Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  21-362-000028  25.05.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   106.00
 2  07/2021  02.08.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   78.70
 3  07/2021  02.08.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   13.00
 4  1923  09.08.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   15,685.37
 5  07/2021  31.07.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   237.40
 6  5621000000033328  05.08.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   258.50
 7  215933805  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   87.40
 8  215934408  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   16.00
 9  215935470  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   6.20
 10  if033341/20  09.08.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ   83.20
 11  095898/20  09.08.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ   888.00
 12  1909/otpr.0601  05.08.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   1,251.90
 13  5620998075969749  05.08.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   7.40
 14  07-214143,275641,292422/2021  03.08.2021.  „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д.  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   394.80
 15  215925700  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   18.30
 16  153  08.07.2021.  АУТОСЕРВИС КНЕЖЕВИЋ с.п.  ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКИХ УСЛУГА   256.00
 17  215925705  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   626.90
 18  169  02.08.2021.  АУТОСЕРВИС КНЕЖЕВИЋ с.п.  ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКИХ УСЛУГА   48.00
 19  3596/2021-25-1  27.07.2021.  INTER-COM д.о.о. ЗЕНИЦА  ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ   115.25
 20  21-362-000027  26.05.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   43.00
 21  21-362-000022  14.04.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   126.00
 22  84  30.06.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГАРАЖА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   6.00
 23  12/21  22.07.2021.  ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1 Ф БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУЛ, АВГУСТ И СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   39.00
 24  07/21  14.07.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЈУЛ 2021. ГОД.   44.80
 25  293  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.40
 26  198  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ ЛАЗАРЕВО / ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ   28.54
 27  429  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 28  44  30.04.2021.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   50.88
 29  370  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   15.20
 30  368  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   15.20
 31  365  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.40
 32  421  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   12.00
 33  365  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.40
 34  370  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 35  429  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 36  427  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.40
 37  422  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 38  424  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 39  419  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 40  371  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   14.00
 41  350  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 42  299  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   14.00
 43  298  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   15.20
 44  352  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 45  296  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   15.20
 46  359  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 47  299  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   14.00
 48  293  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.40
 49  355  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.40
 50  356  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 51  357  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 52  347  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 53  83  30.06.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   5.50
 54  323  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 55  314  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 56  349  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   12.00
 57  62620-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ СИМЕ МАТАВУЉА ББ, ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ   1.40
 58  357  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 59  rnost-413090/21  16.07.2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ   11.00
 60  rnost-413091/21  16.07.2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   11.00
 61  191  30.06.2021.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ ЦЕНТАР I / ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН   59.60
 62  216  30.06.2021.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН   33.49
 63  RNOST-408509/21  22.07.2021.  ЗЕВ УЛ. ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ   5.20
 64  RNOST-408510  22.07.2021.  ЗЕВ УЛ. ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   5.20
 65  07/2021  22.07.2021.  ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XIII 31  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ПАРКИНЗИ / ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ   41.80
 66  06/2021  22.07.2021.  ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XIII 31  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ПАРКИНЗИ / ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН   41.82
 67  06/2021  30.06.2021.  ЗЕВ Д. ДРАГЕ МАЛИЋА 3  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЈАНУАР -ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ   72.00
 68  07/2021  30.06.2021.  ЗЕВ Д. ДРАГЕ МАЛИЋА 3  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЈАНУАР - ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ   96.00
 69  371  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   14.00
 70  386  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 71  395  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 72  431  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   16.00
 73  106  08.07.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. НАБАВКА ЦВИЈЕЋА   50.00
 74  77  31.07.2021.
 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ
 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ   50.88
 75  179  31.03.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.00
 76  2/21  08.07.2021.   ЗЕВ ЦЕРСКА 2  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА АПРИЛ-ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ   27.60
 77  1949385-4-0721-7366517  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈР СТОЈАНОВИЋИ   207.26
 78  170  31.03.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.00
 79  55  31.05.2021.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   50.88
 80  298  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 05/2021   16.00
 81  62041-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   3.68
 82  62338-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА НАВОДЊАВАЊЕ ПАРКИЋ   156.54
 83  61489-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, КНИНСКА - ПАРК ПЕТАР КОЧИЋ   1,745.64
 84  07/2021  05.07.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ БОРИК ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ   36.40
 85  62485-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ НАРОДНОГ ХЕРОЈА МИЛАНА ТЕПИЋА   13.84
 86  62375-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА МЛАЂЕ ЋУСИЋА ДРАКУЛИЋ ББ   6.66
 87  62036-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА ББ   255.41
 88  62033-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНИ ТОАЛЕТ ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   11.70
 89  61761-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА ЧЕСМА И ФОНТАНА   110.80
 90  61983-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   1,115.94
 91  61101-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ АЛЕЈА СВ.САВЕ ББ - ЧЕСМА ГРОБЉЕ СВ.ПАНТЕЛИЈА   41.41
 92  61349-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ ББ   11.94
 93  61371-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА ББ   10.52
 94  61394-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА ТРГ КРАЈИНЕ   72.02
 95  61488-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА ГРОБЉЕ ГОЛУБА БАБИЋА ББ   20.35
 96  62471-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЛАУШ СПОМЕН-ЧЕСМА САНСКА   10.88
 97  61240-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА ББ   690.42
 98  62620-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ С.МАТАВУЉА ББ, ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ, ЈУЛИ   1.40
 99  61835-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ САВЕ ЉУБОЈЕ ББ   1.40
 100  62490-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ НАВОДЊАВАЊЕ СОЛУНСКА ББ   1.40
 101  62597-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ БУЛ.СРПСКЕ ВОЈСКЕ ББ - НАВОДЊАВАЊЕ   1.40
 102  61231-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФРАНЦА ШУБЕРТА ББ, ЧЕСМА НОВО ГРОБЉЕ   182.52
 103  62337-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА ББ, НАВОДЊАВАЊЕ ПАРКИЋ   770.16
 104  1942554-4-0721-7366524  11.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ПОТХОДНИК ДЕЛТА   107.90
 105  62598-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ БУЛ.СРПСКЕ ВОЈСКЕ ББ, ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ   26.91
 106  62620-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ С.МАТАВУЉА ББ, ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ, АПРИЛ   1.40
 107  226  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 108  203  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.00
 109  155  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 03/2021   14.00
 110  154  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   15.20
 111  149  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.40
 112  13/21  07.07.2021.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ПОТКОЗАРЈЕ / ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ   47.60
 113  275  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 114  221  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.40
 115  224  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   15.20
 116  277  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   12.00
 117  227  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   14.00
 118  280  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 119  278  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 120  1467025-4-0621-7366502  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈУН МК И МЗ ВЕРИЋИ   43.45
 121  1/21  13.07.2021.  ЗЕВ ЦЕРСКА 2  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАНУАР-МАРТ 2021. ГОДИНЕ   27.60
 122  215  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.00
 123  213  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.00
 124  212  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.00
 125  211  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.40
 126  208  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.00
 127  206  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   16.00
 128  152  20.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 03/2021   15.20
 129  285  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 130  283  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.40
 131  287  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 132  242  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 133  227  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   14.00
 134  221  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.40
 135  428  30.06.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЈУН 2021   16.00
 136  65  30.06.2021. ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, БРОНЗАНИ МАЈДАН ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН   37.76
 137  66  30.06.2021. ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   50.88
 138  251  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 139  285  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   16.00
 140  226  30.04.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 04/2021   15.20
 141  1942552-4-0721-7366523  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЗА АУТОМОБИЛЕ У УЛ.ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА - ЈУЛИ 2021. ГОД.   557.93
 142  01-156/21  12.08.2021. ТЕКТОН д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ ЛАУШ   28,870.02
 143  01-01899  13.08.2021.  МК НОВА д.о.о. БАЊА ЛУКА  СЕРВИС УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА   1,195.18
 144  1649004264/1  23.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ЗАКУП ТЕЛЕФОНСКИХ ПАРИЦА ЗА СИРЕНЕ   409.50
 145  usl-00216-1-21  06.08.2021.  ROUTING д.о.о. БАЊА ЛУКА  УТУ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПЛАЖЕ УЗ РИЈЕКУ ВРБАС, У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   4,995.90
 146  1-2247/21  29.07.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ   567.45
 147  1-2267/21  29.07.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ЗА ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ   317.07
 148  IF-21-0405  29.07.2021.  ОРКА д.о.о. САРАЈЕВО  ОДРЖАВАЊЕ ЕDМWS СИСТЕМА ЗА ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ   585.00
 149  2760/21  11.08.2021.  EASTCODE БАЊА ЛУКА  АНТИВИРУС ЛИЦЕНЦЕ   5,791.50
 150  28-08/2021  05.08.2021.  MEGA COMPUTER ENGINEERING  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПИСАРНИЦУ, ЗА ПЕРИОД АВГУСТ-ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ   3,024.74
 151  439  16.08.2021.  ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ДИЗАЈНА И ШТАМПЕ   842.40
 152  01/2100713387  18.08.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ПРЕВОЗ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У СУШНОМ ПЕРИОДУ   3,510.00
 153  1-2406/21  13.08.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ.   2,193.75
 154  362/2021  13.08.2021.  БОЧАЦ ТУРС д.о.о.  СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПЕНЗИОНЕРИ - АВГУСТ 2021. ГОД.   7,476.50
 155  7366538  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈР ЈУЛИ 2021. ГОДИНА   17,503.16
 156  127/21  13.08.2021.  АЛДЕМО ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА КАТЕГОРИЈУ ПЕНЗИОНЕРИ - АВГУСТ 2021.ГОД.   1,219.30
 157  2714/2021  23.08.2021.  ЗЛАТНО ЗРНО с.п.  ХРАНА ЗА РАДНИКЕ У ВАКЦИНАЛНОМ ЦЕНТРУ   1,806.13
 158  1649533270/1  23.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА ЗА 7/21   2,168.02
 159  2484-1/21  09.08.2021.
 КОЗАРАПУТЕВИ а.д.
 ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА МИШИН ХАН   14,145.24
 160  81/21  31.07.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ   497.25
 161  IF-00125-1-21  13.08.2021.  РАЛЕ ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПЕНЗИОНЕРИ - АВГУСТ 2021.ГОД.   1,667.00
 162  81-2259/2021  19.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ОБЈАВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА У ПЕРИОДУ КРИЗЕ У ГРАДУ БАЊАЛУКА ЗА 2021. ГОДИНУ   1,170.00
 163  6298/1/20  31.07.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОК. И НЕКАТ. ПУТЕВА - ЈУЛИ 2021.ГОД.   5,571.83
 164  437/21  12.08.2021.  ПАВЛОВИЋ ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРСКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ - АВГУСТ 2021.ГОД.   12,689.50
 165  5230/1/20  30.06.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОК. И НЕКАТ. ПУТЕВА 1.ПРИВ.СИТУАЦИЈА - ЈУНИ 2021.ГОД.   36,808.20
 166  80/21  31.07.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА   30,295.04
 167  IF-00393-1-21  19.08.2021.  АПИФ БАЊА ЛУКА
 ПЛАЋАЊЕ ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ - ПОДАЦИ АПИФА - БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ ПО ОБРАЧУНУ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ   1,379.20
 168  01/2100711220  31.07.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ   178,238.91
Укупно: 393,426.82