Наслов

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Назив:Јавни оглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске
Датум објаве:18.08.2023. године
Отворен до:22.08.2023. године

Контакт

Име контакт особе:Одсјек за правна питања и прописе
Телефон:051/244-489
E-mail адреса:pravna.pitanja@banjaluka.rs.ba

Документи

Јавни оглас

Погледај