Kонкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења моста у насељу Долац

Home / Kонкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења моста у насељу Долац

МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МОСТА У НАСЕЉУ ДОЛАЦ У БАЊОЈ ЛУЦИ (ЈН бр. 03-404-313/19)

У жељи да се добије одговарајуће архитектонско рјешење моста преко ријеке Врбас на позицији од посебног културно-историјског и амбијенталног значаја за Бању Луку (означеног као „насеље Долац“), као и да се добију квалитетни концепти и идејна рјешења за уређење и активирање урбане зоне у непосредном окружењу моста, Град Бања Лука расписује МЕЂУНАРОДНИ, ОПШТИ, ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МОСТА У НАСЕЉУ ДОЛАЦ У ГРАДУ БАЊОЈ ЛУЦИ.

Као и свака ријека и Врбас раздваја и спаја; као и свака ријека има два лица – оно дарежљиво и пријатно, од којег људске заједнице и без улагања у ријеку имају користи и оно застрашујуће када се њена сила окрене против те исте заједнице. Оба лица се одражавају на човјекову потребу да је пређе, да у свом битисању са ријеком, споји, себи на корист, њене обале …  да успостави један од основних видова свог односа са ријеком – прелазак.

Мост је пресјек тог односа …

Мост на ријеци Врбас у насељу Долац, у непосредној близини бањалучке тврђаве – Кастел, доградиће ведуту најужег градског центра. Познати призор поменуте тврђаве, присуством моста постаће још познатији … од звезде ведуте, постаће, силом свог значаја и значења – суперзвезда – ведута за будућност.

Питања и одговори

Да ли је могуће добити подужни профил саобраћајнице, као и дефинисану доњу ивицу конструкције моста у односу на реку Врбас? Потребно је због позиционирња моста као и распореда места ослањања.

Унутар фолдера „2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA“ конкурентима је дат на располагање Конкурсни задатак, у којем је на страни 19. дефинисан задатак конкурса, док је на страни 24. истог текста, дефинисана кота најнижег елемента објекта.

Унутар фолдера „3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD“ конкурентима су дата просторна ограничења, односно обавезујуће висинске коте на укрштању улица Ђуре Даничића и царице Милице са приступним саобраћајницама на мост. Дефинисање коначног подужног профила и конструктивног рјешења моста је задатак конкурса уз поштовање наведених висинских кота.

Гдје се може преузети тендерска документација на енглеском језику или латиници?

Тендерска документација на енглеском језику може се преузети на линку: en.banjaluka.rs.ba/bridge-design-competition-banjaluka2024

У документу РАСПИС КОНКУРСА, у поглављу 2.3.4. Графички прилози наведено је да садржај тражене конкурсне документације укључује шест 3Д приказа (9.1. – 9.6.) и 3Д анимација. Међутим, у графичком приказу плаката („template“) дефинисан је простор само за четири 3Д приказа (9.1.-9.4.). Шта то значи – да ли су посљедња два изборна, или? Такође, да ли је постојање 3Д анимације елиминаторно, или је могуће касније доставити у случају додјеле прве награде?

Како је наведено у поглављу 2.3. САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВАНИХ КОНКУРСНИХ ПОДЛОГА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе сљедећу документацију: свеску са текстуалним и графичким прилозима, плакат за изложбу, мали плакат за дигиталну изложбу, све графичке прилоге (1.- 10.) и 3Д анимацију.
У графичком приказу плаката („template“) је остављена могућност избора учесницима да одаберу четири 3Д приказа од шест обавезних за које сматрају да најбоље илуструју рјешење.

Занима ме можете ли размотрити измјену захтјева за достављање 3Д анимације (на примјер, чинећи је опционом или обавезном само за првонаграђено рјешење). Питам, јер за овај један елемент (ако се ради правилно) захтјева више времена од поступка пројектовања + припреме за све остале цртеже и приказе заједно. Анимација у трајању од 30 до 60 секунди захтијева израду 720-1800 појединачних слика, а уколико се наручи цијена може лако прећи 5-10.000 еура. Због тога се бојим да би овај захтјев могао обесхрабрити многе потенцијалне учеснике.

Како је наведено у поглављу 2.3. САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВАНИХ КОНКУРСНИХ ПОДЛОГА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе и 3Д анимацију.

Која је дужина моста?

Како је наведено у ПРОГРАМУ И УСЛОВИМА КОНКУРСА (фолдер 2), стр.19.:
„Задатак конкурса је урбанистичко и архитектонско конципирање и обликовање моста на ушћу Црквене у Врбас, те истраживање могућности развоја подмостовља и непосредног окружења. Конципирање подразумијева поставку основне геометрије моста, број распона и конструктивни систем.“
Дужина моста завистит ће од одабраног концепта моста.

Може ли мост да иде равно из неких разлога?

Позиција моста је дефинисана УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА – фолдер 3.3. конкурсне документације.

На који начин ће се моћи обратити са питањем после 07.08.2019. уколико се појаве техничке сметње или нешто непредвиђено, јер и рок је кратак за израду идејног решења и мислим да би требало омугућити, тј. продужити рок за питања?

Рок за постављање питања је дефинисан Расписом конкурса.

Како можемо добити јединствени код (5 цифара и 2 слова)? Да ли га учесник сам бира (кодира)?

Јединствени код који се састоји од пет арапских бројева и два слова бира аутор.

Да ли је могуће да један учесник достави више од једног приједлога?

Сваком учеснику дозвољава се предаја само једног конкурсног рада без варијантних рјешења. (страна 7., Распис конкурса)

Да ли је предвиђена новчана награда?

Награде су дефинисане у поглављу 6. (страна 10., Распис конкурса)

Потребе за питањима ће бити после 07.08.2019. год. поготово кад се буде слао рад, сад имам питање за графички приказ темплате јел учесник своја која сматра четри 3д приказа уноси у графички приказ у поглед 9,1 - поглед 9,2- поглед 9,3 и поглед 9,4 а гдје се уноси остали шест обавезујући приказа је се то уносу у основа моста 1:500, подужни пресјек 1: 1500, шифра, текстуални опис до 1000 карактера шта се уноси у поље ситуација 1:1000 и шта се уноси у мјесто за табелу и да за овакве техничке проблеме и нејасноће око слања рада и технички проблема са попуњавањем омогућите питања до краја конкурса.

Саставни дио конкурсне документације чини Распис конкурса у оквиру којег су дефинисани садржај захтјеваних конкурсних подлога и документације, као и рокови.

Да ли је могуће знати који је просјечни ниво воде у односу на десну и/или лијеву обалу? Штавише: да ли требате да гарантујете да ријека буде пловна – тј. да ли вам је потребна одређена вертикална удаљеност између ријечне воде и моста да бисте дозволили да чамац плови кроз реку? Ако да, да ли бисте могли да појасните ову мјеру? Хвала!

Рок за постављање питања дефинисан је Расписом конкурса (био је до 07.08.2019.)
Унутар фолдера „2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA“ конкурентима је дат на располагање Конкурсни задатак гдје се могу наћи коте најнижег елемента објекта. Напомена: на званичној интернет страници конкурса у “Питања и одговори“ налазе се одговори на слична питања.

Пристигли радови