Резултати јавног позива: Подржано свих десет пројеката омладинских организација и организација за младе

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт обавјештава да је подржано свих десет пројеката, који су се пријавили на Јавни позив за суфинансирање пројеката омладинских организација и организација за младе.

Након што је 2. августа окончан овај јавни позив, Комисија за одабир пројеката омладинских организација, организација за младе разматрала је и вредновала је све пројекате који су благовремени и комплетни у погледу тражене документације.

Oдлуком градоначелника о додјели средстава за суфинансирање пројеката омладинских организација и организација за младе, из Буџета Града Бања Лука у 2021. години, подржано је суфинансирање десет пројеката у укупном износу од 35.500,00 KM.

Износи средстава одређени за подршку наведеним пројектима су у складу са оствареним бројем бодова, а комплетне резултате погледајте ОВДЈЕ.

Са изабраним омладинским организацијама и организацијама за младе који ће реализовати предложене пројекте биће закључени уговори.

Омладинске организације и организације за младе чији ће пројекти бити суфинансирани средствима из Буџета Града Бања Лука у 2021. години, дужне су да Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт у року од 30 дана, од дана реализације пројекта доставе наративни и финансијски извјештај на прописаним обрасцима.

Подсјећамо, на овај јавни позив организације су могле пријавити пројекте за подршку, до 10. 000 КМ по пројекту, из сљедећих области: запошљавање младих; стамбена политика за младе; образовање, култура и физичка култура; здравље и социјална политика за младе; информисање младих; равноправност полова; мобилност, омладински рад и организовање; борба против насиља и криминалитета; кориштење слободног времена и партиципација у друштву; заштита животне средине и млади; особе са инвалидитетом у Бањој Луци и наталитетна политика и останак младих у Бањој Луци.