Dijaspora

Ljubav prema otadžbini i gradu na Vrbasu neraskidive su niti koje će zauvijek vezati Banju Luku i sve naše ljude u dijaspori.

Iako je dio našeg stanovništva odlučio svoje živote izgraditi van svog grada i van svoje zemlje, Banja Luka ostaje njihov grad i njihovo ognjište, te je dužnost Grada Banje Luke  da bude spona i da aktivno radi na očuvanju, ali i na jačanju veza sa našom dijasporom i očuvanjem njihove povezanosti sa maticom.

Banja Luka je grad u kojem ima mjesta za sve nas i njena vrata otvorena su za sve naše građane, ma gdje se oni nalazili. Osim toga naša želja je i da usluge Gradske uprave budu dostupne svima, te smo s tim u vezi našim građanima u rasijanju omogućili i jednostavniju proceduru za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga.

Kultura, tradicija, jezik i običaji temelj su našeg postojanja, ali i spona koja nas veže, stoga je Grad Banja Luka opredijeljen da aktivno radi i na jačanju saradnje na polju očuvanja našeg identiteta.

Ipak, iako su kultura, jezik i tradicija dubok  korijen i temelj naših veza, bolje umrežavanje, te jača saradnja i na poslovnom planu način je da te veze vremenom postanu neraskidive.

Grad Banja Luka prepoznao je značaj i ekonomski potencijal naše dijaspore raspostranjene širom Evrope i svijeta, te smo, vođeni idejom da zajedničkom saradnjom možemo napraviti i bolje rezultate, izradili platformu za umrežavanje pojedinaca sa organizacijama i udruženjima koja se bave saradnjom sa dijasporom, ali i umrežavanje samih udruženja međusobom.

Naime, ovo je značajan korak u jačanju zajedničkih veza, što za krajnji cilj ima mapiranje dijaspore. Kao prvi korak ka ovom cilju jeste i formiranje baze koja će nam omogućiti bolji uvid u strukturu ljudi u rasijanju.

U nastavku je obrazac, putem kojeg doprinosite formiranju baze podataka koja će nam omogućiti kvalitetnije strateško djelovanje.

Za ostvarivanje poslovne saradnje i razmjenu poslovnih kontakata, popunite formular sa strane.

Udruženja od značaja za saradnju sa dijasporom:

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

dijaspora@banjaluka.rs.ba

Kontakt osoba: Nataša Kostić, samostalni stručni saradnik za turizam i odnose sa dijasporom, Odjeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Olakšice za investitore

  • Ukoliko invesitor gradi  proizvodni objekat, oslobođen je plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
  • Ukoliko investitor gradi poslovni objekat, a naknadu za izgradnju uplati gotovinski odjednom, ostvaruje popust od 25%  do 30%
  • Investitor, koji gradi poslovni ili proizvodni objekat, ima mogućnost plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente u ratama
  • Svim investitorima, koji su izgradili proizvodne i poslovne objekte u Poslovnoj zoni Ramići, visina komunalne nakanade se umanjuje za 50%

Na linku ispod možete pronaći tabelarni pregled troškova za buduće investitore, kao i olakšice koje ostvaruju.

Formular za poslovnu dijasporu

Popunite sve neophodne podatke i pritisnite dugme „Pošalji“, koje se nalazi na kraju obrasca.