Позив за достављање приједлога и сугестија на планска рјешења

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да су на сједници Скупштине града Бање Луке одржаној 13. јула 2021. године донесене сљедеће одлуке о измјени регулационих планова и то:

  • Одлука o ревизији дијела Регулационог плана стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3, у Бањој Луци – у дијелу подручја насеља Лазарево 1 и 2 (Сл. гл. Града Бања Лука бр. 29/21).

Ревизијом Плана ће бити обухваћен простор између улица Књаза Милоша, Бранка Поповића, оградом комплекса предузећа „Там-сервис“, жељезничком пругом Суња-Добој и Булеваром Милутина Миланковића, у укупној површини од 101,38 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама мјесне заједнице Лазарево 1, петнаест дана од дана објављивања.

  • Одлука o изради измјене дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса (“Сл. гл. Града Бањалука“ бр. 29/21).

Измјеном Плана ће бити обухваћен простор лијеве обале ријеке Врбас на појасу између моста Патре и Зеленог моста, у укупној површини од 4,60 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Мјесне заједнице Обилићево 2, петнаест дана од дана објављивања.

Обухват планова биће објављен је и на званичној страници Града: www.banjaluka.rs.ba.

Позивају се заинтересована лица, власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 12. октобра 2021. године.