Međunarodna saradnja

Home / Gradska uprava / Međunarodna saradnja

O međunarodnoj saradnji

Grad Banja Luka u okviru međunarodnih i međugradskih odnosa sarađuje sa mnogim gradovima i udruženjima. Podstiču se novi i obnavljaju već uspostavljeni kontakti s gradovima prijateljima, a saradnja se širi i na gradove s kojima do sada nije bilo kontakata.

Prioriteti međunarodnog djelovanja Grada Banja Luka su saradnja:

 • sa gradovima iz susjednih zemalja i regiona,
 • sa gradovima zemalja članica i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, i
 • sa gradovima s kojima je Grad potpisao sporazum o prijateljstvu i saradnji.

Banja Luka ima potpisane sporazume o saradnji sa 15 gradova. Ovakav vid povezivanja na različitim poljima doprinisi afirmaciji i poboljšanju imidža kako grada tako i cijele zemlje na međunarodnom planu.

Grad Banja Luka je član mnogih međunarodnih asocijacija kao što su: BALCINET (Mreža najvećih gradova Balkana), EUROCITIES (Asocijacija evropskih gradova), PHILIA (Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope), NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope).

Osim protokolarne, kulturne, naučne i sportske saradnje Grad Banja Luka intenzivira međunarodnu privrednu saradnju, i teži da se  povezuje sa gradovima partnerima u pogledu zajedničkog apliciranja za sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije.

Sporazumi o saradnji

Banja Luka ima potpisane sporazume, odnosno protokole i povelje sa više gradova u regionu i Evropi. U nastavku pregled…

 • Protokol o saradnji sa Suboticom – potpisan 5. juna 2015. godine;
 • Pismo namjere o saradnji između Banje Luke i Temišvara – potpisan 2. avgusta 2014. godine;
 • Sporazum o saradnji između Banje Luke i Kosovske Mitrovice – potpisan u okviru aktivnosti povodom Dana Grada, 22. aprila 2014. godine;
 • Memorandum o saradnji Banje Luke i Kumanova – potpisan 11. novembra 2012. godine;
 • Sporazum o partnerstvu Banje Luke i Modina – potpisan 17. oktobra 2010. godine;
 • Sporazum o saradnji između Banje Luke i Sremske Mitrovice – potpisan 22. aprila 2008. godine;
 • Sporazum o saradnji sa Barijem i Bitontom – potpisani 21. aprila 2007. godine;
 • Ugovor o saradnji Banje Luke sa Gracom – potpisan 21. juna 2006. godine;
 • Sporazumi o saradnji sa Novim Sadom i Kranjem  – potpisani 24. marta 2006. godine;
 • Sporazum o saradnji Banje Luke i Lavova – potpisan 22. septembra 2005. godine;
 • Povelja o partnerstvu sa Kajzerslauternom  – potpisana 3. oktobra 2003. godine;
 • Sporazum o saradnji Banje Luke i Beograda – potpisan 9. decembra 2003. godine;
 • Sporazum o kulturnoj saradnji sa Moskvom – potpisan 4. juna 2003. godine.

Gradovi partneri