Dežurne službe

Home / Građani / Dežurne službe

Prijavite komunalne probleme

Zapažanja i primjedbe, koje se odnose na održavanje komunalne infrastrukture (oštećenja na saobraćajnicama i pješačkim površinama, horizontalnoj i vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji, semaforima, kvarovi na javnoj rasvjeti, oštećenja ili uništavanje zelenih površina, komunalne opreme, klupe, korpe za otpatke, nadstrešnice na autobuskim stajalištima, kontejneri za odlaganje otpada, stubići) možete da prijavite putem informatičke aplikacije „Građanska patrola“.

Građanska patrola

Dostupna putem postojećih platformi Play store i App store, potpuno besplatno.

Dežurni telefon (za prijavu komunalnih problema)

Telefon: 051/244-593 (od 8 do 16h)
E-mail: komunalno@banjaluka.rs.ba
Kancelarija: broj 229

Centar za obavještavanje 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124

Ova služba je na raspolaganju građanima od 00 do 24 časa. U nadležnost komunalne policije spadaju nepravilnosti vezane za: poštovanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i čujnosti muzike van istih, zaštitu javnih površina, zabranu korištenja istih bez odobrenja, njihovo oštećenje, odlaganje otpadnog materijala, predmeta, stvari, starih automobila na iste bez odobrenja, lijepljenje plakata na drvorede, stubove javne rasvjete, semafore, saobraćajne znakove te ostalu komunalnu opremu, nepropisno parkiranje motornih vozila i održavanje javnog vodovoda i javne kanalizacije.

Komunalno-inspekcijske prijave

Telefon: 051/306-464 i 051/348-846 (00-24 časa);
El. pošta: komunalna.policija@banjaluka.rs.ba
Adresa: Ulica kralja Alfonsa XIII broj 12

Takođe, u njihovoj nadležnosti su: isticanje naziva firmi, natpisa i reklama; održavanje, uređenje, upotreba i zaštita komunalnih objekata i uređaja, javnih deponija, javne rasvjete, javnih površina, sportskih objekata, kupališta, izletišta, zgrada i kućnog reda u zgradama, nepropisno držanje domaćih životinja, zabrana upotrebe duvana i duvanskih proizvoda na javnim mjestima, zabrana prodaje i upotrebe alkoholnih pića na javnim mjestima licima mlađim od 18 godina i drugi poslovi iz oblasti komunalne djelatnosti koji su utvrđeni po važećim propisima.)