JZU „Dom zdravlja“ Banja Luka

Sa ciljem sprovođenja mjera primarne, sekundarne i tercijarne prevencije bolesti, te povreda i bolesnih stanja, JZU „Dom zdravlja“ obezbjeđuje sve usluge u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske. Takođe, ova zdravstvena ustanova organizuje i sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu po sistemu porodične medicine.