Расписан јавни позив: Доставите приједлоге за Календар туристичких манифестација града Бањe Лукe

Град Бања Лука објавио је Јавни позив за пријаве приједлога за Календар туристичких манифестација града Бањe Лукe за 2024. годину, које ће бити суфинансиране из градског буџета.

На овај позив могу се пријавити привредна друштва, самостални предузетници и удружења грађана (у даљем тексту: организатори туристичких манифестација) који су регистровани за обављање туристичких, маркетиншких и других дјелатности повезаних са туризмом и организацијом туристичких догађаја.

Јавни позив је отворен до 20. децембра, а програм манифестације путем прописане документације потребно је доставити у два примјерка (једна штампана верзија и једна електронска верзија на USB-у) у затвореној коверти, путем протокола, у канцеларију број 14 Градске управе (радним даном од 8.00 до 15.00 часова) или путем поште.

Јавни позив и пратећу документацију можете преузети на линку ОВДЈЕ.