Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  01-p-224/21  16.4.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  ОБЈАВА РЈЕШЕЊА   217.62
 2.  53309-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ПОТРОШЊУ ВОДЕ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - МАРТ 2021. ГОД.   32.53
 3.  53334-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ АЛЕЈА СВ. САВЕ К59 - МАРТ 2021. ГОД.   7.63
 4.  53320-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ ХИДРАНТ АЛЕЈА СВ. САВЕ - МАРТ 2021. ГОД.   11.70
 5.  0778468827  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.   ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД ХЛ 5 ГБ - МАРТ 2021. ГОД.   70.20
 6.  5378468747  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД М 11-50 И ТД XЛ 5 ГБ - МАРТ 2021. ГОД.   355.95
 7.  if-00331-4-21  21.4.2021.  PERFECT CLEAN    НАБАВКА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА МАСОВНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА   11,518.09
 8.  21-3000-000035  1.4.2021. ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС“ а.д.  ПРЕДМЕТ УГОВОРА СУ ПОСЛОВИ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ   5,000.00
 9.  6430008395/2021  31.3.2021.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА НАКНАДА ЗА ПРЕМЈЕШТАЊЕ ВОЗИЛА - МАРТ 2021. ГОД.   2,415.00
 10.  90147954  29.3.2021. „БХ ТЕЛЕКОМ” д.д. САРАЈЕВО  5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА ФЕБРУАР 2021. ГОД.   7.90
 11.  if-20-0395  29.9.2020.  „ОРКА” д.о.о. САРАЈЕВО
 ОДРЖАВАЊЕ EDMWS СИСТЕМА ЗА СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
  585.00
 12.  90147955  29.3.2021. „БХ ТЕЛЕКОМ” д.д. САРАЈЕВО  5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА ФЕБРУАР 2021. ГОД.   128.50
 13.  21-300-001974  21.4.2021.  „АЛФ-ОМ” БАЊА ЛУКА  КУПОВИНА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ   126,766.58
 14.  31/21  31.3.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА   ЗИМСКА СЛУЖБА IV СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - МАРТ 2021. ГОД.   4,668.00
 15.  30/21  31.3.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА II СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - МАРТ 2021. ГОД.   22,792.20
 16.  ir21/04-008  19.4.2021.  ROAMING ELECTRONICS БАЊА ЛУКА  НАБАВКА РУЧНИХ РАДИО-СТАНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ОДСЈЕКА ЦЗ И ПТВСЈ   57,900.96
 17.  61939-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ДОМ МЛАДИХ)   88.22
 18.  01-0321-110650787  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ПРИЈЕЧАНИ)   71.07
 19.  01-0220-110650825  29.2.2020.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   27.17
 20.  82/21  06.4.2021. „ББ ПРИНТ” БАЊА ЛУКА
 ПЛЕКСИГЛАС ЗА СКУПШТИНСКУ САЛУ 33
  4,034.16
 21.  15/2021  26.4.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА, РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА А25-Т-583   178.20
 22.  if-00115-1-21  19.4.2021.  „АУТОПРЕВОЗ” а.д. БАЊА ЛУКА
 СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА
  60.00
 23.  18/2021  26.4.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА - РЕГ.ТАБЛИЦЕ 867-А-614   203.32
 24.  01-0321-110500788  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   7.29
 25.  01-0220-110650825  29.2.2020.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   2.90
 26.  18980-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ИНФОРМАТИКА)   762.11
 27.  14556-4-0321-5100640  31.3.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1,751.10
 28.  18938-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ЦЕНТАР I)   894.56
 29.  01-0321-110500788  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   3.29
 30.  01-0321-110656535  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ЛАУШ)   327.24
 31.  13372-4-0321-4100335  31.3.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   257.28
 32.  01-0321-110050223  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - МЗ ДРАКУЛИЋ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   33.40
 33.  60006-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ЗГРАДА)   161.47
 34.  60477-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА)   643.85
 35.  60669-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ДРАГОЧАЈ)   5.97
 36.  if033341/20  9.4.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА     ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА   202.00
 37.  095898/20  13.4.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА     ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА   888.00
 38.  60424-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА)   34.06
 39.  61865-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (СТАРЧЕВИЦА - ШАЛТЕР САЛА)   1.40
 40.  62477-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ВЕРИЋИ - ХИДРАНТ)   11.70
 41.  62476-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ВЕРИЋИ)   26.49
 42.  62276-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ)   11.70
 43.  62274-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ПОТКОЗАРЈЕ ББ)   3.68
 44.  61966-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ МОТИКЕ)   3.68
 45.  60818-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ И МК ЗАЛУЖАНИ)   74.30
 46.  62072-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ)   72.99
 47.  62073-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ)   341.59
 48.  62596-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ДРУШТВЕНИ ДОМ)   3.68
 49.  60420-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ПАРКИНЗИ)   65.82
 50.  61731-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ АДА)   1.40
 51.  61976-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ЛАЗАРЕВО I И II)   1.60
 52.  62024-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ГОЛЕШИ)   4.33
 53.  6906/21-JN  19.4.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ   ОБЈАВА ОГЛАСА У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ - ОБЈАВА УГОВОРА НАБАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ   98.00
 54.  IF-00341-4-21  23.4.2021.  „PERFECT CLEAN” НАБАВКА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЛНОГ ЦЕНТРА   5,191.48
 55.  17/21  31.3.2021. АУТОПРАОНИЦА „ЖАЦ” ТРОШКОВИ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ (УНУТРАШЊЕ И ВАЊСКО ПРАЊЕ)   180.50
 56.  62360-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ДОМ ДРАГОЧАЈ)   41.53
 57.  61748-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ПРИЈАКОВЦИ )   1.40
 58.  61427-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ СТАРЧЕВИЦА)   4.51
 59.  62030-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ПАПРИКОВАЦ)   11.70
 60.  61689-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА)   4.51
 61.  161633-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ)   25.13
 62.  60631-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА)   2.57
 63.  60565-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ДОМ ПЕНЗИОНЕРА)   1.40
 64.  60513-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ГАРАЖЕ)   5.85
 65.  62032-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ НОВА ВАРОШ)   13.14
 66.  54715-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (НОВА ВАРОШ - ХИДРАНТ)   11.70
 67.  50643-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ОБИЛИЋЕВО)   1.40
 68.  61949-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ И МК ПОТКОЗАРЈЕ)   14.04
 69.  60566-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ШАЛТЕР САЛА БОРИК)   45.91
 70.  62028-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ БОРИК I)   2.57
 71.  62068-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ )   7.63
 72.  62069-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ)   5.85
 73.  62029-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ БОРИК II)   2.57
 74.  62275-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1.40
 75.  12663-4-0321-4101379  31.3.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ГРАДСКА УПРАВА - ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   9,575.31
 76.  81-1041/2021  22.4.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДИО ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ДЕРВИШИ НОВАКОВИЋИ - ВУЈИНОВИЋИ   333.45
 77.  17/2021  26.4.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА РЕГ. ОЗНАКА 867-А-615   203.32
 78.  002-3904/21  15.4.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   99.99
 79.  001-4007/21  15.4.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   198.00
 80.  001-4008/21  15.4.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   477.04
 81.  1629832137/1  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.
 ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512 КБ/С - МАРТ 2021.
  579.31
 82.  329/21  23.4.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА   54.83
 83.  19/2021  26.4.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА РЕГ.ОЗНАКА 824-Ј-267   228.27
 84.  095898/20  16.3.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА   888.00
 85.  IF033341/20  9.3.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА   202.00
 86.  329/21  23.4.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА   54.83
 87.  16/2021  26.4.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА РЕГ. ОЗНАКА А43-О-970   311.85
 88.  002-3905/21  15.4.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,068.50
 89.  if-00079-2-21  16.4.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ШТАМПАЊА   105.79
 90.  60649-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА)   83.66
 91.  60861-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА)   360.27
 92.  60604-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ЧЕСМА)   3.68
 93.  61533-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ)   4.51
 94.  61532-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МК И МЗ ВРБАЊА)   7.63
Укупно: 264,253.91