ГИК расписао Јавни оглас за пријаву кандидата за контролорa изборних резултата

Градска изборна комисија Бања Лука расписала је Јавни оглас за пријаву кандидата за контролорa изборних резултата.

Након завршене процедуре, ГИК ће по Јавном огласу именовати контролора изборних резултата (један контролор) на период од пет година. Именовани контролор изборних резултата, да би био ангажован, дужан је да прође обуку, тестирање и сертификацију коју ће организовати и провести Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.

Градска изборна комисија ће сертификованог контролора изборних резултата ангажовати приликом провођења избора, на пословима контроле изборних резултата, за које послове је предвиђена накнада за контролора изборних резултата. Висину накнаде утврђује Градска изборна комисија Бања Лука. Образац пријаве је саставни дио Јавног огласа.

Пријаву на Јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште Градске изборне комисије Бања Лука са назнаком:
Градска изборна комисија Бања Лука,
Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука
„Пријава на Јавни оглас за контролора изборних резултата – не отварати“.

Јавни оглас и образац преузмите ОВДЈЕ.

 Фото илустрација

Фото илустрација