Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  117/21  29.04.2021. „ПРОЦЕСНА ОПРЕМА” д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ   19,006.83
 2.  44/21  30.04.2021. „ЕКО-ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - IV СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
  1,607.30
 3.  49/p  12.05.2021. ХОТЕЛ „PRINCESS”
 ПРЕДРАЧУН ЗА СМЈЕШТАЈ
  800.91
 4.  93/21  30.04.2021.  „LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT АGENCY“  ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИН ТАКСИJA ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2021. ГОД.   2,636.80
 5.  60006-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА   790.13
 6.  60477-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА   628.29
 7.  62477-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ВЕРИЋИ - ХИДРАНТ   11.70
 8.  62276-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ КУЛТУРЕ, ПОТКОЗАРЈЕ ХИДРАНТ   11.70
 9.  60604-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЧЕСМА   3.68
 10.  60861-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   808.43
 11.  60649-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   152.12
 12.  61533-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ И МК СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   4.51
 13.  60420-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ПАРКИНЗИ   56.48
 14.  62030-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ПАПРИКОВАЦ   11.70
 15.  61532-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ ВРБАЊА   7.63
 16.  62073-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ -ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ   400.73
 17.  62360-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ ДРАГОЧАЈ   39.25
 18.  62072-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ -ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ   79.21
 19.  60566-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ШАЛТЕР САЛА БОРИК   39.69
 20.  if-00091-2-21  13.05.2021.   „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ВИЗИТКАРТИ   9.51
 21.  50643-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ОБИЛИЋЕВО   1.40
 22.  61731-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ АДА   4.51
 23.  61865-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ШАЛТЕР САЛА СТАРЧЕВИЦА   1.40
 24.  60424-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА

 ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
  34.06
 25.  61949-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ   9.47
 26.  62029-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БОРИК II   2.57
 27.  62028-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БОРИК II   2.57
 28.  60631-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БОРИК   2.57
 29.  60565-2021-04  11.05.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА   1.40
 30.  62032-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ Н. ВАРОШ   16.26
 31.  61939-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ МЛАДИХ   100.85
 32.  62275-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ   1.40
 33.  61748-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ПРИЈАКОВЦИ   1.40
 34.  62274-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ   21.94
 35.  62476-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ВЕРИЋИ   12.81
 36.  60818-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   5.85
 37.  62024-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ГОЛЕШИ   4.33
 38.  62068-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   1.40
 39.  61427-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ СТАРЧЕВИЦА   7.63
 40.  62596-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДРУШТВЕНИ ДОМ САРАЧИЦА   1.40
 41.  61689-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БУЛ. ЦАРА ДУШАНА   4.51
 42.  161633-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - БОРАЧКА   25.13
 43.  60513-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ГАРАЖЕ   5.85
 44.  62069-2021-04  11.05.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   5.85
 45.  114890-4-0421-7366471  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА, ВИДОВДАНСКА   241.29
 46.  17989-4-0421-4101379  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ГРАДСКА УПРАВА   8,639.61
 47.  17986-4-0421-4101374  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ГРАДСКА УПРАВА   336.55
 48.  112345-4-0421-7366479  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ АДА   38.72
 49.  112326-4-0421-7366416  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРЧЕВИЦА   89.27
 50.  112336-4-0421-7366410  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ БОЧАЦ   116.26
 51.  114892-4-0421-7366409  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ КУЛТУРЕ БРОНЗАНИ МАЈДАН   39.02
 52.  112333-4-0421-7366408  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК ДРАГОЧАЈ   94.59
 53.  112332-4-0421-7366407  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БОРИК I И II   23.52
 54.  112382-4-0421-7366521  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ МОТИКЕ   116.26
 55.  112371-4-0421-7366519  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   22.23
 56.  112373-4-0421-7366520  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ Г. ПИСКАВИЦА   39.78
 57.  112335-4-0421-7366495  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ РЕКАВИЦЕ   21.57
 58.  112354-4-0421-7366472  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ РОСУЉЕ   190.27
 59.  112374-4-0421-7366470  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - КАНЦЕЛАРИЈА У ПЦ КРАЈИНА   341.18
 60.  112375-4-0421-7366480  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ КАРАНОВАЦ   75.55
 61.  61966-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ МОТИКЕ   5.97
 62.  106414-4-0421-7366535  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
  266.20
 63.  116661-4-0421-7366531  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЦЗ И ПТВЈ   30.70
 64.  31/2021  12.05.2021.  IM FIRE SECURITY д.о.о.  ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ   1,515.15
 65.  61976-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЛАЗАРЕВО I И II   4.71
 66.  112370-4-0421-7366475  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БОРКОВИЋ
  147.60
 67.  1158914-4-0421-7366527  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПУМПНА СТАНИЦА   21.57
 68.  3478778830  30.04.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОЈ ПЛАТФОРМИ „Bronto Skylift”   22.23
 69.  93/21  13.05.2021.  „LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT АGENCY“  КЊИЖНО ОДОБРЕЊЕ - ЗБОГ АДМИНИСТРАТИВНЕ ГРЕШКЕ ПРИЛИКОМ ОБРАЧУНА   1,000.00
 70.  113519-4-0421-7366476  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКTРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ ОМЛАДИНЕ   21.57
 71.  3101  12.05.2021.   „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. БАЊА ЛУКА
 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
  22,529.93
 72.  114948-4-0421-7366523  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  
 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА - ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА
  304.39
 73.  5551101010404537  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ЗА ПЛАЋАЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА
  174.07
 74.  04/2021  10.05.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   27.40
 75.  5620998075969749  04.05.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   7.70
 76.  21-330-000121  11.05.2021.  FINWELT д.о.о. БАЊА ЛУКА ПРОЦЈЕНА ПОЧЕТНЕ ЦИЈЕНЕ ЗАКУПА КАРТИНГ СТАЗЕ   702.00
 77.  207296967  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА УНУТАР БАНКЕ И НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.70
 78.  207296784  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.40
 79.  04/2021  10.05.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   9.80
 80.  04/2021  10.05.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   76.10
 81.  207296742  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 82.   944  14.05.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К43-М-027   50.16
 83.  11-3831/21  06.05.2021.  „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д.  ОБАВЉАЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА ЗА 04/21   107.90
 84.  207296520  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА
 ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА И НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
  59.40
 85.  207283075  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 86.  207283079  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 87.  207283081  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 88.  207283088  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 89.  207283091  30.04.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА И ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   499.80
 90.  92280/20-3  13.05.2021.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д. ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) ОД ПОСЉЕДИЦА НЕЗГОДЕ   731.00
 91.  92280/20-4  13.05.2021. „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP” а.д.  ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) ОД ПОСЉЕДИЦА НЕЗГОДЕ   731.00
 92.  92280/20-5  13.05.2021. „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP” а.д.  ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) ОД ПОСЉЕДИЦА НЕЗГОДЕ   731.00
 93.  92280/20-6  13.05.2021. „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP” а.д.  ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) ОД ПОСЉЕДИЦА НЕЗГОДЕ   731.00
 94.  92280/20-1  13.05.2021. „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP” а.д.  ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА НЕЗГОДА - ПРВА РАТА   727.76
 95.  92280/20-2  13.05.2021. „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP” а.д.  ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА НЕЗГОДА - ДРУГА РАТА   731.00
 96. рекапитулација  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   65,368.34
 97. рекапитулација  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   22,592.26
 98.  04/2021-blki-o-b  30.04.2021.
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.
 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА   10.80
 99.  27558-ao-642424-00/21  18.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ” ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К43-М-028   14.97
 100.  if087688/20  09.05.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА  ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ   3,281.00
 101.  943  14.05.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, РЕГИСТРАЦИЈА О69-М-672   85.33
 102.  1636342289/1  30.04.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.
 УПЛАТА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

  2,091.85
 103.  27546-zk-0453165-00/21  18.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН, РЕГИСТРАЦИЈА О69-М-672   4.00
 104.  27562-zk-0453167-00/21  18.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН, РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА К43-М-028   4.00
 105.  27551-ao-642423-00/21  18.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА, РЕГИСТРАЦИЈА К43-М-027   14.97
 106.  27563-zk-0453166-00/21  18.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН, РЕГИСТРАЦИЈА К43-М-027   4.00
 107.  27542-ao-642422-00/21  18.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА, РЕГИСТРАЦИЈА О69-М-672   467.20
 108.  1635209835/1  30.04.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - АПРИЛ 2021.   5,279.52
 109.  1636217910/1  30.04.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - АПРИЛ 2021.   1,749.15
 110.  942  14.05.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД РЕГИСТРАЦИЈА К43-М-028   50.16
 111.  003-5171/21  15.05.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   198.00
 112.  003-517/21  15.05.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   226.86
 113.  if033341/20  11.05.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА 
 ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
  83.20
 114.  if-00149-1-21  12.05.2021.  „АУТОПРЕВОЗ” а.д. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СУ ОДОБРЕНА ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   60.00
 115.  81-1274/2021  13.05.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА ЈАВНОГ ОГЛАСА   1,222.66
 116.  81-1280/2021  13.05.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА   166.73
 117.  81-1281/2021  13.05.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА АДА ДЕБЕЉАЦИ 2   166.73
 118.  81-1282/2021  13.05.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА У БАЊОЈ ЛУЦИ   166.73
 119.  81-1311/2021  17.05.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х   166.73
 120.  81-1310/2021  17.05.2021.  „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ПРВО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗМЈЕНУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Б   166.73
 121.  70-1699/2021  13.04.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА

  163.80
122.  144  30.04.2021.
 ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4
 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ШАЛТЕР САЛЕ НА СТАРЧЕВИЦИ (АПРИЛ)   33.49
 123.  127  30.04.2021.
 ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5
 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ ЦЕНТАР I (АПРИЛ)   59.60
 124.  158  30.04.2021. ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ ЛАЗАРЕВО I И II (АПРИЛ)   28.54
 125.  21-360-001257  24.05.2021.  „ЕКО-БЕЛ” д.о.о. ЛАКТАШИ ИЗВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗНЕ СИСТЕМАТСКЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ   38,352.60
 126.  01/21  02.05.2021.  BUNIĆ COMPANY д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА VI ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.
  63,578.09
 127.  1636159564/1  30.04.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.

 ЗАКУП ЛИНИЈА ЗА СИРЕНЕ

  409.50
 128.  53309-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ   35.63
 129.  60275-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ 04/2021 - БИТОЉСКА   10.75
 130.  53334-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ   7.63
 131.  53320-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 04/21   11.70
 132.  3  06.05.2021. „ЗИБЛ” а.д. УТУ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У УЛИЦИ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА
  397.80
 133.  391/21  11.05.2021.  GRAFOTEX д.о.о. БАЊА ЛУКА  
 ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ШТАМБИЉА ЗАКОНИТОСТИ
  24.57
 134.  70-1698/2021  13.05.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА АДА ДЕБЕЉАЦИ 2   163.80
 135.  81/1/5  09.04.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА
 УТУ КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У УЛИЦИ МИС АДЕЛИНЕ ИРБИ
  203.11
 136.  ppp-369/21/01  12.05.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у -ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ   14.30
 137.  ppp-1386/21/01  12.05.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у - ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ (ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР )
  14.30
 138.  ppp-2403/21/03  12.04.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
 ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у - ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ (ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ)
  14.30
 139.  3206RAD  18.05.2021.  „ФИНРАР” д.о.о. БАЊА ЛУКА   РАД СЕМИНАР ЗАКОН О РАДУ
  300.00
 140.  8/21  14.05.2021. „СКУЛПТОР”  д.о.о. БАЊА ЛУКА  
  СЕРИГРАФИЈА - ПОКЛОН ЗА СЛУЖБЕНУ ПОСЈЕТУ БЕОГРАДУ
  170.00
 141.  ppp-3420/21/04  12.05.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ   СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у - ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ (ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ)   14.30
 142.  82/1/5  09.04.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОГРАНКУ ЦИГЛАНЕ, НАСЕЉЕ ШАРГОВАЦ   668.30
 143.  94/1/5  16.04.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, УЛИЦА АКАДЕМИКА МИЛАНА ВАСИЋА   222.77
 144.  02.06-2-6966/21  07.05.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ   52.50
 145.  02.06-2-6966-2/21  07.05.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА   5.00
 146.  4  13.05.2021. „ЗИБЛ” а.д.   ИЗРАДА УТУ УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ИЗМЕЂУ М1-101 И ТРИВЕ АМЕЛИЦЕ
  795.60
 147.  390/21  11.05.2021.  GRAFOTEX д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ФАКСИМИЛА НА АУТОМАТУ   24.57
 148.  if-00405-4-21  18.05.2021.  PERFECT CLEAN НАБАВКА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЛНОГ ЦЕНТРА   52,868.02
 149.  078/21  11.05.2021.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  
 СРЕДСТВА СУ ОДОБРЕНА ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА
  90.00
 150.  21-3010-0056777  10.04.2021.   ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЈЕЦУ АНЂЕО   100.00
 151. рекапитулација  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА СЕМАФОРЕ 04/2021   3,646.98
 152.  116310-4-0421-7366528  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПУМПНА СТАНИЦА МОТИКЕ 2, КАНАЛИЗАЦИЈА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 105 - АПРИЛ 2021. ГОД.   21.57
 153.  9000203243  05.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПРИКЉУЧАК ЕЛЕКТРОФОНТАНЕ КОД ХОТЕЛА ,,МЕРИОТ"   989.25
 154.  215/21  11.05.2021.  „БОЧАЦ ТУРС” д.о.о.  СРЕДСТВА СУ ОДОБРЕНА ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   30.00
 155.  562100000033328  04.05.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА     ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   296.90
 156.  1468-1/21  10.05.2021.  „КОЗАРАПУТЕВИ“ а.д.     ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ - 16. ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА   330,103.68
 157.  001-01-00011  01.03.2021.  „ЕНЕРГЕТИК” д.о.о. БАЊА ЛУКА ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ СА УГРАДЊОМ УМИВАОНИКА, СЕРВИС ПИСОАРА У ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ХВАРСКОЈ ББ
  
  444.60
 158.  1194/21  31.03.2021.  „КОЗАРАПУТЕВИ“ а.д.  ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - I ПРИВ. СИТУАЦИЈА   22,403.17
 159.  116753-4-0421-7366529  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС    ПУМПНА СТАНИЦА ПС1 КАНАЛИЗАЦИЈА УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА ББ - АПРИЛ 2021. ГОД.
  39.18
 160.  136/2021  30.04.2021. „АДИКО БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ПРОВИЗИЈА ПО ПОСЛОВИМА ПЛ. ПРОМЕТА
 
  0.30
 161.  73  05.05.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  НАБАВКА ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ (БИСТА ГЕОРГИЈА ЖУКОВА)   520.00
 162.  26/21  30.04.2021.  АУТОПРАОНИЦА „ЖАЦ” ТРОШКОВИ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА   136.50
 163.  74  05.05.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  НАБАВКА ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ (ВАСКРС - 3 ДИО)   400.00
 164.  IF-00421-4-21  21.05.2021.  PERFECT CLEAN  ЈЕДНОКРАТНА КЕЦЕЉА НАБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЛНОГ ЦЕНТРА
 
  3,276.00
 165.  62337-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЧЕСМА, НАВОДЊАВАЊЕ ПАРКИЋ   5.85
 166.  62338-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЧЕСМА, НАВОДЊАВАЊЕ ПАРКИЋА   1.40
 167.  62041-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ - ЧЕСМА, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   1.40
 168.  62485-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ НАРОДНОГ ХЕРОЈА МИЛАНА ТЕПИЋА   29.42
 169.  61371-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ФОНТАНА, ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   1.40
 170.  61240-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ФОНТАНА БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   1.40
 171.  61983-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   11.70
 172.  61349-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЧЕСМА, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   1.40
 173.  61761-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ФОНТАНА И ЧЕСМА, БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА   5.85
 174.  62375-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЧЕСМА, ДРАКУЛИЋ ББ   3.51
 175.  62490-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ФОНТАНА, СОЛУНСКА ББ   1.40
 176.  62597-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - НАВОДЊАВАЊЕ КРУЖНА РАСКРСНИЦА КОД ЛЕСНИНЕ   1.40
 177.  61101-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЧЕСМА, ГРОБЉЕ СВ. ПАНТЕЛИЈА - АЛЕЈА СВ. САВЕ   16.14
 178.  62471-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - СПОМЕН-ЧЕСМА ЛАУШ   2.45
 179.  61394-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ФОНТАНА ТРГ КРАЈИНЕ   65.17
 180.  61835-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЧЕСМА НА ИГРАЛИШТУ, САВЕ ЉУБОЈЕ   1.40
 181.  61231-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЧЕСМА (НОВО ГРОБЉЕ), ФРАНЦА ШУБЕРТА   33.69
 182.  61489-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, КНИНСКА ББ   137.19
 183.  62036-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА   5.85
 184.  62598-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ, БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   128.00
 185.  61488-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЧЕСМА (ГРОБЉЕ) ГОЛУБА БАБИЋА   30.89
 186.  62033-2021-04  30.04.2021.  „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   11.70
 187.  IF-00242-1-21  21.05.2021.  АПИФ БАЊА ЛУКА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ИЗ РЕГИСТРА ПРАВНИХ ЛИЦА   10.00
 188.  01/2100367178  19.05.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  
 УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА НА ЛОКАЦИЈИ СИМЕ МАТАВУЉА, ВРТИЋ СУНЦЕ
  4,205.89
 189.  29417-ZK-0453193-00/21  25.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА 358-Т-846   4.00
 190.  8478802934  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2021. ГОД.   70.20
 191.  6678804298  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА   76.57
 192.  21/2021  14.05.2021.  „TAMARIS COMPANY” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА   100,205.82
 193.  45/21  11.03.2021.  „ТОП СПОРТ” д.о.о. БИЈЕЉИНА  ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У НАСЕЉУ СТАРЧЕВИЦА   65,520.00
 194.  116/1/5  20.05.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА И ПРИБАВЉАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА ЗА ДЈЕЧЈИ ВРТИЋ НЕВЕН   1,170.00
 195.  28604-AO-646300-00/21  21.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА 695-М-107   317.85
 196.  29376-AO-646315-00/21  25.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА 358-Т-846   321.45
 197.  28624-AO-646301-00/21  21.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА О59-Ј-112   147.29
 198.  28643-ZK-0453182-00/21  21.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА О59-Ј-112   4.00
 199.  28611-ZK-0453180-00/21  21.05.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА 695-М-107   4.00
 200.  350-pf-2021-000171  27.05.2021.  ЗТЦ „БАЊА ВРУЋИЦА” а.д. ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ - ЕДУКАЦИЈА ИЗ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА   777.60
Укупно: 867,929.94