На јавном увиду девет регулационих планова

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће у периоду од 18. до 25. јануара 2019. године, на поновном јавном увиду бити сљедећи регулациони планови:

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЈЕЛШИНГРАД – РО ТВОРНИЦА СТРОЈЕВА, УРЕЂАЈА И АЛАТА – НОВЕЛИСАНИ ПЛАН“

Нацртом измјене дијела плана обухваћен је простор који се налази уз комплекс производних објеката предузећа „Нови Јелшинград“ – Фабрика алатних машина из Бање Луке и биће поново изложен на поновни јавни увид у просторијама предузећа „План“ Бања Лука – Улица Младена Стојановића 26А, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Лазарево 1, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА, ОМЛАДИНСКЕ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА, БРАНКА МОРАЧЕ, ПАТРЕ, ТЕОДОРА КОЛОКОТРОНИСА И ЛИЈЕВЕ ОБАЛЕ ВРБАСА (РАДНИ НАЗИВ ЈУГ 7)

Нацртом измјене дијела плана обухваћен је простор који се налази између улица: Патре, Краља Петра I Карађорђевића, Браће Мажар и мајке Марије, Војводе Момчила, Солунске улице, Милана Будимира, Душка Кошчице, Козарске улице, Љупка Рачића, Славка Родића и Исаије Митровића и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Индустропројект“  Приједор – Улица краља Петра II Карађорђевића 9А, Бања Лука, у просторијама Градске управе и у просторијама мјесних заједница Булевар и Кочићев вијенац, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „ШАРГОВАЦ 1“ 

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази између магистралног пута Бања Лука – Приједор, магистралног пута Бања Лука – Градишка, Дракулићке улице, дијела Улице Мартиновац и границе обухвата Регулационог плана „Шарговац 2“ (са западне стране), и биће поново изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Геопут“ Бања Лука – Улица лраља Николе 13, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Шарговац, сваким радним даном у времену од 08,00 до 16,00 часова.

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЈУ ДРУШТВЕНИХ САДРЖАЈА НА УЖЕМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊАЛУКЕ

 Нацртом Плана обухваћен је простор који чини шест микролокалитета који се налазе:

  • између Улице Змај Огњеног Вука, Мојковачке улице и њихових огранакана;
  • на углу улица Василија Острошког и Хајдук Вељка;
  • на углу улица Драгише Васића и Тина Ујевића;
  • између улице Цара Лазара и Браце Поткоњака и ријеке Врбас;
  • уз Улицу палих бораца;
  • уз Улицу Петра Великог.

План ће бити изложен на поновни јавни увид у просторијама предузећа „Урбис центар“   Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића бр. 101А, у просторијама Градске управе и просторијама мјесних заједница Лазарево 1, Центар 1, Нова Варош, Обилићево 1, Ада и Чесма сваким радним даном у времену од 8.00 до 16,00 часова.

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНАПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ“ – СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х  

 Нацртом плана обухваћен је простор који се налази уз Улицу крајишких бригада (Западни транзит) и биће поново изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Индустропројект“  Бања Лука – Церска улица број 2, у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједнице Паприковац, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР-ЗАПАД 1“

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази између улица Јована Дучића, Ранка Шипке, Крајишких бригада и Иве Андрића и биће изложен на други поновни јавни увид у просторијама предузећа „Урбис центар“ Бања Лука – Булевар војводе Степе Степановића бр. 101А, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Центар 2, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

За вријеме трајања поновног јавног увида, све до 25. јануара 2019. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење.

 Истовремено, надлежно одјељење обавјештава јавност да ће од 18. јануара до 18. фебруара 2019. године, на јавном увиду бити сљедећи регулациони планови:

 Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Паприковац-Петрићевац“- секција Ц, Е, Ф, Г и X 

Нацртом плана обухваћенo је подручје које се налази у близини Улице Ранка Шипке и обухвата површину од 0,18 хектара, и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука, Церска улица број  2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Паприковац, сваким радним даном, у времену од 8,00 до 16.00 часова.

Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Нова Варош“ за простор између улица: Крајишких бригада, Триве Амелице, Краља Петра II Карађорђевића, Паве Радана, Јована Дучића и Ранка Шипке

 Нацртом плана обухваћен је простор који се налази у насељу Нова Варош, на углу улица Милана Радмана и Српских пилота, а односи се на к.ч. бр. 1018, 1020/4, 1019/1, 1019/3 и 1019/4, к.о. Бања Лука 7 (н.п.), површине 0,11 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Радис“ Источно Сарајево – Улица Милана Крановића 53, Бања Лука, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Нова Варош, сваким радним даном у времену од 8.00 до 16.00 часова.

Нацрт измјене дијела регулационог плана „Обилићево“

Нацртом плана обухваћен је простор два локалитета (локалитет А и локалитет Б) у укупној површшга од 5,59 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука – Церска улица број 2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Обилићево 1, сваким радним даном, у времену од 8.00 до 16.00 часова.

За вријеме трајања јавног увида, све до 18. фебруара 2019. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење.