SKUPŠTINA GRADA BANJA LUKA

Home / SKUPŠTINA GRADA BANJA LUKA

Vijesti

Rukovodstvo Skupštine Grada

Ljubo Ninković

Ljubo Ninković

Predsjednik Skupštine
Saša  Čudić

Saša Čudić

Potpredsjednik Skupštine
Igor  Šukalo

Igor Šukalo

sekretar Skupštine

Imate pitanje?

Radna tijela

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje i razmatranje akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, obrazuju se stalna i povremena radna tijela Skupštine. Stalna radna tijela Skupštine obrazuju se po odredbama Statuta Grada i ovog Poslovnika. Povremena radna tijela obrazuju se posebnom odlukom, kojom se određuje djelokrug rada, ovlašćenja i sastav radnog tijela, i rok u kojem radno tijelo treba da obavi poslove zbog kojih se obrazuje.

Radna tijela Skupštine imaju predsjednika, u pravilu, i zamjenika predsjednika i određen broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.

Sastav radnog tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti u Skupštini. Odbornik može biti član jednog ili više radnik tijela. Za članove pojedinih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj ne može bitiveći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine. U slučaju iz prethodnog stava, predsjednik radnog tijela može biti samo odbornik.

Radna tijela imenovana su na sjednici održanoj 5. decembra 2016. godine.