Три јавне расправе о нацртима регулационих планова

 Фото: А. Чавић

Фото: А. Чавић

Одјељење за просторно уређење Града Бање Луке организујe 3. фебруара три јавне расправе и то:

  • о Нацрту измјене дијела регулационог плана  „Медено поље“ за простор између улица Владислава Скарића и ријеке Врбање,(- к.ч.бр. број 1097, 1098, 1099, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1100/7, 1100/8, 1100/9, 1100/10, 1100/11, 1100/12, 1100/13,1100/14, 1100/15, 1100/16, 1100/17, 1100/18, 1100/19, 1100/20, 1100/21, 1100/22, 1100/23, 1100/24, 1100/25, 1100/26, 1100/27, 1100/28, 1100/29, 1100/30, 1100/31, 1100/32, 1101/2 к.о. Врбања 2 н.п.), која ће бити одржана у 16.00 часова у сали 33 Градске управе;
  •  о Нацрту измјенe дијела Регулационог плана „Паприковац-Петрићевац“- Секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ И „Х“, за простор у Улици Момчила Поповића, к.ч. бр. 2697/1 и 2701, к.о. Бања Лука 7 н.п., која ће бити одржана од 16.30 часова у сали 33 Градске управе;
  •  о Нацрту измјене дијела Регулационог плана „Нова варош“ за простор између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке  Бањалуци (простор у Ул. П. Прерадовића, – к.ч.бр. 2071 и 2074, к.о. Бањалука 7 н.п.) биће одржана од 17.00 часова у сали 33 Градске управе.

Све расправе биће организоване у складу са мјерама заштите од ширења корона вируса.

Град Бања Лука позива стручну јавност, представнике инфраструктурних и других организација, као и сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи уз обавезно ношење личне заштите (маске).