Двије јавне расправе о нацртима регулационих планова у четвртак, 1. јуна

Одјељење за просторно уређење Градске управе 1. јуна организујe двије јавне расправе, и то:

  • јавну расправу о Нацрту измјене дијела Регулационог плана „Лауш 5“ (уз улицу Косте Мајкића, – к.ч.бр. 2286/1 и 287/1, к.о. Петрићевац 2 н.п.), која ће бити одржана са почетком у 16.15 часова;
  • јавну расправу о Нацрту измјене дијела Регулационог плана дијела централног подручја града Бање Луке (простор између ул. Краља Петра I Карађорђевића, Трга српских јунака и I крајишког корпуса), која ће бити одржана са почетком у 16.45 часова.

Обје јавне расправе биће организоване у сали 33 Градске управе.

Из ресорног одјељења позивају стручну јавност, представнике инфраструктурних и других организација, као и сва заинтересована лица да присуствују јавним расправама.