Обавјештење о излагању дијела РП на јавни увид

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана „ЈУГ 2“  бити изложен на јавни увид.

Нацртом  Плана обухваћен је простор у зони између Булевара војводе Степе Степановића и ријеке Врбас, а односи се на земљиште означено као к.ч.бр. 499, 500/1 и 500/7 к.о. Бања Лука 5 (н.п.), у укупној површини од 0,42 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг “ЦПК“ д.о.о. Бањалука, Булевар Десанке Максимовић бр. 2, просторијама Градске управе, просторијама Мјесне заједнице Старчевица, сваким даном осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 08.00 до 16.00 часова  у периоду од 08. фебруара до 09. марта 2022. године.

Нацрт Плана биће објављен и на сајту Града: www.banjaluka.rs.ba.

За вријеме трајања јавног увида, све до 09. марта 2022. године свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрт бити изложен или доставити у форми дописа Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење.