Ред вожње градског превоза

Home / Грађани / Саобраћај / Јавни превоз / Ред вожње градског превоза

Линија број 1

Мађир – Ортопедија – Нова болница

Погледај

Линија број 3

Центар (Водовод) – Врбања – Зелени вир

Погледај

Линија број 3Б

Центар (Водовод) – Дебељаци

Погледај

Линија број 6

Аутобуска станица – Лауш – Сарачица

Погледај

Линија број 7

Лауш – Паприковац – Центар – Обилићево (ТО Бема)

Погледај

Линија број 8

Аутобуска станица – Подгора

Погледај

Линија број 9

Чесма – Центар – Десна новоселија

Погледај

Линија број 9Б

Чесма – Медено поље – Центар

Погледај

Линија број 9И

Инцел – Центар

Погледај

Линија број 10

Аутобуска станица – Обилићево

Погледај

Линија број 12

Центар – Паприковац (видик)

Погледај

Линија број 13

Лазарево – Обилићево

Погледај

Линија број 13А

Нова болница – Центар – Залужани

Погледај

Линија број 13Б

Ново гробље – Лазарево (Пословна школа)

Погледај

Линија број 13Ц

Центар – Туњице – Залужани

Погледај

Линија број 13П

Обилићево (Крфска улица) – Петрићевац

Погледај

Линија број 14

Старчевица – Центар – Старчевица

Погледај

Линија број 14Б

Аутобуска станица – Борик – Старчевица

Погледај

Линија број 17

Обилићево – Нова болница

Погледај

Линија број 17А

Старчевица – Нова болница

Погледај

Линија број 19

Шарговац – Центар (Видовданска)

Погледај

Линија број 20

Аутобуска станица – Центар – Паприковац (Ул. Ранка Шипке)

Погледај

Линија број 39

Дракулић (Вртаче) – Центар

Погледај

Линија број 39А

Дракулић (авион) – Раковачке баре – Центар

Погледај