Centar za dozvole

Home / Gradska uprava / Centar za dozvole

Gradska uprava Grada Banja Luka  je od 1. januara 2018.godine uvela jednošalterski sistem za predmete iz oblasti prostornog uređenja: izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola, izvoda iz prostorno planske dokumentacije, te prijem svih zahtjeva  kojima se pokreću administrativni postupci koji se odnose na predmete iz oblasti prostornog uređenja.

Rad jednošalterskog  sistema organizovan je u Prijemnoj kancelariji Odjeljenja za prostorno uređenje – u Centru za dozvole.

Centar za dozvole Odjeljenja za prostorno uređenje (Prijemna kancelarija)  nalazi se u prizemnoj etaži zgrade Gradske uprave, kancelarija broj 19.

U Centru za dozvole svaki radni dan od 8.00 do 15.00 časova vrši se prijem podnesaka i zahtjeva iz nadležnosti Odjeljenja, ali i drugih zahtjeva koji su vezani za oblast građenja (zahtjev za poljoprivrednu saglasnost i zahtjev za obračun troškova uređenja građevisnkog zemljišta i jednokratne rente). Pored prijema zahtjeva, građanima su u Centru za dozvole  dostupne sljedeće informacije, publikacije i usluge:

  • Dokumenti prostornog uređenja (javni uvid i izdavanje izvoda)
  • Informacije i savjeti potencijalnim investitorima o mogućnostima i uslovima izgradnje
  • Upute o procedurama i načinu podnošenja zahtjeva
  • Vodiči kroz procese
  • Informacije o svim dokumentima koji se prilažu uz aplikacionu formu i načinu njihovog pribavljanja
  • Upute o pravima i obavezama investitora u procesu izgradnje i korištenja objekata
  • Potvrđivanje pravosnažnosti izdatih rješenja iz nadležnosti Odjeljenja za prostorno uređenje
  • Zakonski i podzakonski akti kojima su regulisane oblasti koje se tiču gradnje i pribavljanja potrebnih odobrenja
  • Davanje informacija o kretanju predmeta i druga dokumentacija i informacije (lično ili putem telefona (+387) 051 /244 473).

Praćenje statusa predmeta

Informacije o statusu predmeta, odnosno u kojoj fazi rješavanja je Vaš zahtjev, možete dobiti u Centru za dozvole svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 časova, putem telefona (+387)51/244-473 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte: sandra.dj.bojanic@banjaluka.rs.ba 

Na Vaše upite potrudićemo se da odgovorimo u najkraćem mogućem vremenu.

Vodiči

Vodič za investitore

Od lokacije do upotrebne dozvole

Pogledaj

Vodič za investitore

Od lokacije do upotrebne dozvole (engleska verzija)

Pogledaj

Izdavanje lokacijskih uslova

Pogledaj

Izdavanje građevinske dozvole

Pogledaj

Izdavanje upotrebne dozvole

Pogledaj

Izdavanje/obnavljanje/izmjena ekološke dozvole

Pogledaj

Izdavanje vodnih smjernica

Pogledaj

Izdavanje rješenja o vodnoj saglasnosti

Pogledaj

Izdavanje rješenja o vodnoj dozvoli

Pogledaj

Izdavanje dozvole za uklanjanje objekta

Pogledaj

Izdavanje lokacijskih uslova za reklamne medije

Pogledaj

Saglasnosti javnih preduzeća

Pogledaj

Liste preduzeća – licence

Spisak projektnih kuća

Pogledaj

Spisak preduzeća za tehnički pregled

Pogledaj

Liste izdatih rješenja

INVESTICIJE (2023)

Lista izdatih lokacijskih uslova

Pogledaj

FIZIČKA LICA (2023)

Lista izdatih lokacijskih uslova

Pogledaj

Lista izdatih odobrenja za građenje

Pogledaj

Lista izdatih odobrenja za građenje

Pogledaj

Lista izdatih upotrebnih dozvola

Pogledaj

Lista izdatih upotrebnih dozvola

Pogledaj

Lista izdatih ekoloških dozvola

Pogledaj

Lista izdatih ekoloških dozvola

Pogledaj

Lista izdatih vodnih dozvola

Pogledaj

Lista izdatih vodnih saglasnosti

Pogledaj

Lista izdatih vodnih saglasnosti

Pogledaj

Ažurirano: novembar 2023. godine