Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  53334-2021-10  31. 10. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ У АЛЕЈИ СВЕТОГ САВЕ К59 - ОКТОБАР 2021. ГОД.   4.51
 2  53309-2021-10  31. 10. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ У АЛЕЈИ СВЕТОГ САВЕ К59   23.18
 3  53320-2021-10  31. 10. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ (ХИДРАНТ) У АЛЕЈИ СВЕТОГ САВЕ К59   11.70
 4  2810878638  31.10.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   250.29
 5  5710885289  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ5ГБ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   193.05
 6  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА 73094-4-1021-4101765 И ДР  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ   11,087.98
 7  3583674-4-1021-7366515  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ЈР БАРЛОВЦИ   2.96
 8  3581959-4-1021-7366640  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ - ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   27.21
 9  3581960-4-1021-7366640  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ - Н. ТЕСЛЕ   74.61
 10  3578498-4-1021-7366527  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПУМ. СТАНИЦА - УЛ. БРАЋЕ МИЛЕТИЋ   27.18
 11  3581837-4-1021-7366437  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ДЕПОНИЈА СМЕЋА - РАМИЋИ   71.69
 12  8810878715  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   70.20
 13  233117  17. 11. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА САГЛАСНОСТ ПРИКЉУЧАК - ТРГ КРАЈИНЕ   87.75
 14  233118  17. 11. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОПРИКЉУЧАК ТРГ КРАЈИНЕ   3,306.29
 15  69688-ao-666881-00/21  11. 11. 2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА Ј92-А396   179.51
 16  69690-zk.0460206-00/21  11. 11. 2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј92-А-396   4.00
 17  69699-ao-666882-00/21  11. 11. 2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА Ј92-А-395   150.89
 18  69709-zk-0460207-00/21  11. 11. 2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Ј92-А-395   4.00
 19  232796  12. 11. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРОПРИКЉУЧАК - СПОРТСКА ДВОРАНА ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ   5,289.90
 20  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА 73714-4-1021-4100521 И ДР  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ   62,843.92
 21  3583476-4-1021-7366507  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ШИМИЋИ 10/21   27.41
 22  3578716-4-1021-7366467  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ЦЕНТАР II 10/21   80.07
 23  3582135-4-1021-7366468  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ОДСЈЕК ПАРКИНЗИ 10/21   219.22
 24  3578593-4-1021-7366470  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ПЦ КРАЈИНА 10/21   501.46
 25  3582919-4-1021-7366472  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ РОСУЉЕ 10/21   69.54
 26  3582225-4-1021-7366476  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ДОМ ОМЛАДИНЕ 10/21   535.20
 27  3579045-4-1021-7366482  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ НОВА ВАРОШ 10/21   27.41
 28  3583445-4-1021-7366484  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ БРОНЗАНИ МАЈДАН 10/21   129.55
 29  3583448-4-1021-7366485  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ И МК ГОЛЕШИ 10/21   39.53
 30  3583271-4-1021-7366486  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ДРАГОЧАЈ 10/21   39.31
 31  3578438-4-1021-7366487  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ОБИЛИЋЕВО 10/21   62.59
 32  3583472-4-1021-7366508  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МК И МЗ ДОЊА ПИСКАВИЦА 10/21   152.38
 33  3583480-4-1021-7366513  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ДОМ ПРИЈАКОВЦИ 10/21   27.41
 34  3583446-4-1021-7366503  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МК БРОНЗАНИ МАЈДАН 10/21   203.05
 35  3583270-4-1021-7366504  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ДРУШТВЕНИ ДОМ ДРАГОЧАЈ 10/21   81.14
 36  3583414-4-1021-7366480  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ВОДЕ - МК И МЗ КАРАНОВАЦ   138.14
 37  3577550-4-1021-7366479  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ АДА 10/21   55.28
 38  3583369-4-1021-7366483  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ БИСТРИЦА 10/21   27.26
 39  2428412-4-0821-7366454  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ЛЕР   116.23
 40  3579991-4-1021-7366452  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАУК СЛУЖБУ, УЛ. БИТОЉСКА - ОКТОБАР 2021. ГОД.   556.45
 41  1662467259/1  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЛИНИЈА ЗА СИСТЕМ УЗБУЊИВАЊА (СИРЕНЕ)   409.50
 42  ПРЕДРАЧУН 1053029  11. 11. 2021.  ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о.  СЕМИНАР - КИФ/КУФ КОТИЗАЦИЈА   394.88
 43  3583453-4-1021-7366475  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ БОРКОВИЋИ 10/21   187.71
 44  3583398-4-1021-7366488  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МК И МЗ КОЛА 10/21   159.78
 45  3577673-4-1021-7366489  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ СТАРЧЕВИЦА 10/21   37.93
 46  5710852503  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 47  6910878689  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ (ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ)   14.77
 48  7410855957  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОЈ ПЛАТФОРМИ БРОНТО   22.23
 49  1410879742  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЦЗ   19.99
 50  3577563-4-1021-7366500  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ДЕБЕЉАЦИ 10/21   111.71
 51  3583473-4-1021-7366502  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МК И МЗ ВЕРИЋИ 10/21   110.24
 52  3583459-4-1021-7366490  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МК И МЗ КРУПА НА ВРБАСУ 10/21   159.24
 53  3578493-4-1021-7366492  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ 10/21   103.09
 54  3579242-4-1021-7366493  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ЧЕСМА 10/21   116.14
 55  3583392-4-1021-7366495  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ РЕКАВИЦЕ I 10/21   36.99
 56  3583479-4-1021-7366494  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ПРИЈАКОВЦИ 10/21   34.50
 57  3583457-4-1021-7366496  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ РЕКАВИЦЕ II 10/21   31.60
 58  3579990-4-1021-7366452  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТУ ПАРКИНГА КОД КАСТЕЛА - ОКТОБАР 2021. ГОД.   27.81
 59  1662712405/1  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА / МК-МЗ ЗА 10/21   10,157.33
 60  3583425-4-1021-7366491  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ЉУБАЧЕВО 10/21   57.04
 61  81-3162/2021  16. 11. 2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА ГЛАС СРПСКЕ   778.05
 62  1661309091  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА / МК-МЗ ЗА 10/21   2,646.68
 63  3583356-4-1021-7366497  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ МЗ САРАЧИЦА II 10/21   42.43
 64  3577556-4-1021-7366499  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МК И МЗ ВРБАЊА 10/21   130.98
 65  3580382-4-1021-7366498  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ БУЛЕВАР 10/21   69.94
 66  3581836-4-1021-7366501  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - АНЕКС ГЛАВНА ЗГРАДА 10/21   620.64
Укупнo: 103,304.05