До 11. јануара на јавном увиду четири регулациона плана

Одјељење за просторно уређење даје друго обавјештење за јавност да се од 11. децембра 2018. до 11. јануара 2019. године, на јавном увиду налазе сљедећи регулациони планови:

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА НАСЕЉА ДРАГОЧАЈ

Нацртом плана обухваћен је простор између потока Драгочај, западне границе обухвата Регулационог плана централног дијела насеља Драгочај и Рамићи и границе катастарских општина Драгочај и Пријаковци, површине 56,93 хектара. План ће бити изложен на јавни увид у просторијама предузећа “Геопут“ Бања Лука – Улица краља Николе 13, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Драгочај, сваким радним данаом у времену од 8.00 до 16.00 часова.

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА МАЛТА 1“ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази на углу Булевара српске војске и Улице браће Пиштељића, површине 0,65 хектара. План ће бити изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ – Бања Лука – Церска улица број 2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Лазарево 1, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА, ОМЛАДИНСКЕ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА, БРАНКА МОРАЧЕ, ПАТРЕ, ТЕОДОРА КОЛОКОТРОНИСА И ЛИЈЕВЕ ОБАЛЕ ВРБАСА (РАДНИ НАЗИВ: ЈУГ 7)

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази уз Улицу Меше Селимовића, тачније на катастарску парцелу бр. 271/1,  к.о. Бања Лука 8 (нови премјер), површине  0,06 хектара. План ће бити изложен на јавни увид у просторијама предузећа “Радис“ Источно Сарајево – Улица Милана Крановића 53 у Бањој Луци, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Булевар, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова,

 

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ

Нацртом плана обухваћен је простор лоциран уз Мајевичку улицу, површине 0,76 хектара. План ће бити изложен на јавни увид у просторијама Института за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске – Јасеновачких логораша 4а, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Петрићевац, сваким радним даном, у времену од 8.00 до 16.00 часова.

За вријеме трајања јавног увида, све до 11. јануара 2019. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени, или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење .