ЗА ПЕРИОД ОД: 01.07.2021. до 31.07.2021. године
Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом    
 1 227/06/21 12.06.2021. РЕКЛАМЕ ДАРКО ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА РЕКЛАМНЕ ЦЕРАДЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "КОЗАРА ЕТНО" 46.8    
 2 19/21 17.06.2021. "СЛАТКА ТАЈНА" с.п., ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ СЦЕНЕ "КОЗАРА ЕТНО" 153.9    
 3 292/2021 25.06.2021. МИКРОПРИНТ УСЛУГА ШТАМПАЊА ПОЗИВНИЦА И ПЛАКАТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "КОЗАРА ЕТНО" 73.4    
 4 220259 25.06.2021. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РС БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ И ИЗДАВАЊА ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПРИКЉУЧКУ 823.04    
 5 43/21 23.06.2021. СКАЈ 2 ТРАВЕЛ КОМПАНИ Б. ЛУКА ТРОШКОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ПОМОЋ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЉЕТО НА ВРБАСУ 2021" 6961.5    
 6 05050001-129/21 24.06.2021. ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ САНИТЕТСКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЕКИПЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 700    
 7 1602 24.06.2021. ПРЕВЕНТИВА .д.о.о. УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН 292.5    
 8 558/21 26.06.2021. ИНФОС с.п. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН 58.5    
 9 630/21 28.06.2021. ИНФОС с.п. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРОГРАМА Е-КУФ И Е-КИФ 234    
 10 787003-4-0521-7527716 31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА 102.36    
 11 18/6/21-МД 18.06.2021. ЕЛЕКТРО ТИМ д.о.о. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РЕКЛАМНИХ КУТИЈА 6131.97    
 12 772047121-0 01.07.2021. ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА УЧЕСНИКА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" - СКОКОВИ С МОСТА 172    
 13 70-2436/2021 30.06.2021. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ д.о.о. ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ НА ПОП ФМ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "КОЗАРА ЕТНО" 468    
 14 ИФ-01345-1-21 04.07.2021. БАКАЛ с.п,. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ХРАНЕ ЗА УЧЕСНИКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "КОЗАРА ЕТНО" 458.06    
 15 148/2021 28.06.2021. МАНИА д.о.о. ТРОШКОВИ ВИДЕО ПРОДУКЦИЈЕ-МОНТАЖА ВИДЕА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "КОЗРА ЕТНО" 1053    
 16 21-390-001890 02.07.2021. АТЛАНТИК ББ д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ Н-ЛЕТКА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "КОЗАРА ЕТНО" 462.15    
 17 2-17338/2021 30.06.2021. НЕСТРО ПЕТРОЛ a.д. BАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА 291.4    
 18 0169507211 01.07.2021. ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ, СТРИЧИЋИ ББ 52.24    
 19 0193007215 01.07.2021. ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ, БИТОЉСКА ББ 29.91    
 20 МФК-00838-21-21 06.07.2021. МАРКЕТ АС ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 40.5    
 21 МФК-00839-21-21 06.07.2021. МАРКЕТ АС ТРОШКОВИ ХЕМИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 121.6    
 22 01/2100371561 30.06.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН 57.93    
 23 43/21 08.07.2021. МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ САОБРАЋАЈНОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 320    
 24 54/2021 07.07.2021. БАКАЛ ТОУРИНГ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА УЧЕСНИКА "БАЊАЛУЧКИ ЕТНО ДАНИ 2021" 350    
 25 06/07/21 01.07.2021. Адвокат СРЂАН РАКОВИЋ ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗА МЈЕСЕЦ ЈУНИ 2021.ГОД. 575.25    
 26 262/07/21 07.07.2021. РЕКЛАМЕ ДАРКО ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА РЕКЛАМНЕ ЦЕРАДЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 561.6    
 27 01/21 06.07.2021. УНИВЕРЗАЛНА ШКОЛА СПОРТА "Кецман" ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА ДОГАЂАЈА "ПЛЕС СА ЗВИЈЕЗДАМА" 500    
 28 01/07/21 07.07.2021. ХАРД РОК РАДИО ТРОШКОВИ ЕМИТОВАЊА РАДИО ЏИНГЛА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 500    
 29 83 09.07.2021. КУПЕР ШПЕД ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МЕДАЉА, ПЕХАРА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 226.31    
 30 ИФ-00893-1-21 09.07.2021. САВИНА д.о.о. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ РЕКЛАМНИХ МАЈИЦА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 547.56    
 31 267/21 30.06.2021. МЕГАКОМПЈУТЕРС с.п. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН 58.5    
 32 1462008-4-0621-7527715 30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА 46.37    
 33 1518239-4-0621-7527714 30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА 7.11    
 34 60194-2021-06 30.06.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА 13.84    
 35 62455-2021-06 30.06.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА 10.06    
 36 62167-2021-06 30.06.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14-16, БАЊА ЛУКА 10.64    
 37 05-370-5185/20 21.07.2020. ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА РЕКЛАМНУ ВИТРИНУ "СИТИ ЛАЈТ" -ТИП2 2785.6    
 38 114289-4-0421-7366633 30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА 92.51    
 39 787034-4-0521-7366633 31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА 107.7    
 40 114291-4-0421-7366632 30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА 253.77    
 41 787453-4-0521-7366632 31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА 162.12    
 42 1464225-4-0621-7366632 30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА 67.4    
 43 116109-4-0421-7366634 30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА 21.57    
 44 789507-4-0521-7366634 31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА 35.35    
 45 1466247-4-0621-7366634 30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА 21.81    
 46 4079476743 30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ 1012.07    
 47 8379472105 30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ 9.36    
 48 1643857239/1 30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ 70.2    
 49 1644290431/1 30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ 150.39    
 50 1643905916/1 30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ 296.33    
 51 МФК-00002-11-21 03.07.2021. ДУБОКА ТРОШКОВИ ИЗНАЈМЉИВАЊА СТОЛИЦА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ЕТНО ДАНИ 500    
 52 YФ 01/2114000284 12.07.2021. СЕКТОР СЕКЈУРИТИ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "КОЗАРА ЕТНО" 561.6    
 53 YФ 01/2114000286 12.07.2021. СЕКТОР СЕКЈУРИТИ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 374.4    
 54 1465440-4-0621-7527717 30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА 117.22    
 55 1644120585/1 30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ 54.99    
 56 6094-2021-04 30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА 16.96    
 57 60194-2021-05 31.05.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА 13.84    
 58 55 30.06.2021. ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, БАЊА ЛУКА 58.2    
 59 1463778-4-0621-7527716 30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА 99.27    
 60 34/21 14.07.2021. У.Т.Р. МЦТ ЛАКТАШИ УСЛУГА ПУЊЕЊА ФРЕОНА И ЧИШЋЕЊА КЛИМЕ 210.6    
 61 102 08.07.2021. ААПелектроник д.о.о. УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА БИНЕ И РАСВЈЕТЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "КОЗАРА ЕТНО" 7020    
 62 ИФ-00008-1-21 13.07.2021. "еМ ХОСТЕЛ" д.о.о. ТРОШКОВИ НОЋЕЊА ЗА УЧЕСНИКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 385.04    
 63 ИФ-00009-1-21 13.07.2021. "еМ ХОСТЕЛ" д.о.о. ТРОШКОВИ НОЋЕЊА ЗА УЧЕСНИКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 22.5    
 64 331/2021 14.07.2021. МИКРОПРИНТ УСЛУГА ШТАМПАЊА АКРЕДИТАЦИЈА И ВЕЗИЦА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 94.77    
 65 106/2021 14.07.2021. Цвјећара ЗОРАНА РАСХОДИ ЗА ПОКЛОНЕ 70    
 66 2-18972/2021 15.07.2021. НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА 179.85    
 67 0118/21 22.07.2021. АПИФ ТРОШКОВИ ДОСТАВЕ ПОДАТАКА О РЕГИСТРУ АПАРТМАНА 23.4    
 68 ИФ053114/21 20.07.2021. ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-ПОЛИСА 732.55    
 69 ИФ053102/21 20.07.2021. ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-ПОЛИСА 317.85    
 70 ИФ053104/21 20.07.2021. ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-ЗЕЛЕНИ КАРТОН 4    
 71 550-1-21 22.07.2021. ДУНАВ АУТО д.о.о. ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-ТЕХНИЧИ ПРЕГЛЕД 54.83    
 72 К49-О-774 СТИКЕР 20.07.2021. ЈРТ ТРЕЗОР БИХ ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-СТИКЕР 5    
 73 К49-О-774 ВОДОПРИВРЕДА 20.07.2021. ЈАВНИ ПРИХОД РС ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-ВОДОПРИВРЕДА 19.21    
 74 К49-О-774 ПУТАРИНА 20.07.2021. ЈАВНИ ПРИХОД РС ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-ПУТАРИНА 85    
 75 К49-О-774 ПОРЕЗ 20.07.2021. ЈАВНИ ПРИХОД РС ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-ПОРЕЗ 56.25    
 76 К49-О-774 АМС 20.07.2021. ЈАВНИ ПРИХОД РС ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-АМС 9    
 77 К49-О-774 Уплата накнаде за загађивање 20.07.2021. ЈАВНИ ПРИХОД РС ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО-Уплата накнаде за загађивање 5    
 78 24/2021 15.07.2021. АТЛЕТСКИ КЛУБ ИНВАЛИДА ВРБАС ТРОШКОВИ ИЗНАЈМЉИВАЊА ОГРАДЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ЉЕТО НА ВРБАСУ 500    
 79 РЕСТ/0253/2021 11.07.2021. БАЊАЛУЧКИ СПЛАВ ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ЉЕТО НА ВРБАСУ 165.75    
 80 279/07/21 21.07.2021. РЕКЛАМЕ ДАРКО ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА РЕКЛАМНЕ ЦЕРАДЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ЉЕТО НА ВРБАСУ 146.25    
 81 345/2021 23.07.2021. МИКРОПРИНТ ТРОШКОВИ ШТАМПЕ ДИПЛОМА И ЗАХВАЛНИЦА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ЉЕТО НА ВРБАСУ 29    
 82 ИФ-00965-1-21 23.07.2021. САВИНА д.о.о. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ РЕКЛАМНИХ МАЈИЦА ЗА ДАЈАК, МАНИФЕСТАЦИЈА "ЉЕТО НА ВРБАСУ" 547.56    
Укупно: 40078.07