Kočićev Vijenac
 23. MZ Krmine
 24. MZ Krupa na Vrbasu
 25. MZ Kuljani
 26. MZ Lazarevo 1
 27. MZ Lazarevo 2
 28. MZ Lauš 1
 29. MZ Lauš 2
 30. MZ Ljubačevo
 31. MZ Mišin Han
 32. MZ Motike
 33. MZ Nova Varoš
 34. MZ Obilićevo 1
 35. MZ Obilićevo 2
 36. MZ Pavići
 37. MZ Paprikovac
 38. MZ Petrićevac
 39. MZ Piskavica
 40. MZ Pobrđe
 41. MZ Potkozarje
 42. MZ Prijakovci
 43. MZ Priječani
 44. MZ Rekavice 1
 45. MZ Rekavice 2
 46. MZ Rosulje
 47. MZ Saračica
 48. MZ Srpske Toplice
 49. MZ Starčevica
 50. MZ Stratinska
 51. MZ Stričići
 52. MZ Centar 1
 53. MZ Centar 2
 54. MZ Česma
 55. MZ Čokorska Polja
 56. MZ Šargovac
 57. MZ Šimići

Vodič kroz mjesne zajednice

U mjesnoj zajednici građani mogu zadovoljavati određene zajedničke potrebe i interese u oblastima: uređenja naselja, stanovanja, komunalnih djelatnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, zaštite životne okoline, obrazovanja, vaspitanja, fizičke kulture, kao i u drugim oblastima, koje građani neke mjesne zajednice smatraju bitnim za svoju sredinu. U svakoj mjesnoj zajednici postoje:

 • Zbor građana
 • Savjet mjesne zajednice

Zbor građana

Zbor građana mjesne zajednice čine građani sa područja MZ, koji imaju biračko pravo i prebivalište na njenoj teritoriji. Na Zboru građana građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz djelokruga samostalnih poslova Grada Banja Luka, inicirati i predlagati načine rješavanja određenih pitanja i donošenje akata iz djelokruga Skupštine Grada Banja Luka. Zbor građana održava se za područje MZ, a izuzetno se može održati i za područje više MZ. Građani na zborovima građana neposredno:

 1. odlučuju o izboru članova Savjeta MZ i o njihovom razrješenju;
 2. odlučuju o prihvatanju inicijative građana za obrazovanje MZ, promjenu područja ili naziva MZ;
 3. odlučuju o podnošenju prijedloga za raspisivanje referenduma za područje MZ ili njenog dijela, te o pitanjima iz nadležnosti Skupštine Grada, koja se odnose na posebne potrebe i interese građana;
 4. odlučuju o pokretanju inicijative za izmjene i dopune Statuta Grada;
 5. odlučuju o pokretanju inicijative za donošenje i izmjenu propisa i opštih akata iz nadležnosti lokalne zajednice;
 6. odlučuju o upućivanju preporuka i prigovora na rad organa Grada;
 7. odlučuju o pokretanju inicijative za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture (ulica, trgova, lokalnih puteva, seoskih i drugih nekategorisanih puteva, javne rasvjete, vodovodne, kanalizacione i elektro-mreže, zelenila, grobalja);
 8. odlučuju o pokretanju inicijative o načinu obezbjeđenja finansijskih sredstava za izgradnju i održavanje objekata iz tačke 7 (lično učešće građana), kao i o načinu korišćenja tih objekata;
 9. odlučuju o pokretanju inicijativa za poboljšanje uslova u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i društvene brige o djeci i omladini;
 10. odlučuju o pokretanju inicijativa za poboljšanje uslova u oblasti kulture, obrazovanja, sporta i fizičke kulture;
 11. odlučuju o pokretanju inicijativa za poboljšanje uslova u oblasti razvoja privrede, turizma, ugostiteljstva, zanatstva, trgovine, privatnog preduzetništva i poljoprivrede;
 12. odlučuju o pokretanju inicijativa za poboljšanje uslova u oblasti zaštite prirodnih dobara, životne sredine i zaštite građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih većih nepogoda;
 13. odlučuju o pokretanju inicijativa i u drugim oblastima, koje građani smatraju bitnim;
 14. razmatraju godišnje izmještaje o radu Savjeta MZ;
 15. razmatraju posebna pitanja i akta, koja im na razmatranje uputi Skupština Grada i na ista upućuju primjedbe, prijedloge i sugestije;
 16. razmatraju nacrte Statuta Grada, nacrte odluka o budžetu, Planu razvoja, nacrte urbanističkog i regulacionih planova, koje im Skupština Grada uputi na javnu raspravu i na isti upućuju primjedbe, prijedloge i sugestije;
 17. predlažu jednogodišnje planove izgradnje objekata komunalne infrastrukture za područje MZ.

Savjet mjesne zajednice

Savjet mjesne zajednice zasjeda po potrebi i donosi odluke na svojim sjednicama. On može punovažno da odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine članova Savjeta, a odluke se donose većinom glasova članova ovog tijela. U okviru svojih prava i dužnosti Savjet MZ:

 1. bira iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta MZ;
 2. stara se o izvršenju svojih odluka i odluka koje građani donesu ličnim izjašnjavanjem na Zboru građana;
 3. donosi Godišnji izvještaj o radu i izvještava Zbor građana;
 4. donosi Odluku o utvrđivanju liste prioriteta za izgradnju objekata komunalne infrastrukture na području MZ;
 5. razmatra inicijative građana za sazivanje Zbora građana;
 6. donosi Odluku o upućivanju prijedloga Zboru građana za razrješenje člana Savjeta;
 7. donosi Odluku o jednokratnom davanju na korišćenje prostora u objektu MZ;
 8. sarađuje sa Komisijom za mjesne zajednice Skupštine Grada;
 9. sarađuje sa drugim subjektima na području grada i mjesnim zajednicama;
 10. obavlja i druge poslove, koje mu u nadležnost stave zakon, Skupština Grada i gradonačelnik.

MZ Agino Selo

Adresa sjedišta: Agino Selo bb
Stručni saradnik: Radovan Čivčić
Broj telefona: 051/487-977

Prikaži na mapi

MZ Ada

Adresa sjedišta: Palih boraca 4
Stručni saradnik: Jadranka Vujasin
Broj telefona: 051/423-423

Prikaži na mapi

MZ Bistrica

Adresa sjedišta: Bistrica bb
Stručni saradnik: Radoslav Granula
Broj telefona: 051/277-113

Prikaži na mapi

MZ Borik 1

Adresa sjedišta: Bulevar vojvode Živojina Mišića 25
Stručni saradnik: Milka Banjac – Pešević
Broj telefona: 051/250-049

Prikaži na mapi

MZ Borik 2

Adresa sjedišta: Bulevar vojvode Živojina Mišića 23
Stručni saradnik: Milka Banjac – Pešević
Broj telefona: 051/257-123

Prikaži na mapi

MZ Borkovići

Adresa sjedišta: Borkovići bb
Stručni saradnik: Mirko Blagojević
Broj telefona: 051/278-092

Prkaži na mapi

MZ Bočac

Adresa sjedišta: Bočac bb
Stručni saradnik: Radovan Čivčić
Broj telefona: 051/367-003

Prkaži na mapi

MZ Bronzani Majdan

Adresa sjedišta: Bronzani Majdan bb
Stručni saradnik: Radijana Pajić
Broj telefona: 051/271-150

Prikaži na mapi

MZ Bulevar

Adresa sjedišta: Simeuna Đaka 15
Stručni saradnik: Tatjana Kostić
Broj telefona: 051/218-198

Prkaži na mapi

MZ Verići

Adresa sjedišta: Verići bb
Stručni saradnik: Gordana Prpoš
Broj telefona: 051/399-279

Prkaži na mapi

MZ Vrbanja

Adresa sjedišta: Stanka Božića Kobre bb
Stručni saradnik: Mara Škavić
Broj telefona: 051/425-126

Prikaži na mapi

MZ Goleši

Adresa sjedišta: Goleši bb
Stručni saradnik: Radana Kos
Broj telefona: 051/276-109

Prikaži na mapi

MZ Gornja Piskavica

Adresa sjedišta: Gornja Piskavica bb
Stručni saradnik: Radoslav Granula
Broj telefona: 051/270-089

Prkaži na mapi

MZ Debeljaci

Adresa sjedišta: Tešana Podrugovića bb
Stručni saradnik: Milena Petreš
Broj telefona: 051/470-057

Prikaži na mapi

MZ Donja Kola

Adresa sjedišta: OŠ „Branislav Nušić“
Stručni saradnik: Vladimir Đaković
Broj telefona: 051/279-170

Prkaži na mapi

MZ Dragočaj

Adresa sjedišta: Dragočaj bb
Stručni saradnik: Bojana Tadić
Broj telefona: 051/393-055

Prikaži na mapi

MZ Drakulić

Adresa sjedišta: Đurđa Glamočanina 1
Stručni saradnik: Jelena Čavić
Broj telefona: 051/381-855

Prkaži na mapi

MZ Zalužani

Adresa sjedišta: Put srpskih branilaca 175
Stručni saradnik: Bojana Tadić
Broj telefona: 051/385-078

Prikaži na mapi

MZ Karanovac

Adresa sjedišta: Karanovac bb
Stručni saradnik: Obrenko Glavić
Broj telefona: 051/427-398

Prkaži na mapi

MZ Kmećani

Adresa sjedišta: Kmećani bb
Stručni saradnik: Branislav Lužija
Broj telefona: 051/487-992

Prikaži na mapi

MZ Kola

Adresa sjedišta: Kola bb
Stručni saradnik: Vesna Gajić
Broj telefona: 051/363-408

Prkaži na mapi

MZ Kočićev Vijenac

Adresa sjedišta: Duška Koščice bb
Stručni saradnik: Đuja Grmuša
Broj telefona: 051/211-833

Prikaži na mapi

MZ Krmine

Adresa sjedišta: Krupa na Vrbasu bb
Stručni saradnik: Nedeljka Banović
Broj telefona: 051/490-288

Prkaži na mapi

MZ Krupa na Vrbasu

Adresa sjedišta: Krupa na Vrbasu bb
Stručni saradnik: Nedeljka Banović
Broj telefona: 051/417-172

Prikaži na mapi

MZ Kuljani

Adresa sjedišta: Put srpskih branilaca 175
Stručni saradnik: Bojana Tadić
Broj telefona:  051/385-078

Prkaži na mapi

MZ Lazarevo 1

Adresa sjedišta: Knjaza Miloša 29D
Stručni saradnik: Aleksandar Vranješ
Broj telefona: 051/315-214

Prikaži na mapi

MZ Lazarevo 2

Adresa sjedišta: Knjaza Miloša 29D
Stručni saradnik: Aleksandar Vranješ
Broj telefona: 051/315-214

Prikaži na mapi

MZ Lauš 1

Adresa sjedišta: Karađorđeva 61
Stručni saradnik: Milorad Galić
Broj telefona: 051/211-439

Prkaži na mapi

MZ Lauš 2

Adresa sjedišta: Karađorđeva 61
Stručni saradnik: Jelena Ninić
Broj telefona: 051/211-439

Prkaži na mapi

MZ Ljubačevo

Adresa sjedišta: Ljubačevo bb (objekat OŠ „Milan Rakić“)
Stručni saradnik: Obrenko Glavić
Broj telefona: 051/487-978

Prikaži na mapi

MZ Mišin Han

Adresa sjedišta: Mišin Han bb
Stručni saradnik: Dragica Predojević
Broj telefona: 051/397-010

Prkaži na mapi

MZ Motike

Adresa sjedišta: Ilindanska 98
Stručni saradnik: Vladimir Đaković
Broj telefona: 051/275-237

Prikaži na mapi

MZ Nova Varoš

Adresa sjedišta: Tina Ujevića 3
Stručni saradnik: Nevena Jaćimović
Broj telefona: 051/307-737

Prkaži na mapi

MZ Obilićevo 1

Adresa sjedišta: Cara Lazara 20
Stručni saradnik: Dragan Dvorančić
Broj telefona: 051/464-145

Prikaži na mapi

MZ Obilićevo 2

Adresa sjedišta: Cara Lazara 20
Stručni saradnik: Draško Pejić
Broj telefona: 051/461-457

Prikaži na mapi

MZ Pavići

Adresa sjedišta: Pavići bb (objekat MZ Stričići)
Stručni saradnik: Zlatko Sladojević
Broj telefona: 051/487-993

Prkaži na mapi

MZ Paprikovac

Adresa sjedišta: Romanijska br. 1 E
Stručni saradnik: Stoja Palačković
Broj telefona: 051/309-905

Prikaži na mapi

MZ Petrićevac

Adresa sjedišta: Branislava Nušića bb
Stručni saradnik: Vladimir Trikić
Broj telefona: 051/355-141

Prkaži na mapi

MZ Piskavica

Adresa sjedišta: Piskavica bb
Stručni saradnik: Ivana Đuđić
Broj telefona: 051/390-011

Prikaži na mapi

MZ Pobrđe

Adresa sjedišta: Simeuna đaka 15
Stručni saradnik: Tatjana Kostić
Broj telefona: 051/218-198

Prkaži na mapi

MZ Potkozarje

Adresa sjedišta: Potkozarje bb
Stručni saradnik: Mara Popović
Broj telefona: 051/395-087

Prikaži na mapi

MZ Prijakovci

Adresa sjedišta: Prijakovci bb
Stručni saradnik: Dragica Predojević
Broj telefona: 051/392-227

Prkaži na mapi

MZ Priječani

Adresa sjedišta: Hilandarska 209
Stručni saradnik: Miro Koljanić
Broj telefona: 051/388-230

Prikaži na mapi

MZ Rekavice 1

Adresa sjedišta: Rekavice bb
Stručni saradnik: Vesna Gajić
Broj telefona: 051/365-096

Prkaži na mapi

MZ Rekavice 2

Adresa sjedišta: Rekavice bb
Stručni saradnik: Magdalena Janjić
Broj telefona: 051/487-976

Prkaži na mapi

MZ Rosulje

Adresa sjedišta: Mladena Stojanovića 10
Stručni saradnik: Dragana Jovanić
Broj telefona: 051/316-480

Prikaži na mapi

MZ Saračica

Adresa sjedišta: Saračica bb
Stručni saradnik: Željko Mitrović
Broj telefona: 051/273-022

Prkaži na mapi

MZ Srpske Toplice

Adresa sjedišta: Od Zmijanja Rajka bb
Stručni saradnik: Magdalena Janjić
Broj telefona: 051/467-533

Prikaži na mapi

MZ Starčevica

Adresa sjedišta: V. Đ. Kecmanovića 1
Stručni saradnik: Gordana Baralić
Broj telefona: 051/437-569

Prkaži na mapi

MZ Stratinska

Adresa sjedišta: Bronzani Majdan bb
Stručni saradnik: Radijana Pajić
Broj telefona: 051/271-150

Prikaži na mapi

MZ Stričići

Adresa sjedišta: Stričići bb
Stručni saradnik: Zlatko Sladojević
Broj telefona: 051/363-414

Prkaži na mapi

MZ Centar 1

Adresa sjedišta:  Sime Šolaje 7
Stručni saradnik: Zorica Stojančić
Broj telefona: 051/305-785

Prikaži na mapi

MZ Centar 2

Adresa sjedišta: Kralja Petra I Karađorđevića 113
Stručni saradnik: Jasna Đekić
Broj telefona: 051/302-284

Prikaži na mapi

MZ Česma

Adresa sjedišta: Petra Velikog 30
Stručni saradnik: Vilka Pajić
Broj telefona: 051/301-472

Prkaži na mapi

MZ Čokorska Polja

Adresa sjedišta: Čokorska polja bb
Stručni saradnik: Željko Mitrović
Broj telefona: 051/490-299

Prikaži na mapi

MZ Šargovac

Adresa sjedišta: Subotička 133
Stručni saradnik: Jelena Čavić
Broj telefona: 051/380-983

Prkaži na mapi

MZ Šimići

Adresa sjedišta: Šimići bb
Stručni saradnik: Mara Popović
Broj telefona: 066/881-024

Prikaži na mapi