Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  2/21  1.2.2021. ВЕТ ЦЕНТАР д.о.о. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ   13,577.27
 2  01-0221-110394778  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ МОТИКЕ)   136.06
 3  11-1801-1/21  1.3.2021.   „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   278.10
 4  03/2021  5.3.2021. ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ БОРИК ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   36.40
 5  01-0221-110656535  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЛАУШ)   365.98
 6  01-0221-19937913  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ У УЛИЦИ КРАЉА АЛФОНСА XIII БР. 26 - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   871.49
 7  1469935  8.2.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА М79-К-694   178.20
 8  61939-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ ОМЛАДИНЕ)   102.25
 9  7346-4-0221-4101605  28.2.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНОЈ ГАРАЖИ (ВИДОВДАНСКА УЛИЦА) - ФЕБРУАР 2021. ГОД.

  310.68
 10  9878138059  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ПРЕТПЛАТА ЗА „BIKE BL” - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   70.20
 11  01-0221-000648379  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ МОТИКЕ 2 - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   27.21
 12  01-0221-110394572  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕД. ЕЛЕКТРОНИКЕ, ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2021. ГОД.   30.44
 13  01-0221-116925  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   1,667.59
 14  01-0221-110652431  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ У УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   68.70
 15  if-00085-1-21  15.3.2021. АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ д.о.о. СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ   60.00
 16  62030-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ПАПРИКОВАЦ)   11.70
 17  52505  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БОЧАЦ)   54.41
 18  161633  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (БОРАЧКА)   40.69
 19  60550-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЛАУШ)   1.40
 20  60006-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ГЛАВНА ЗГРАДА)   519.37
 21  60477-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ЗГРАДА ОПШТИНЕ)   578.49
 22  54715-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ЈАВНО СКЛОНИШТЕ НОВА ВАРОШ - ХИДРАНТ)   11.70
 23  1862/21  26.2.2021.  „LIBUSOFT CICOM“ д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГ. НЕКР. / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.42
 24  040/21  11.3.2021.  АЛЕДМО ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ   90.00
 25  110/21  11.3.2021.  „БОЧАЦ ТУРС” Д.О.О. БАЊА ЛУКА СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ   30.00
 26  60861-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА)   235.78
 27  62072-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ)   72.99
 28  62073-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ)   11.70
 29  66/2021  28.2.2021. „АДИКО БАНКА” а.д. БAЊА ЛУКА   ПРОВИЗИЈА ЗА 02/21   163.90
 30  61949-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ)   9.47
 31  5934-4-0221-4101301  28.2.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНОЈ ГАРАЖИ (АЛЕЈА СВ. САВЕ) - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   589.93
 32  60649-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА)   99.22
 33  60420-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДСЈЕК ЗА ПАРКИНГЕ)   34.70
 34  62274-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ)   1.40
 35  62275-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ)   1.40
 36  62276-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ - ХИДРАНТ)   11.70
 37  62477-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ВЕРИЋИ - ХИДРАНТ)   11.70
 38  62476-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ВЕРИЋИ)   8.25
 39  5960-4-0221-4101379  28.2.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ГЛАВНА ЗГРАДА)   8,234.04
 40  01-0221-110050223  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ДРАКУЛИЋ)   33.58
 41  62069-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ - ХИДРАНТ)   5.85
 42  60424-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА)   27.83
 43  60631-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БОРИК)   2.57
 44  62024-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ГОЛЕШИ)   6.61
 45  61532-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ВРБАЊА)   10.74
 46  62596-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ САРАЧИЦА)   1.40
 47  62596-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ САРАЧИЦА)   4.51
 48  5957-4-0221-4101374  28.2.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ГЛАВНА ЗГРАДА - БРОЈИЛО 2)   339.00
 49  60566-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ШАЛТЕР САЛА БОРИК)   39.69
 50  62028-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БОРИК II)   27.47
 51  62029-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БОРИК II, БРОЈИЛО 2)   2.57
 52  60565-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БОРИК II)   1.40
 53  60604-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЧЕСМА)   3.68
 54  60513-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ГАРАЖЕ)   5.85
 55  61247-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ СТАРЧЕВИЦА)   7.63
 56  61865-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ШАЛТЕР САЛА СТАРЧЕВИЦА)   1.40
 57  61689-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БУЛЕВАР)   4.51
 58  62068-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ)   1.40
 59  61748-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ПРИЈАКОВЦИ)   1.40
 60  61976-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЛАЗАРЕВО I И II)   1.60
 61  62360-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ ДРАГОЧАЈ)   30.13
 62  50643-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ОБИЛИЋЕВО)   1.40
 63  61966-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ МОТИКЕ)   1.40
 64  61533-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ)   7.63
 65  53320-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ (ХИДРАНТ) - ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ, ФЕБРУАР 2021. ГОД.   11.70
 66  53334-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ, ФЕБРУАР 2021. ГОД.   7.63
 67  53309-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВ. САВЕ, ФЕБРУАР 2021. ГОД.   26.30
 68  5621000000033328  8.3.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. Бања Лука   НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   238.00
 69  5620998075969749  8.3.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. Бања Лука  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   6.30
 70  201996800  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   498.20
 71  5378137977  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ПАРКИНГ КРАЉА АЛФОНСА XIII, ФЕБРУАР 2021. ГОД.   315.17
 72  FA-20-0/21  23.2.2021. ЕЛЕКТРООБНОВА д.о.о. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ

  19,264.40
 73  bl64/21  28.2.2021.   ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНОМ МЈЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ   3,795.00
 74  3578109465  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ПРЕТПЛАТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ ИНСТАЛИРАН У ГРАДСКОЈ УПРАВИ   23.40
 75  90146849  22.2.2021. „БХ ТЕЛЕКОМ” д.д. САРАЈЕВО   5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА ЈАНУАР 2021. ГОД.   103.25
 76  02.06-2-3315/21  5.3.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. Бања Лука НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ   70.00
 77  02.06.2-3315-1/21  5.3.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. Бања Лука НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ   19.56
 78  02.06-2-3315-2/21  5.3.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. Бања Лука
 НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА
  5.00
 79  506  17.3.2021. ТАМ СЕРВИС а.д.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА МЕРЦЕДЕС, РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА Е75-Т-413   99.16
 80  1625187932/1  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30 МБ/С И 2 МБ/С   1,783.79
 81  1625145246/1  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПАРИЦА ЗА СИРЕНЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ   411.71
 82  if-00047-2-21  15.3.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВИЗИТ КАРТЕ ЗА КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА   19.04
 83  21-300-001264  11.3.2021.  „АЛФ-ОМ” БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ТОНЕРА И КЕТРИЏА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ   5,259.44
 84  i01-002-617/21-s  10.3.2021.  АУТО КОМЕРЦ В.С. БАЊА ЛУКА  СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА (РЕДОВАН СЕРВИС) - ШКОДА ФАБИЈА, РЕГ. ОЗНАКА: Т15-А-663   300.78
 85  638/21  3.3.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ом И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   6,841.60
 86  507  17.3.2021. ТАМ СЕРВИС а.д. ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА МЕРЦЕДЕС, РЕГИСТАРСКИ БРОЈ А25-Т-582   99.16
 87  1578113287  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИНТЕРНЕТ У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ, ПЛАТФОРМА „BRONTO SKYLIFT”   22.23
 88  8278138032  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  КАРТИЦА ИНСТАЛИРАНА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ (ЉЕСТВЕ)   18.32
 89  5551101010404537  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ЗА ПЛАЋАЊЕ   113.44
 90  1029/21  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА И ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   3,017.43
 91  rekapitulacija računa  28.2.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ   69,301.24
 92  60863-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ТУШЕВИ И ЧЕСМА (Т. Т. ДАМЈАНОВИЋА)   1.40
 93  3866/21-jn  2.3.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БИХ - ПОНИШТЕЊЕ НАБАВКЕ ЛАКОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА   98.00
 94  62620-2021-01  31.1.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ У САМОУСЛУЖНОЈ ПРАОНИЦИ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ - УЛИЦА СИМЕ МАТАВУЉА   1.40
 95  1043/21  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЈАВНА ХИГИЈЕНА ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ   129,100.12
 96  01-0221-110544  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА   80,275.60
 97  01-0221-110512028  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - СЕОСКА РАСВЈЕТА   33,193.09
 98  256-7/20  10.3.2021. „ХИДРОКОП” д.о.о. БАЊА ЛУКА   ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ПИТКЕ ВОДЕ И МРЕЖЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ВОДА 1

=UPPER(F103)
  81,649.71
 99  61101-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА ГРОБЉЕ СВ. ПАНТЕЛИЈЕ (АЛЕЈА СВ. САВЕ)   7.72
 100  61394-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА ТРГ КРАЈИНЕ   5.85
 101  17/21  28.2.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА РИЈЕКА И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА ПОТОКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

 
  17,019.99
 102  10-56  16.3.2021. „SV COMPANY” д.о.о. ТРН, ЛАКТАШИ  УСЛУГЕ ЛИМАРСКО-ЛАКИРЕРСКИХ РАДОВА НА ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ ДАЧИЈА ДАСТЕР К94-А-394   1,053.00
 103  9478139483  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  УТРОШАК ТЕЛЕФОНА   76.59
 104  61231-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА НОВО ГРОБЉЕ (ФРАНЦА ШУБЕРТА)   1.40
 105  61761-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И ЧЕСМА БУЛЕВАР Ц. ДУШАНА   5.85
 106  2736/rs5025mvu/21  12.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. УСЛУГЕ МТЕЛА   5.85
 107  41  12.3.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. НАБАВКА ЦВИЈЕЋА   375.00
 108  2737/rs5025mvu  12.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. УСЛУГЕ МТЕЛА   1.00
 109  62320-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   1.40
 110  62321-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   11.70
 111  01/2101000989  28.2.2021. ПОШТЕ СРПСКЕ  ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ - ОТПРЕМА ПОШТЕ   10,655.01
 112  2194/21  26.2.2021.   „LIBUSOFT CICOM“ д.о.о.   ПРЕНОС ПОЧЕТНОГ СТАЊА   823.98
 113  62318-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   1.40
 114  62319-2021-02  28.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   11.70
 115  4822/21-jn  15.3.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БИХ - УГОВОР НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ТЕХНИЧКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ СА АЛАТОМ ЗА БРЗЕ ТЕХНИЧКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ)
  
  98.00
 116  001-2642/21  15.3.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА
   ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   76.05
 117  42  12.3.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. НАБАВКА ЦВИЈЕЋА   550.00
 118  81-610/2021  10.3.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА ОБЈАВА ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДОДЈЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРОДАЈУ КОКИЦА - ПАРК М. СТОЈАНОВИЋА   611.33
 119  27/20  1.9.2020.  ДРУШТВО РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА Б. ЛУКА  ЧЛАНАРИНА ЗА 2020. ГОД - Д. ЈОВАНОВИЋ   30.00
 120  19286-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ГЛАВНА ЗГРАДА)   16,250.69
 121  1627014533/1  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ   2,598.60
 122  rekapitulacija  28.2.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ   11,631.12
 123  62471-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ СПОМЕН-ЧЕСМА ЛАУШ   2.45
 124  62041-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   1.40
 125  620036-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И. Г. КОВАЧИЋА   5.85
 126  61983-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   11.70
 127  70-507/2021  16.2.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА СУДСКОГ ОГЛАСА 71 0 P 331558 20 P
  81.90
 128  if-348/2021  4.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ   10.00
 129  18931-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   424.87
 130  32/1/3  28.2.2021.   ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА, БУКЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ МИКРОКЛИМАТСКИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ФЕБРУАР   3,732.30
 131  70-790/2021  8.3.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ОБЈАВА СУДСКОГ ОГЛАСА 71 0 P 324919 20 P   81.90
 132  if-342/2021  3.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ   10.00
 133  01-0221-110645018  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   27.92
 134  21-3600-000005  22.1.2021. ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК
 ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ВРЕЛОВОДА НА ЗЕМЉИШТУ К.Ч. БР. 1620, 1619/3, 1623/9, 1623/10, 1623/11, 1623/12
  428.22
 135  01-0221-110634609  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   27.47
 136  01-0221-110394376  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   2.93
 137  01-0221-110631966  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   27.36
 138  01-0221-110650825  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   3.21
 139  01-0221-116191  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   120.54
 140  01-0221-116183  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   8.24
 141  01-0221-110619500  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   27.17
 142  18881-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   358.29
 143  01-0221-110394788  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   27.92
 144  01-0221-110500788  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   3.44
 145  01-0221-110394032  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   3.29
 146  665-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   107.59
 147  8354-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   83.07
 148  74/21 privremena situacija  27.2.2021. „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА III СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   3,265.47
 149  10/21  12.3.2021.  „ВИП ЕЛЕКТРО” БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА ЗА ФЕБРУАР   601.38
 150  125  28.2.2021.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2
 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА - ФЕБРУАР 2021. ГОД.
  600.00
 151  1071/21  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА
 ЗИМСКА СЛУЖБА IV ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ
  555.75
 152  780/002/21  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРОВИЗИЈА ЗА ВАС СМС МПАРКИНГ ГБЛ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   7,385.60
 153  13  31.1.2021.   
 ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1
ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈАНУАР   5.50
 154  14  31.1.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈАНУАР   6.00
 155  61616-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   2.10
 156  12814-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   1.40
 157  12822-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   1.40
 158  12881-2021-02  12.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   11.70
 159  35462-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   1.40
 160  35463-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   5.85
 161  62338-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА НАВОДЊ. ПАРКИЋ   1.40
 162  62337-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА НАВОДЊ. ПАРКИЋ   5.85
 163  62485-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНИ ТОАЛЕТ - НАРОДНИ ХЕРОЈ МИЛАНА ТЕПИЋА   20.07
 164  61371-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   1.40
 165  62597-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ КРУЖНА РАСКРСНИЦА КОД ЛЕСНИНЕ - НАВОДЊАВАЊЕ   1.40
 166  62598-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   5.85
 167  01/2100357875  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА ЗИМСКА СЛУЖБА II ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   117.00
 168  3/21 27.1.2021.    ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1 Ф БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ   39.00
 169  IF-00005-1-21  09.2.2021. МИД ЕЛЕКТРО МИЛАН ШЕВО с.п.  НАБАВКА КАМЕРА ЗА НАДЗОР   5,950.00
 170  01-0221-1003832  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР
  1,915.94
 171  6/2021  19.3.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1 ТРОШКОВИ ЗЕВ-а ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА (ПРОСТОРИЈЕ МЗ СТАРЧЕВИЦА)   36.00
 172  4/2021  19.3.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1  ТРОШКОВИ ЗЕВ-а ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ПРОСТОРИЈЕ МЗ СТАРЧЕВИЦА)   36.00
 173  935/21  18.3.2021. КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  ЗИМСКА СЛУЖБА VII СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГОД.   3,882.98
 174  70-802/2021  8.3.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ УВИДА ЗА РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДИО НАСЕЉА ДЕРВИШИ, НОВАКОВИЋИ И ВУЈИНОВИЋИ

  163.80
 175  01/21  12.3.2021.   ЗЕВ РАЈКА БОСНИЋА 13 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ   19.60
 176  02/21  15.3.2021.   ЗЕВ РАЈКА БОСНИЋА 13 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ   9.80
 177  139  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   16.40
 178  140  28.02.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   16.00
 179  141  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   16.00
 180  60169-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   11.70
 181  6430008204/2021  28.2.2021.  МУП РС, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТЕНА ВОЗИЛА - ФЕБРУАР 2021. ГОД.
  2,280.00
 182  62634-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   1.40
 183  61489-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ - КНИНСКА ББ   11.70
 184  81-594/2021  8.3.2021. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА   ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ УВИДА ЗА РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ДИО ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ДЕРВИШИ, НОВАКОВИЋИ И ВУЈИНОВИЋИ   166.73
 185  40  12.3.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  НАБАВКА ЦВИЈЕЋА   125.00
 186  60669-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ДРАГОЧАЈ)   10.52
 187  1160195-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   5.85
 188  61196-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   28.20
 189  62032-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ НОВА ВАРОШ)   10.04
 190  82  28.2.2021. ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 191  83  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   14.00
 192  77  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.40
 193  62  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 194  11  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   14.00
 195  8  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   15.20
 196  5  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.40
 197  59  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 198  63  28.2.2021.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  ТРОШКОВИ ЗЕВ-а СИМЕ ШОЛАЈЕ 5 (ПРОСТОРИЈЕ У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ МЗ ЦЕНТАР I)   59.60
 199  143  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 200  10  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   15.20
 201  67  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.40
 202  69  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 203  68  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 204  71  31.1.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 205  80  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   15.20
 206  83  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   14.00
 207  82  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   15.20
 208  131  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 209  134  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 210  136  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 211  98  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 212  133  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   12.00
 213  141  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.00
 214  27  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   5.50
 215  28  28.2.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   6.00
 216  77  28.2.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   16.40
 217  72  28.2.2021.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  ТРОШКОВИ ЗЕВ-а ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4 (ПРОСТОРИЈЕ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ СТАРЧЕВИЦА)   33.49
 218  04/2021  ЗЕВ РАВНОГОРСКА 1 3 5  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   7.00
 219  60169-2021-01  31.1.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР   11.70
 220  62033-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   11.70
 221  62635-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   11.70
Укупно: 562,385.28