У оквиру пројекта ТАНГРАМ: Бањ брдо добило нове путоказе и прву едукативну стазу

 Фото: Туристичка организација града

Фото: Туристичка организација града

Бањ брдо богатије је за нову туристичку/пјешачку сигнализацију.

Укупно 24 путоказа, двије инфо табле са мапама и девет едукативних табли о биодиверзитету подручја постављени су на овом познатом излетишту.

Ово је само дио активности које је Туристичка организација града реализовала у склопу пројекта ТАНГРАМ, а у складу са Локалним акционим планом који је такође производ истог пројекта.

Како су навели из Туристичке организације града, у склопу овог пројекта едукативне табле су подијељене у три групе, и то: шуме, птице и биодиверзитет које су постављене на најпосјећенијим локацијама Бањ брда као што су споменик, мотел, Трешњик и Рајнерово врело. Ово је прва едукативна стаза на подручју града Бање Луке.

Наводе да ће, заједно са Градом Бања Лука, наставити са активностима унапређења туристичких садржаја на Бањ брду, у складу са Локалним акционим планом, од којих највећи значај има обнова споменика, изградња видиковцда, заштита подручја и формирање управљачког тијела.

Наиме, ЈУ Туристичка организација града Бање Луке је, заједнио са партнерима из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке, реализује пројекат Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace“ (ТАНГРАМ) у склопу INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. Носилац пројеката је Општина Монца из Италије.

У оквиру пројекта је извршено истраживање тржишта (посјетиоци и понуђачи) – Бенчмаркинг анализа; формиране су радне групе и одржане три радионице актера (заинтересованих страна); израђен је Локални акциони план (ЛАП) за Бањ брдо у којем су дефинисане приоритетне акције, те је урађен Транснационални акциони план за Јадранско-јонску регију.

Општи циљ пројекта је изградња и промоција АДРИОН бренда у туризму промовисањем одрживе валоризације и интеграције „паркова“ у туристичку понуду као неоткривених ресурса, помоћу иновативног система управљања заснованог на сарадњи између јавног и приватног сектора. Одржива валоризација и ефективна промоција природне и културне баштине уграђени су у логику пројекта ТАНГРАМ. Пројекат има за циљ очување, капитализацију и иновирање културне и природне баштине.