Позив невладиним организацијама: Пријавите кандидата за Надзорни тим за Скупштину грађана

 Фото архива

Фото архива

Град Бања Лука  расписује Јавни позив за учешће невладиних организација са подручја града Бања Лука у Надзорном тиму прве Скупштине грађана града Бања Лука, а рок за пријаве отворен је седам дана.

Наиме, Град Бања Лука, уз подршку Савјета Европе, реализује пројекат „Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ“, која има за циљ унапређење процеса доношења одлука на локалном нивоу.

Кључна активност Пројекта је успостављање и организација рада прве Скупштине грађана града Бањалука, чије је одржавање планирано за новембар 2023. године.

Скупштина грађана је процес демократског одлучивања насумипно одабране групе становника Бања Луке, која би требало да да свој допринос у доношењу најбољих могућих рјешења у вези са предметом који се разматра, узимајући у обзир заједничко добро становника Бања Луке.

Скупштина грађана дужна је да се придржава принципа као што су: демократија, правичност и вјеродостојност, те доношење висококвалитетних одлука, које ће бити упућене на разматрање и извршење Градоначелнику и Скупштини града Бања Лука.

Како би рад Скупштине грађана био у складу са поменутим принципима, неопходно је именовати Надзорни тим који ће надгледати спровођење делиберативног процеса и провјеравати да се поштују стандарди и правила Скупштине грађана, пружати подршку спровођењу одлука и давати препоруке у вези са одлукама које се доносе током засједања и консултација.

Надзорни тим ће чинити: представник Града именован од стране Градоначелника, представници свих политичких група у Скупштини града Бања Лука, заинтересовани представници невладиних организација, те два представника академске заједнице Универзитета у Бањој Луци.

Заинтересована невладина организација са подручја града Бања Лука може предложити једног члана за учешће у Надзорном тиму.

Невладина организација која жели предложити свог кандидата треба пружити доказ да су активности дјеловања организације на територији града Бања Луке и у вези горе наведене теме Скупштине.

Уколико предлагач не испуњава горе наведене критерије, пријава ће се сматрати неважећом.

Све заинтерсеоване невладине организације кандидата могу предложити најкасније до уторка 12. септембра уз достављање пријаве на сљедећу адресу електронске поште: skupstinagradjana@banjaluka.rs.ba

Уз пријавни образац, пријава треба да садржи:

  • Доказ да организација дјелује на подручју града Бања Луке. То је могуће доказати достављањем сљедећих ставки: статут организације, увјерење о регистрацији или извјештајем о активностима на простору града Бања Луке;
  • Контакт и функцију особе која се предлаже за чланство у Надзорном тиму Пројекта.

Коплетан јавни позив погледајте ОВДЈЕ.