„Vodovod“ a. d. Banja Luka

Osnovna djelatnost ”Vodovoda” je snabdijevanje potrošača pitkom i higijenski ispravnom vodom, odvođenje otpadnih voda, održavanje, opravka, rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, održavanja priključaka, vodomjera, hidranata, izrada tehničke dokumentacije, kontrola kvaliteta vode, dezinfekcija vodovodne mreže…,o čemu se brine 318 zaposlenih radnika.