За чистију Бању Луку: Ускоро постављање нових подземних и надземних контејнера у граду

 Фото илустрација

Фото илустрација

Одјељење за комуналне послове обавјештава све суграђане да ће се ових дана приступити постављању великог броја подземних  и надземних контејнера у нашем граду.

Контејнери ће тако бити постављени у свим градским насељима, али исти ће бити постављени и приликом изградње нових стамбених и пословних зграда, гдје ће такође бити обавезна изградња подземних контејнера, а све ради чистије Бање Луке.

-Ово је први корак у свеобухватном рјешавању једног од највећих комуналних проблема, а то је одлагање отпада. У централном градском подручју биће замијењени стари, надземни контејнери са новим који су већег капацитета. Такође, на локацијама на којима то омогућавају подземне инсталације, приступиће се уградњи нових подземних контјенера. Основна предност подземних контејнера јесте њихова велика запремина –казао је у име овог Одјељења, Бориша Мандић.

Додао је како ће у ужем урбаном подручју такође бити замијењени сви надземни контејнери.

-Додатно, проблем кабастог и друге врсте отпада, које се не сматрају отпадом из домаћинства, биће ријешени тако што ћемо поставити велике контејнере за ову врсту отпада у свим насељима, за шта ће такође бити одређени дани. Очекујемо позитивну реакцију од стране грађана јер засигурно питање отпада је нешто што треба приоритетно да рјешавамо – рекао Мандић.

Овим пројектом, Град предузима све мјере које се тичу смањења количине и прописно одлагање отпада, а како наводе из Одјељења за комуналне послове – питање одлагања отпада је изузетно комплексно и захтијева адекватне мјере уз које се постепено долази до жељених резултата.

Све ово ће, за оне грађане који не могу или не желе чекати мјесечни одвоз отпада, бити омогућен одвоз по позиву у договору са комуналним предузећем, и ова услуга ће се наплаћивати.

Подсјећамо, Град Бања Лука у сарадњи са Европском инвестиционом банком активно ради на изради Студије управљања чврстим отпадом, као и Студије управљања отпадним водама, истакавши да је ово први пут да се приступило изради једне овако значајне и свеобухватне студије и рјешавању најважнијих инфраструктурних и комуналних питања као што су изградња пречистача отпадних вода и рециклажних дворишта.