Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  81362-4-1121-4101660  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ   2,140.45
 2  4200695-4-1121-7366521  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ МОТИКЕ   52.71
 3  4199343-4-1121-7366531  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / СКЛАДИШТЕ ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ   47.47
 4  4202710-4-1121-7366520  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ Г. ПИСКАВИЦА   40.78
 5  4200773-4-1121-7503640  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/РОМАНИЈСКА 1   75.53
 6  4202806-4-1121-7366505  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ДРУШТВЕНИ ДОМ САЛА ЗА САСТАНКЕ И КАНЦЕЛАРИЈА-КРМИНЕ   27.46
 7  4202807-4-1121-7366506  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ДРУШТВЕНИ ДОМ КРМИНЕ   27.46
 8  4202816-4-1121-7366508  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МК И МЗ Д. ПИСКАВИЦА   177.90
 9  4202819-4-1121-7366512  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСEЦ НОВЕМБАР /МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ   228.87
 10  4202822-4-1121-7366509  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ МИШИН ХАН   111.16
 11  4202824-4-1121-7366513  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ДОМ ПРИЈАКОВЦИ   27.40
 12  4202809-4-1121-7366518  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ АГИНО СЕЛО   27.54
 13  4202701-4-1121-7366514  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСEЦ НОВЕМБАР /МЗ САРАЧИЦА 1   27.39
 14  4197856-4-1121-7366492  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   159.52
 15  4202613-4-1121-7366504  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ДРУШТВЕНИ ДОМ ДРАГОЧАЈ   130.14
 16  4202817-4-1121-7366502  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МК И МЗ ВЕРИЋИ   170.35
 17  4201192-4-1121-7366501  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /АНЕКС-ГЛАВНА ЗГРАДА   637.28
 18  4202790-4-1121-7366503  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МК БРОНЗАНИ МАЈДАН   169.19
 19  4202820-4-1121-7366507  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ШИМИЋИ   27.30
 20  4202736-4-1121-7366495  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ РЕКАВИЦЕ II   37.89
 21  4202801-4-1121-7366496  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   35.26
 22  4202699-4-1121-7366497  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ САРАЧИЦА   372.50
 23  4199740-4-1121-7366498  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ БУЛЕВАР   60.96
 24  4196928-4-1121-7366499  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МК И МЗ ВРБАЊА   183.93
 25  4196935-4-1121-7366500  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ ДЕБЕЉАЦИ   131.51
 26  4202769-4-1121-7366491  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ЉУБАЧЕВО   103.91
 27  4198604-4-1121-7366493  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ ЧЕСМА   27.69
 28  4202823-4-1121-7366494  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ПРИЈАКОВЦИ   34.19
 29  4202742-4-1121-7366488  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МК И МЗ КОЛА   126.07
 30  4197045-4-1121-7366489  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ СТАРЧЕВИЦА   39.89
 31  4202803-4-1121-7366490  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ КРУПА НА ВРБАСУ   317.15
 32  4199626-4-1121-7366430  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЕ, ПП 25   23.26
 33  4200973-4-1121-7366474  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ ЛАУШ   265.15
 34  4200521-4-1121-7366477  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ НОВА ВАРОШ   5.82
 35  4197801-4-1121-7366487  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ОБИЛИЋЕВО   59.73
 36  4202758-4-1121-7366480  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МК И МЗ КАРАНОВАЦ   131.38
 37  4195811-4-1121-7366481  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ЗАЛУЖАНИ   542.43
 38  4198407-4-1121-7366482  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ НОВА ВАРОШ   27.33
 39  4202712-4-1121-7366483  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ БИСТРИЦА   27.27
 40  4202789-4-1121-7366484  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ БРОНЗАНИ МАЈДАН   70.95
 41  4202792-4-1121-7366485  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МК И МЗ ГОЛЕШИ   36.53
 42  4201490-4-1121-7366468  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ПАРКИНЗИ   280.15
 43  4197955-4-1121-7366470  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / КАНЦЕЛАРИЈА У ПЦ КРАЈИНА   462.09
 44  4202265-4-1121-7366472  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ РОСУЉЕ   540.07
 45  4202797-4-1121-7366475  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ БОРКОВИЋИ   245.87
 46  4201580-4-1121-7366476  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ДОМ ОМЛАДИНЕ   549.49
 47  4196922-4-1121-7366479  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ АДА   67.57
 48  4199140-4-1121-7527648  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   30.34
 49  4202614-4-1121-7366486  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ДРАГОЧАЈ   109.36
 50  4197079-4-1121-7366416  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРЧЕВИЦА   135.07
 51  4199693-4-1121-7366466  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ГАРАЖЕ   41.94
 52  4198077-4-1121-7366467  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ЦЕНТАР 2   67.58
 53  4202173-4-1121-7366407  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ   32.53
 54  4202615-4-1121-7366408  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МК ДРАГОЧАЈ   56.70
 55  4202787-4-1121-7366409  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ДОМ КУЛТУРЕ БРОНЗАНИ МАЈДАН   39.23
 56  4202811-4-1121-7366410  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МК И МЗ БОЧАЦ   191.52
 57  4202818-4-1121-7366411  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ   58.15
 58  4199262-4-1121-7366415  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ЛАЗАРЕВО   63.07
 59  80292-4-1121-4101720  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ УЛ.ХВАРСКА   1,375.21
 60  02/21  27.12.2021.  STARS AND MORE  ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛУГЕ НОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА (ДОЧЕК НОВЕ 2022. ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ТРГА КРАЈИНЕ У БАЊOJ ЛУЦИ, НА ДАН 31. 12. 2021. И 01. 01. 2022. ГОДИНЕ)   29,649.95
 61  256-13/20  16.09.2021.  „ХИДРО-КОП” д.о.о. БАЊА ЛУКА ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ПИТКЕ ВОДЕ ФАЗА 1   102,875.08
 62  REKAPITULACIJA 80009-4-1121-4100521 I DR  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА НОВЕМБАР МЈЕСЕЦ   62,547.48
 63  rekapitulacija 4196520-4-1121-7366540 i dr  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА НОВЕМБАР МЈЕСЕЦ   77,225.96
 64  rekapitulacija 4196319-4-1121-7366538 i dr  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА НОВЕМБАР МЈЕСЕЦ   30,851.96
 65  03/2021  04.11.2021.  КОНТРАСТ  КРЕИРАЊЕ ТЕМАТСКЕ ТУРИСТИЧКЕ РУТЕ ЗАСНОВАНЕ НА ТВРЂАВАМА И ФОРТИФИКАЦИЈСКИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАДИОНИЦА СА ФОКУС ГРУПАМА У ВЕЗИ СА КРЕИРАЊЕМ РУТЕ - КОНТРАСТ ПРОЈЕКАТ "ФОРТИТУДЕ"   4,100.00
 66  24/21  15.12.2021.  ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. СОКОЛАЦ  НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЧУВАРЕ ШУМА - ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ   1,494.21
 67  rekapitulacija 4196829-4-1121-7366530 i dr  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   2,411.45
 68  4195987-4-1121-7366524  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ.   115.84
 69  3579992-4-1021-7366452  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ УЛ.МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА123 КОД - ОКТОБАР 2021.ГОД.   27.21
 70  0711238709  30.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   70.20
 71  4411238632  30.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   228.15
 72  7911245184  30.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   193.12
 73  3001741-4-0921-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -234.76
 74  2423897-4-0821-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -65.12
 75  3001688-4-0921-7366540-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -60.12
 76  3001556-4-0921-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -61.28
 77  1460886-4-0621-7366540-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   12.49
 78  1943200-4-0721-7366540-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -17.09
 79  2423814-4-0821-7366540-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -17.09
 80  3001591-4-0921-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ   -128.91
 81  2423804-4-0821-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -61.48
 82  3001778-4-0921-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   18.64
 83  2423836-4-0821-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -42.64
 84  3001736-4-0921-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   14.99
 85  2423857-4-0821-7366540-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК.ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -177.12
 86  3001598-4-0921-7366540-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -133.90
 87  783880-4-0521-7366540-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -271.65
 88  1460679-4-0621-7366540  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -186.93
 89  1943099-4-0721-7366540-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -217.86
 90  2423894-4-0821-7366540-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   -151.00
 91  3001694-4-0921-73665400-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   12.30
 92  63638-4-0821-4100521-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ   -186.24
 93  1945932-4-0721-7366452-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА АВГУСТ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ У УЛ. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123 КОД   -15.83
 94  98737-4-0921-4100521-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ   -371.67
 95  63639-4-0821-4100521-1  28.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ   -146.99
 96  68363-4-0921-4100521-1  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ   -566.56
 97  33-1001473 11/2021  30.11.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАЋАЊА ЕНЕРГИЈЕ У ПРОСТОРУ БИВШЕ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   382.57
 98  126/11  03.11.2021.  CHILI НИКОЛА МИЛАНОВИЋ СП  УСЛУГА КЕТЕРИНГА ХРАНА И ПИЋЕ „CHILI”   600.00
 99  3311239929  30.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА   77.12
 100  1667194242/1  30.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ   3,100.83
 101  972-21  06.12.2021.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЋ  НОТАРСКА ОБРАДА УГОВОРА ОПУ-1345/21   340.47
 102  25/21  15.12.2021.  ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. СОКОЛАЦ  ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ШУМА - ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ   23,564.48
 103  80269-4-1121-4101605  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ - НОВЕМБАР 2021. ГОД.   448.60
 104  4197861-4-1121-7366527  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   27.42
 105  4200954-4-1121-7366526  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   28.43
 106  81289-4-1121-4101374  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   518.36
 107  4202786-4-1121-7366517  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   162.64
 108  4201193-4-1121-7366437  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   190.08
 109  4200419-4-1121-7366465  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - НОВЕМБАР 2021. ГОД.   30.30
 110  4203020-4-1121-7366515  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   2.96
 111  4201315-4-1121-7366640  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   27.19
 112  4201316-4-1121-7366640  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   95.60
 113  4200671-4-1121-7366529  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ ПС 1 - КАНАЛИЗАЦИЈА У УЛ.КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА ББ - НОВЕМБАР 2021. ГОД.   94.70
 114  IF-00375-1-21  14.12.2021.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ д.о.о.  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   60.00
 115  3326  29.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПРИКЉУЧАК ЦЈЕВОВОД БРАЋЕ МИЛЕТИЋА   2,140.05
 116  2993  29.09.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРИКЉУЧКА ВОДЕ - КОЛЕКТИВНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА -АДА   6,385.49
 117  VII PRIVREMENA SITUACIJA 479/21  30.11.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  УСЛУГЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ   26,044.79
 118  70-4294/2021  27.11.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД   468.00
 119  4202814-4-1121-7366511  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ МЗ ПИСКАВИЦА   27.62
 120  206/21  06.12.2021.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВA СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА РОМСКЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ   60.00
 121  06011001-1591/21  15.12.2021. ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА МЈЕРА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ЗА ГРАД БАЊУ ЛУКУ   4,392.00
 122  23940/21-JN  13.12.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВИЈЕСТ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ-III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ   98.00
 123  656  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   15.20
 124  710  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 125  653  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.40
 126  707  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 127  288  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.59
 128  21-3600-000291  22.11.2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ИЗРАДА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРЕТАНЕ У ПРИРОДИ У НАСЕЉУ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   737.10
 129  21-3600-000292  22.11.2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ИЗРАДА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРЕТАНЕ У ПРИРОДИ У НАСЕЉУ АДА   854.10
 130  21-3600-000290  22.11.2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ИЗРАДА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРЕТАНЕ У ПРИРОДИ У НАСЕЉУ ОБИЛИЋЕВО   690.30
 131  653  31.10.2021. ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.40
 132  659  31.10.2021. ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   14.00
 133  658  31.10.2021. ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 134  683  31.10.2021. ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 135  674  31.10.2021. ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 136  274  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.59
 137  719  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 138  715  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.40
 139  716  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 140  717  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 141  717  31.10.2021. ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 142  712  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   16.00
 143  8/2021  20.12.2021.  ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ   36.00
 144  19/2021  20.12.2021.  ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ   36.00
 145  4199347-4-1121-7366452  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ У УЛ. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123 КОД - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   100.96
 146  4199348-4-1121-7366452  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ ПОРЕД ХОТЕЛА ПАЛАС   190.50
 147  4199349-4-1121-7366452  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ У УЛ. КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА БР 74. А - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   62.49
 148  4199350-4-1121-7366452  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАУК СЛУЖБУ У УЛИЦИ БИТОЉСКОЈ - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   566.99
 149  4199351-4-1121-7366452  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ УЛ.БАНА ДР ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   58.75
 150  4199352-4-1121-7366452  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЈУ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КОД КАСТЕЛА - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   27.78
 151  22823/21-JN  29.11.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА   98.00
 152  USL-00329-1-21  07.12.2021.  РУТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ НИВЕЛАЦИЈЕ ПЈЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА У БУЛЕВАРУ ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА   2,729.61
 153  21-3600-000312  02.12.2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ, СТАДИОНА И СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ МЗ ЛАУШ   3,229.20
 154  21-362-000079  29.10.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   75.00
 155  5537/21  20.12.2021.  СПОРТ ШОП ЈОШО СП НАБАВКА БИЦИКЛА   698.00
 156  658  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   15.20
 157  IF-00184-1-21  30.11.2021.  ВАЛЕК КОМЕРЦ д.о.о.  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА, ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ТУШЕВА   10,136.88
 158  001-0347  02.12.2021.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ   17,767.58
 159  122  30.11.2021.  ПРОФИНГ д.о.о.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА САТЕЛИТА   4,492.80
 160  129  30.11.2021.  ПРОФИНГ д.о.о.  УСЛУГЕ СЕРВИСА РЕПЕТИТОРА И РАДИО СТАНИЦА   725.40
 161  128  30.11.2021.  ПРОФИНГ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСА РЕПЕТИТОРА И РАДИО СТАНИЦА   590.85
 162  127  30.11.2021.  ПРОФИНГ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСА РЕПЕТИТОРА И РАДИО СТАНИЦА   941.85
 163  126  30.11.2021.  ПРОФИНГ д.о.о.  УСЛУГЕ СЕРВИСА РЕПЕТИТОРА И РАДИО СТАНИЦА   351.00
 164  62319-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА УТРОШАК ВОДЕ ЗА ПЕРИОД 01. 10 - 31. 10. 2021, ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ   11.70
 165  125  30.11.2021.  ПРОФИНГ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСА РЕПЕТИТОРА И РАДИО СТАНИЦА   707.85
 166  VII PRIVREMENA SITUACIJA 482/21  30.11.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА - НОВЕМБАР 2021. ГОД.   23,866.94
 167  OKONČANA SITUACIJA 3486/21  31.10.2021.  КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА)   21,955.60
 168  659  31.10.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗЕВ   14.00
 169  7s-151/2021  27.12.2021.  НИСКОГРАДЊА д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА (I ПРИВ. СИТУАЦИЈА)   52,037.19
 170  OKONČANA SITUACIJA 10393/1/20  30.11.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋЈАНИЦА, ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЛОТ 1 (ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА)   5,020.70
 171  390/2021  03.12.2021.  РАДИС д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО  ИЗРАДА УТУ-А И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАДСТРЕШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊE ЛУКE - I ФАЗА   4,832.10
 172  VP-0337/21  08.12.2021.  ИН ВЕСТА ГРУП д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА У КУЉАНИМА   96,766.02
 173  3345  29.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПРИКЉ. ЦЈЕВОВОДА У ВЕРИЋИМА ЗАСЕОК СТОЈНИЋИ   478.09
 174  62320-2021-10  31.10.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА УТРОШАК ВОДЕ ЗА ПЕРИОД 01. 10 - 31. 10. 2021, ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ   1.40
 175  13  23.12.2021.  ЗИБЛ а.д.  ИЗРАДА УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ   14,999.40
 176  43/21  18.11.2021.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА   694.98
 177  90155843  23.11.2021.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ - ОКТОБАР 2021.   202.60
 178  90155842  23.11.2021.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5% НАПЛАЋИВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   12.65
 179  2021-M100-53-002220  19.11.2021.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  ТРОШКОВИ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА   277.80
 180  PRIVREMENA SITUACIJA 9/21  02.12.2021.  ЕКО ВОКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАКУП И ЧИШЋЕЊЕ ТОАЛЕТ КАБИНА 11/21   5,148.00
 181  111/21  30.11.2021. СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА   346.32
 182  2593  30.11.2021.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К15-Е-952   99.16
 183  BL531/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 184  BL530/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   224.00
 185  BL529/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   768.00
 186  21  22.12.2021.  ЗИБЛ а.д.  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ПРИЛАЗНИХ РАМПИ ЗА ВОДОЦРПИЛИШТА НА РИЈЕКАМА ВРБАС И ВРБАЊА   3,744.00
 187  01-2000720526  15.12.2020. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ КОНТЕЈНЕРА 1,1М3   6,537.96
 188  01/2100729869  30.11.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ/ОДВОЗ СМЕЋА   1,265.83
 189  01/2100729840  30.11.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ - ОДВОЗ СМЕЋА   561.56
 190  238/21  06.12.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА М57-А-851   35.10
 191  i privremena situacija br 60  28.12.2021.  ГРАДИП а.д. ПРЊАВОР  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА-ДАЈАК ПРИСТАНИШТЕ   120,009.47
 192  KNJIŽNO OBAVJEŠTENJE 05/2021  30.11.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА АВГУСТ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ У УЛ. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123 КОД   -4.10
 193  5034294111  30.11.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА   7.50
 194  5017153111  30.11.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА   7.50
 195  4033422111  30.11.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА   7.50
 196  10/21  02.12.2021.  ВЕТ ЦЕНТАР  ХИГЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА   11,801.21
 197  235/21  27.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА TOYOTA HILUX М96-Е-887    32.76
 198  234/21  26.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА ТРАНСПОРТЕР 358-Т-846   35.10
 199  176/21  26.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА К64-М-055   285.00
 200  231/21  26.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА ТОЈОТА РАВ 4   70.20
 201  180/21  27.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА TOYOTA HILUX М96-Е-887   197.00
 202  bl651/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   576.00
 203  bl650/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   128.00
 204  bl652/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 205  bl653/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 206  bl654/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 207  bl657/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 208  177/21  26.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА WV CADY 864-K-672
  248.00
 209  181/21  27.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА TOYOTA HILUX 695-М-107   117.00
 210  232/21  26.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА WV CADY 864-К-672   117.00
 211  178/21  26.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА ТОЈОТА РАВ 4 М17-О-009   165.00
 212  236/21  27.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ СЕРВИСА ВОЗИЛА   23.40
 213  233/21  26.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА ТОЈОТА РАВ 4 М17-О-009   35.10
 214  182/21  29.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ДАЧИЈА ДАСТЕР М57-А-850   137.00
 215  179/21  26.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА WВ ТРАНСПОРТЕР 358-Т-846   202.00
 216  237/21  29.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА ДАЧИЈА ДАСТЕР М57-А-850   35.10
 217  183/21  29.11.2021.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА ДАЧИЈА ДАСТЕР М57-А-851   137.00
 218  3011238378  30.11.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА 11/21   12,047.48
 219  01/2100730156  30.11.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ/ОДВОЗ СМЕЋА   1,082.91
 220  21-362-000068  30.11.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   1,754.00
 221  BL644/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   448.00
 222  BL643/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   128.00
 223  BL642/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   224.00
 224  BL641/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   96.00
 225  BL640/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   384.00
 226  BL655/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 227  BL660/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 228  BL649/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 229  BL648/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   480.00
 230  BL647/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   544.00
 231  BL646/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   224.00
 232  BL645/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 233  2660  22.10.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   4,060.90
 234  6/21  22.10.2021.   КАМЕЛИЈА с.п. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПОСТАВКЕ АРАНЖМАНА   1,390.00
 235  if-02558-1-21  30.11.2021.  ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА  ПРЕГЛЕД И ПОПРАВКА ЛИФТА   299.52
 236  21-362-000078  29.10.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   75.00
 237  294/21  30.11.2021.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ   15,463.98
 238  12462-1515/2021  10.12.2021. ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГОРИВА ЗА ВАТРОГАСНУ ЈЕДИНИЦУ   4,194.01
 239  4213/2021  20.12.2021.  ЗЛАТНО ЗРНО с.п.  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   370.29
 240  BL537/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   896.00
 241  BL536/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   800.00
 242  BL535/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   448.00
 243  BL534/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 244  BL533/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   128.00
 245  BL532/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 246  BL543/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   256.00
 247  BL542/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 248  BL541/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   512.00
 249  BL540/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   320.00
 250  BL539/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   608.00
 251  BL538/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   416.00
 252  BL549/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   640.00
 253  BL548/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   96.00
 254  BL547/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   672.00
 255  BL546/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   640.00
 256  BL545/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   224.00
 257  BL544/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 258  BL556/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   160.00
 259  BL555/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   512.00
 260  BL553/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   832.00
 261  BL552/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   416.00
 262  BL551/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 263  BL550/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   96.00
 264  2592  30.11.2021.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Е21-М-207   54.83
 265  bl659/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 266  21-362-000075  08.12.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   500.00
 267  21-362-000074  02.12.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   450.00
 268  62686-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   2.10
 269  50643-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ ОБИЛИЋЕВО   1.40
 270  BL656/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 271  62396-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ ДОМ ЉУБАЧЕВО   6.49
 272  62476-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ ВЕРИЋИ   10.52
 273  62360-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ДОМ ДРАГОЧАЈ   60.02
 274  60604-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ЧЕСМА   5.97
 275  60550-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ МЗ ЛАУШ   1.40
 276  60861-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   1,928.82
 277  60818-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   99.39
 278  60649-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   192.58
 279  61532-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ И МК ВРБАЊА   4.51
 280  61949-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ И МК ПОТКОЗАРЈЕ   18.60
 281  62276-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ПОТКОЗАРЈЕ-ДОМ КУЛТУРЕ-ХИДРАНТ   11.70
 282  60477-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА   762.12
 283  60006-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА   494.46
 284  61731-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ АДА   4.51
 285  61976-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/МЗ ЛАЗАРЕВО I И II   4.71
 286  2-R13-9135/21  13.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРИКЉУЧКА ЗА ТЕРМО-ЕНЕРГЕТСКО ПОСТРОЈЕЊЕ, УЛ. ПАЛИХ БОРАЦА - АДА   74,880.00
 287  81-3494/2021  13.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОГЛАС У ДАВАЊУ У ЗАКУП ПП   778.05
 288  61533-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ И МК СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   4.51
 289  61748-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ ПРИЈАКОВЦИ   163.38
 290  61939-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ДОМ МЛАДИХ   117.70
 291  61996-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ МОТИКЕ   1.40
 292  62024-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ГОЛЕШИ   4.33
 293  bl365/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   128.00
 294  bl366/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   128.00
 295  bl367/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   512.00
 296  bl358/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   384.00
 297  bl359/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   864.00
 298  bl4118/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   1,312.00
 299  bl412/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   800.00
 300  bl401/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   1,120.00
 301  if-00036-1-21  30.12.2021.  ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП  КОШЕЊЕ, УКЛАЊАЊЕ ЖИВИЦE, НИСКОГ РАСТИЊА И ДРВЕНАСТОГ КОРИЈЕЊА У ПОВРШИНИ ОД 1,017.00 МЕТАРА КВАДРАТНИХ, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА КОД БР. 248   10,709.01
 302  BL558/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   96.00
 303  BL557/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   384.00
 304  bl360/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   128.00
 305  bl361/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 306  bl363/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   800.00
 307  bl364/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 308  bl424/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   256.00
 309  bl425/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   160.00
 310  bl422/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   128.00
 311  61196-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   16.98
 312  62624-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /Г. ПИСКАВИЦА   1.40
 313  62522-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ МИШИН ХАН   8.25
 314  60669-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ ДРАГОЧАЈ   8.25
 315  161633-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /БОРАЧКА   28.25
 316  62505-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ БОЧАЦ   58.96
 317  60420-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ПАРКИНЗИ   75.16
 318  60566-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ШАЛТЕР САЛА БОРИК   49.03
 319  62028-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ БОРИК I   8.80
 320  62029-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ БОРИК II   2.57
 321  62030-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ПАПРИКОВАЦ   11.70
 322  62032-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ МЗ НОВА ВАРОШ   13.14
 323  IF027656/21  09.12.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА   83.20
 324  60631-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ БОРИК   2.57
 325  62596-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ДРУШТВЕНИ ДОМ САРАЧИЦА   932.25
 326  62068-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   4.51
 327  62069-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ-ХИДРАНТ   5.85
 328  62625-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /Г. ПИСКАВИЦА   11.70
 329  bl419/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   128.00
 330  bl414/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   640.00
 331  bl413/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 332  bl417/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 333  bl407/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 334  bl410/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   992.00
 335  bl423/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   224.00
 336  bl420/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   64.00
 337  bl421/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   288.00
 338  bl415/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 339  bl416/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   384.00
 340  bl418/21  13.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   96.00
 341  4200710-4-1121-7366528  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ МОТИКЕ 2 У УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 105 КОД - НОВЕМБАР 2021.ГОД.   27.17
 342  bl362/21  10.09.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   2,880.00
 343  bl658/21  11.11.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   32.00
 344  BL559/21  15.10.2021. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА   416.00
 345  62073-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ   263.79
 346  62274-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ   1.40
 347  62275-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ   1.40
 348  62477-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ ВЕРИЋИ - ХИДРАНТ   11.70
 349  62072-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР/ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ   69.88
 350  61865-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /ШАЛТЕР САЛА СТАРЧЕВИЦА   1.40
 351  61689-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ БУЛ. ЦАРА ДУШАНА   10.74
 352  61427-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР /МЗ СТАРЧЕВИЦА   4.51
353  73/2021  22.11.2021.  IM FIRE SECURITY д.о.о.  ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ ЗА ППЗ   1,288.17
Укупно: 970,395.07