Затражена контрола грађевинске дозволе за градњу паркинг гараже УКЦ-а

У циљу заштите интереса Града, Градска управа упутила је иницијативу за вршење инспекцијског надзора грађевинске дозволе Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске којом се Универзитетско-клиничком центру Републике Српске даје дозвола за грађење вишенамјенског објекта, паркинг гараже у оквиру болничког комплекса на Паприковцу, а којом је Град оштећен за  1.774.460,98 КМ.

У допису који је Градска управа упутила Републичкој управи за инпекцијске послове наводи се да је Чланом 73. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу дефинисано да је инвеститор дужан да прије добијања грађевинске дозволе плати ренту и накнаду за уређење грађевинског земљишта.

Чланом 75. став 1. истог закона прописано је да се инвеститору не може издати грађевинска дозвола док се не достави доказ о плаћању утврђене накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта и ренте, која износи 1.774.460,98 КМ и која до данас није плаћена, односно плаћање исте није обезбијеђено нити једном финансијском мјером обезбјеђења како је то предвиђено Уговором.

У поступку издавања грађевинске дозволе надлежно Министарство је као доказ о плаћеним накнадама, односно обезбјеђењу плаћања накнада прихватило Закључак Владе Републике Српске којим се гарантује да ће инвеститор финансирати и изградити комуналну инфраструктуру која је неопходна за функционисање објекта.

С обзиром на чињеницу да Закључак Владе нема карактер банкарске гаранције и не представља доказ о плаћеним накнадама, треба истаћи да је надлежно Министарство издало грађевинску дозволу супротно одредби Члана 73. и 75. Закона о уређењу простора и грађењу.

 Фото: А. Чавић

Фото: А. Чавић