Захтјев за издавање извода и увјерења из матичних књига

Лица чији су уписи извршени у матичним књигама Града Бања Лука могу затражити издавање извода и увјерења путем овог обрасца. Претходно је могуће, код матичара Града Бања Лука, на бројеве телефона +387 51 244 535; +387 51 244 513; +387 51 244 511, или електронском поштом на адресу opsta.uprava@banjaluka.rs.ba извршити провјеру да ли се, у матичним књигама Града Бања Лука, уписи воде, и са каквим подацима.

Лица овлаштена за подношење захтјева (сходно члану 54. Закона о матичним књигама – „Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18) су:

  • лице на које се подаци односе,
  • пуномоћник лица на које се подаци односе,
  • члан уже породице лица на које се подаци односе,
  • усвојилац или старалац лица на које се подаци односе,
  • свим другим лицима за која су испуњени услови према Закону о заштити личних података.

У складу са Законом о заштити личних података, Град Бања Лука гарантује да лични подаци подносиоца неће бити кориштени у било које друге сврхе, осим оних предвиђених за обраду захтјева за издавање извода или увјерења из матичних књига.

Уз захтјев је неопходно приложити скениран идентификациони документ са сликом – пасош или личну карту, пуномоћ (ако захтјев подноси пуномоћник), те скенирани доказ о уплати поштанских трошкова за доставу документа препоруком на адресу (копију уплатнице).

По комплетном захтјеву, матичари ће израдити документ, који ће бити достављен на адресу из захтјева.

Подносилац је дужан платити износ трошкова на име поштарине за достављање документа препорученом пошиљком на адресу.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ ИЗ БиХ:
Износ: 5,00 КМ
РАЧУН ЈАВНИ ПРИХОДИ ГРАДА БАЊА ЛУКА
Број:  5550071203488860
Врста прихода: 729124
Буџетска организација: 9999999
Шифра општине: 002

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА:
Износ: 5,12 еура (10,00 КМ)
УПЛАТЕ ПОШТАНСКИХ ТРОШКОВА ЗА ДОСТАВУ У ИНОСТРАНСТВО
Beneficiary account No: BA395551101010404537
Beneficiary: Град Бања Лука, Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука, РС, Босна и Херцеговина
Beneficiary bank: НОВА БАНКА А.Д. БАЊА ЛУКА, SWIFT: NOBIBA22

Образац за електронско подношење захјтева

Попуните све неопходне податке за електронско слање захтјева и притисните дугме "Пошаљи", које се налази на крају обрасца. Уколико се након тога испише порука да је ваш захјтев за издавање документа успјешно просљеђен, матичари ће израдити документ, који ће бити достављен на адресу из захтјева коју сте ви унијели.