Kонкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења моста у насељу Долац

Home / Kонкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења моста у насељу Долац

МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МОСТА У НАСЕЉУ ДОЛАЦ У БАЊОЈ ЛУЦИ (ЈН бр. 03-404-313/19)

У жељи да се добије одговарајуће архитектонско рјешење моста преко ријеке Врбас на позицији од посебног културно-историјског и амбијенталног значаја за Бању Луку (означеног као „насеље Долац“), као и да се добију квалитетни концепти и идејна рјешења за уређење и активирање урбане зоне у непосредном окружењу моста, Град Бања Лука расписује МЕЂУНАРОДНИ, ОПШТИ, ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА МОСТА У НАСЕЉУ ДОЛАЦ У ГРАДУ БАЊОЈ ЛУЦИ.

Као и свака ријека и Врбас раздваја и спаја; као и свака ријека има два лица – оно дарежљиво и пријатно, од којег људске заједнице и без улагања у ријеку имају користи и оно застрашујуће када се њена сила окрене против те исте заједнице. Оба лица се одражавају на човјекову потребу да је пређе, да у свом битисању са ријеком, споји, себи на корист, њене обале …  да успостави један од основних видова свог односа са ријеком – прелазак.

Мост је пресјек тог односа …

Мост на ријеци Врбас у насељу Долац, у непосредној близини бањалучке тврђаве – Кастел, доградиће ведуту најужег градског центра. Познати призор поменуте тврђаве, присуством моста постаће још познатији … од звезде ведуте, постаће, силом свог значаја и значења – суперзвезда – ведута за будућност.

Питања и одговори

Да ли је могуће добити подужни профил саобраћајнице, као и дефинисану доњу ивицу конструкције моста у односу на реку Врбас? Потребно је због позиционирња моста као и распореда места ослањања.

Унутар фолдера „2_PROGRAM_I_USLOVI_KONKURSA“ конкурентима је дат на располагање Конкурсни задатак, у којем је на страни 19. дефинисан задатак конкурса, док је на страни 24. истог текста, дефинисана кота најнижег елемента објекта.

Унутар фолдера „3_3_URBANISTICKO_TEHNICKI_USLOVI_IZVOD“ конкурентима су дата просторна ограничења, односно обавезујуће висинске коте на укрштању улица Ђуре Даничића и царице Милице са приступним саобраћајницама на мост. Дефинисање коначног подужног профила и конструктивног рјешења моста је задатак конкурса уз поштовање наведених висинских кота.

Гдје се може преузети тендерска документација на енглеском језику или латиници?

Тендерска документација на енглеском језику може се преузети на линку: en.banjaluka.rs.ba/bridge-design-competition-banjaluka2024

У документу РАСПИС КОНКУРСА, у поглављу 2.3.4. Графички прилози наведено је да садржај тражене конкурсне документације укључује шест 3Д приказа (9.1. – 9.6.) и 3Д анимација. Међутим, у графичком приказу плаката („template“) дефинисан је простор само за четири 3Д приказа (9.1.-9.4.). Шта то значи – да ли су посљедња два изборна, или? Такође, да ли је постојање 3Д анимације елиминаторно, или је могуће касније доставити у случају додјеле прве награде?

Како је наведено у поглављу 2.3. САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВАНИХ КОНКУРСНИХ ПОДЛОГА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе сљедећу документацију: свеску са текстуалним и графичким прилозима, плакат за изложбу, мали плакат за дигиталну изложбу, све графичке прилоге (1.- 10.) и 3Д анимацију.
У графичком приказу плаката („template“) је остављена могућност избора учесницима да одаберу четири 3Д приказа од шест обавезних за које сматрају да најбоље илуструју рјешење.

Пристигли радови