Доставите приједлоге на планска рјешења

 Паприковац

Паприковац

 Југ 6

Југ 6

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града Бање Луке одржаној 11, 26, 27. и 29.10.2021.године донесена Одлука о измјени дијела Регулационог плана индивидуалног стамбеног насеља између улица: Отокара Кершованија (сада Др Јована Рашковића) и Љевчанске улице у Бањој Луци.

Измјеном Плана ће бити обухваћен простор на углу Улици др Јована Рашковића и Љевчанске улице, а односи се на земљиште означено као к.ч.бр. 344/1, 345/1, 346/1 и 346/4, к.о. Петрићевац 1  (н.п.), у укупној површини од 0,52 хектара и графички је приказана на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједнице Паприковац петнаест дана од дана објављивања.

Такође, на сједници Скупштине града Бање Луке одржаној  08. децембра 2021.године донесена је Одлука о измјени дијела Регулационог плана за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“).

Измјеном овог плана ће бити обухваћен простор уз Улицу Душка Трифуновића, а односи се на земљиште означено као к.ч.бр. 2776/4, 2776/5 и 2776/6, к.о. Бања Лука 8 (н.п.), у укупној површини од 0,23 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и просторијама Мјесне заједнице Кочићев вијенац, петнаест дана од дана објављивања.

Обухвати оба плана биће објављени и на сајту Града: www.banjaluka.rs.ba.

Из Одјељења позивају заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи – Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 14. фебруара 2022. године.