Јавна расправа о Нацрту измјене дијела РП „Паприковац-Петрићевац“

Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бање Лука организујe јавну расправу о Нацрту измјене дијела Регулационог плана „Паприковац-Петрићевац“- Зона „Б“  за простор у огранку Улице Јовице Савиновића – к.ч.бр. 2056/5, 2056/3 и 2053/1, К.О. Петрићевац 2  н.п.

Јавна расправа биће одржана 02.07.2021. године са почетком у 14.00 часова у сали 33 Градске управе у складу са мјерама заштите од ширења корона вируса.

Позивамо стручну јавност, представнике инфраструктурних и других организација, као и сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи уз обавезно ношење личне заштите (маске).