Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Добављач Укупан износ фактуре у КМ Опис
1 РН.8577810462 1/31/2020 М:ТЕЛ а.д. 11,534.70 УТРОШАК МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
2 РН.4393/002/20 12/31/2020 М:ТЕЛ а.д. 7,767.34 ПРОВИЗИЈА ЗА УСЛУГУ - СМС ПАРКИНГ
3 РН.01-1220-19937913 12/31/2020 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 1,060.50 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ ПАРКИНГА (6 МЈЕРНИХ МЈЕСТА)
4 РН.321-12/20 12/28/2020 СУПЕРМАРКЕТ д.о.о. САРАЈЕВО 6,922.18 ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА И ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКАЛА ("BL BIKE")
5 РН.53334-2020-12 31/12/2020 ВОДОВОД а.д. 4.51 УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНЕ ГАРАЖЕ, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ
6 РН.53320-2020-12 31/12/2020 ВОДОВОД а.д. 11.70 УТРОШАК ВОДЕ - ХИДРАНТ, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ
7 РН.53309-2020-12 31/12/2020 ВОДОВОД а.д. 20.07 УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНЕ ГАРАЖЕ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ
8 РН.3195 12/30/2020 ВОДОВОД а.д. 2,943.01 ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ДИО ОД ЦЈЕВОВОДА ДО ШАХТА , ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ОБЈЕКАТ "МОЗАИК ПРИЈАТЕЉСТВА", ЦАРА ЛАЗАРА б.б.
9 РН.3194 12/30/2020 ВОДОВОД а.д. 4,413.52 ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА ОБЈЕКАТ "МОЗАИК ПРИЈАТЕЉСТВА", ЦАРА ЛАЗАРА б.б.
10 РН.3192 12/30/2020 ВОДОВОД а.д. 823.73 ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА ОБЈЕКАТ ФК "РЕКРЕАТИВО", УЛ.ПЕТРА ВЕЛИКОГ 125.
11 РН.3193 12/30/2020 ВОДОВОД а.д. 1,630.40 ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ДИО ОД ЦЈЕВОВОДА ДО ШАХТА И ОБЈЕКТА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ОБЈЕКАТ ФК "РЕКРЕАТИВО",УЛ.ПЕТРА ВЕЛИКОГ 125.
12 РН.3496-4-0121-4101605 31/01/2021 "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 348.21 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВИДОВДАНСКА, ПАРКИНЗИ
13 РН.01-0121-110394768 31/01/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 262.12 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 6, ОДСЈЕК ЗА ПАРКИНГЕ
14 РН.2069-4-0121-4101301 31/01/2021 "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 670.25 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ПАРКИНЗИ
15 РН.01-0121-19937913 31/01/2021 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 979.70 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ПАРКИНЗИ, НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ (6 МЈЕРНИХ МЈЕСТА)
16 РН.26/21 11/01/2021 "ЛАНАКО", д.о.о. 7,157.83 УСЛУГА - СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС - ОМ И КОНТРОЛА ПЛАЋАЊА
17 РН.90145911 21/01/2021 БХ ТЕЛЕКОМ д.д. 126.40 УСЛУГА ЗА НАПЛАЋЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗА М-ПАРКИНГ
18 РН.90145910 21/01/2021 БХ ТЕЛЕКОМ д.д. 8.50 УСЛУГА ЗА НАПЛАЋЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗА М-ПАРКИНГ
19 РН.6 22/01/2021 "ИНТЕЛТРАФИК" д.о.о. 2,386.80 ОДРЖАВАЊЕ ПАУК ВОЗИЛА - НАБАВКА ГУРТНИ И ШПАНЕРА
20 РН.01-0121-110394572 31/01/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 31.17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПАРКИНЗИ, НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ
21 РН.2 20/01/2021 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. 373.32 КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МИС АДЕЛИНЕ ИРБИ У НАСЕЉУ ВРБАЊА
22 РН.807-33-1/2021 31/01/2021 ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. 1,195.45 УТРОШАК ГРИЈАЊА - ОДСЈЕК ЗА ПАРКИНГЕ И ГАРАЖЕ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 33
23 РН.6 20/01/2021 ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. 857.20 КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ГОРЊЕ ПРИЈЕЧАНЕ СА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ВИШИХ ЗОНА У НАСЕЉУ ЧЕСМА
24 РН.6430007829/2020 31/12/2020 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2,382.50 УСЛУГА АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ПОЛИЦИЈЕ НА ПРЕМЈЕШТАЊУ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦЕМБАР 2020.ГОДИНЕ - (25% ОД ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ)
25 РН.2991-4-0121-4101003 31/01/2021 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА а.д. 800.22 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛИЦИ КРАГУЈЕВАЧКИХ И КРАЉЕВАЧКИХ ЖРТАВА
26 РН.01-0121-110394386 31/01/2021 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 68.93 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА МЗ ЦЕНТАР 1, У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА 32.
27 РН.01-0121-110394494 31/01/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.23 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА МЗ ПИСКАВИЦА
28 РН.01-0121-110394670 31/01/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 79.26 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА МЗ ЦЕНТАР 1, У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА 32.
29 РН.01-0121-110633170 31/01/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 96.55 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20.
30 РН.01-0121-110394434 31/01/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 335.34 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТИР БРАЋЕ МАЖАР И МАЈКЕ МАРИЈЕ 116, - БОКСЕРСКИ КЛУБ СЛАВИЈА
31 РН.01-0121-110394562 1/31/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 181.66 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА МК И МЗ ВЕРИЋИ
32 РН.01-0121-110394994 1/31/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 73.02 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА МЗ БУЛЕВАР
33 РН.01-0121-110394600 1/31/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 57.81 EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА МЗ МИШИН ХАН
34 РН.01-0121-19804310 1/31/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 566.89 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ, КРАЉА АЛФОНСА XIII, БР.11
35 РН.101-0121-110394366 1/31/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 576.02 EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА МЗ И МК ЗАЛУЖАНИ
36 РН.01-0121-110648379 1/31/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПУМПНА СТАНИЦА МОТИКЕ 2, КАНАЛИЗАЦИЈА
37 РН.01-0121-1003832 1/31/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 2,046.49 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ, ГАРАЖЕ , ЈАВНО СКЛОНИШТЕ, ЗБИРНИ РАЧУН, 22 МЈЕРНА МЈЕСТА
38 РН.01-0121-110652431 1/31/2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 91.26 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПУМПНА СТАНИЦА ПС1, КАНАЛИЗАЦИЈА
39 РН. БР. 60169-2020-09 30.09.2020. "ВОДОВОД" а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА 126
40 РН. БР. 60169-2020-05 31.05.2020. "ВОДОВОД" а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА 126
41 РН. БР. 60169-2020-04 30.04.2020. "ВОДОВОД" а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА 126
42 РН. БР. 60169-2020-02 29.02.2020. "ВОДОВОД" а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА 126
43 РН. БР. 60169-2020-01 31.01.2020. "ВОДОВОД" а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА 126
44 РН. БР. 60169-2019-10 31.10.2019. "ВОДОВОД" а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА 126
45 РН. БР. 60169-2019-07 31.07.2019. "ВОДОВОД" а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА 126
46 ФА. БР. 557/2020 04.01.2021. "БОЧАЦ ТУРС" 6,815.00 ЂАЧКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ У ЦИЉУ ПРЕВАЗИЛЕЖЕЊА ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ
47 ФА. БР. 556/2020 04.01.2021. "БОЧАЦ ТУРС" 7,190.00 ЂАЧКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ У ЦИЉУ ПРЕВАЗИЛЕЖЕЊА ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ
48 РН. БР. 01-0121-110512028 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 35,777.53 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СЕОСКА РАСВЈЕТА
49 РН. БР. 01-0121-110544 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 89,344.74 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА РАСВЈЕТА
50 ПРЕДРАЧУН БР. 1041034 11.02.2021. ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ 134.55 СЕМИНАР "ПОДНОШЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ"
51 РН. БР. 6200028763 05.02.2021. EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 10,516.94 КУПОВИНА ДЕВИЗА
52 РН. БР. 81-3300/2020 19.12.2020. "ГЛАС СРПСКЕ" 150.01 ОБЈАВА ЧИТУЉЕ
53 РН. БР. 430/2020 10.12.2020. "ADDIKO BANK" 3.00 ПРОВИЗИЈА ПО ПОСЛОВИМА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
54 РН. БР. ИФ-20-0026 26.01.2021. "ОРКА" д.о.о. 415.16 ОДРЖАВАЊЕ EDMWS СИСТЕМА
55 ФА. БР. 03-НМ-677/20 I ПРИВ. СИТ. УГ. 12-Г-3912/20 31.12.2020. НИСКОГРАДЊА "МАРЈАНОВИЋ" д.о.о. 5,951.44 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - VI СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
56 I ПРИВ. СИТ. УГ. 12-Г-3909/20 29.12.2020. ГРАЂЕЊЕ "ЂУРИЋ" д.о.о. 8,020.35 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - III СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
57 РН. БР. 3122 24.12.2020. ВОДОВОД а.д. 134.55 ИЗРАДА САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ ИНСТ. ВОД. И КАНАЛ. И ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ ВРБАЊА
58 ФА. БР. 001-15180/20 УГ. 12-Г-5614/19 22.12.2020. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 369.43 ТРОШКОВИ ГОРИВА ПО ВОЗИЛУ
59 ФА . БР. 71-429/20 18.11.2020. В-З ЗАШТИТА д.о.о. БАЊА ЛУКА 2,139.70 ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ППЗ И СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ - СЕРВИС
60 РН. БР. 21-353-000089 УГ. 12-Г-4197/20 01.02.2021. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 205.10 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
61 РН. БР. 75/21-02С УГ. 12-Г-984/20 25.01.2021. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 44.20 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
62 РН. БР. 38/21-02С УГ. 12-Г-984/20 20.01.2021. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 103.91 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
63 РН. БР. 37/21-02С УГ. 12-Г-984/20 20.01.2021. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 174.46 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
64 РН. БР. 36/21-02С УГ. 12-Г-984/20 20.01.2021. "ЛАДА АУТО" д.о.о. 572.89 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
65 РН. БР. 5/21 УГ. 12-Г-1426/20 31.01.2021. "PRESS CLIPPING" 485.55 КOРИШЋЕЊЕ СЕРВИСА ПРЕС КЛИПИНГА И ПРАЋЕЊЕ ПИСАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ И ШТАМПАНИХ МЕДИЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА
66 ФА. БР. ИФ-00053-1-21 УГ. 12-Г-724/20 27.01.2021. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 93.60 УСЛУГА СЕРВИСА "CANON" IR3225N
67 ФА. ИФ087688/20 09.02.2021. "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" 3,281.00 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ: ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, ОПРЕМА У ОБЈЕКТИМА, ОСИГ.СТАКЛА ОД ЛОМОВА, ВАНДАЛИЗАМ
68 ФА. 095898/20 16.02.2021. "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" 888.00 ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
69 ФА. ИФ033341/20 09.02.2021. "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" 202.00 ПОЛИСА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
70 РН. БР. 1610961525/0 30.11.2020. МТЕЛ а.д. 2,057.39 УСЛУГЕ МТЕЛ - а - ВИДЕО НАДЗОР
71 РН. БР. 4377488630 31.12.2020. МТЕЛ а.д. 76.00 УСЛУГА МТЕЛ - а
72 РН. БР. 1617316548/0 31.12.2020. МТЕЛ а.д. 2,360.08 УСЛУГА МТЕЛ - а И ВИДЕО НАДЗОР
73 ФА. 01/2100351674 31.01.2021. ЧИСТОЋА а.д. 561.56 ОДВОЗ СМЕЋА - У УЛИЦИ ХВАРСКА И С. СТОЈАНОВИЋА б.б.
74 ФА. 01/2100351702 31.01.2021. ЧИСТОЋА а.д. 1,265.83 ОДВОЗ СМЕЋА И ОДВОЗ КОНТЕЈНЕРА, У УЛ. КРАЉА АЛФОНСА XIII 1
75 ФА. БР. 01/2100351987 31.01.2021. ЧИСТОЋА а.д. 1,082.91 ОДВОЗ СМЕЋА - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА
76 ПРЕДРАЧУН БР. 206945 01.02.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 46.80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС ФИНРАР И ФИНАНСИНГ 2021.
77 РН. БР. 868ФФ 21.01.2021. "ФИНРАР" д.о.о. 3,839.00 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДРУШТВЕНИ ДОМ ДРАГОЧАЈ, ПРИКЉУЧАК
78 РН. 01-0121-110394268 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 32.21 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ 1, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
79 РН. 01-0121-110394356 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 666.07 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕРНО МЈЕСТО КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ У АНЕКСУ ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГУБЛ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
80 РН. 01-0121-110394778 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 56.28 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОТИКЕ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
81 РН. БР. 01-0121-110394130 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 32.60 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОРИК 1 И 2, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
82 РН. БР. 01-0121-110394326 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 446.71 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БРОНЗАНИ МАЈДАН, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
83 РН. БР. 01-0121-110394042 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 362.51 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА И МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБАЊА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
84 РН. БР. 01-0121-110394316 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 64.35 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
85 РН. БР. 01-0121-110394728 31.01.2021. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД 27.62 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА САРАЧИЦА 1, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
86 РН. 01-0121-110394288 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 33.80 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАЗАРЕВО 1 И 2, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
87 РН. 0121-110394474 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 496.42 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КРУПА НА ВРБАСУ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
88 РН. 01-0121-110394306 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 89.57 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВА ВАРОШ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
89 РН. 01-0121-110394170 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИСТРИЦА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
90 РН. 01-0121-110395169 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 110.36 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ГАРАЖЕ ГРАДА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
91 РН. 01-0121-110394072 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 234.88 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ПОТКОЗАРЈЕ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
92 РН. 01-0121-110394190 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 96.41 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РЕКАВИЦЕ 1, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
93 РН. 01-0121-110496765 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 651.16 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДОМ ОМЛАДИНЕ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
94 РН. 01-0121-110394610 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 321.95 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОРКОВИЋИ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
95 РН. 01-0121-110394278 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.21 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕНТАР 2, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
96 РН. 01-0121-110394620 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 193.48 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
97 РН. 01-0121-110394708 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 176.34 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА И МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА ПИСКАВИЦА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
98 РН. 01-0121-110443778 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 62.27 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДОМ КУЛТУРЕ ПИСКАВИЦА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
99 РН. 01-0121-110593963 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.30 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДОМ КУЛТУРЕ БРОНЗАНИ МАЈДАН, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
100 РН. 01-0121-110394630 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.21 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИЈАКОВЦИ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
101 РН. 01-0121-110394660 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 432.36 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КАРАНОВАЦ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
102 РН. 01-0121-110394208 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 190.20 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БОЧАЦ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
103 РН. 01-0121-110394718 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 165.32 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРОНЗАНИ МАЈДАН, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
104 РН. 01-0121-110394444 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.64 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕСМА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
105 РН. 01-0121-110584170 31.01.2021. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД 49.31 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАПРИКОВАЦ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
106 РН. 62620-2020-11 30.11.2020. ВОДОВОД а.д. 3,225.65 ТРОШКОВИ ВОДЕ - САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
107 РН. 62620-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 63.64 ТРОШКОВИ ВОДЕ - САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
108 РН. 01-0121-110394680 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.21 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АГИНО СЕЛО, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
109 РН. 01-0121-110394082 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.45 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДРУШТВЕНИ ДОМ ПРИЈАКОВЦИ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
110 РН. 01-0121-110634591 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 127.51 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАЧЕВО, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
111 РН. 01-0121-110394160 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА"а.д. 146.08 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ДРАГОЧАЈ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
112 РН. 01-0121-110394454 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 139.62 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КОЛА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
113 РН. 01-0121-110394414 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 737.77 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РОСУЉЕ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
114 РН. 01-0121-110477572 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 203.79 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБИЛИЋЕВО, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
115 РН. 01-0121-19803312 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 562.54 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕРНО МЈЕСТО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
116 РН. 01-0121-110656535 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 507.49 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАУШ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
117 РН. 01-0121-110394346 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 65.51 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА И МЈЕСНА ЗАЈЕНИЦА ГОЛЕШИ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
118 РН. 01-0121-110394650 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 34.52 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА ПИСКАВИЦА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
119 РН. 01-0121-110394238 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.47 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШИМИЋИ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
120 РН. 01-0121-110394464 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 165.31 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРАГОЧАЈ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
121 РН. 01-0121-110562784 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 90.22 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДРУШТВЕНИ ДОМ ДРАГОЧАЈ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
122 РН. 01-0121-110394248 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 30.57 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РЕКАВИЦЕ 2, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
123 РН. 01-0121-110394396 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 360.08 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САРАЧИЦА 2, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
124 РН. 01-0121-110394484 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 40.34 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРЧЕВИЦА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
125 РН. 01-0121-110394592 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА"а.д. 374.89 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕБЕЉАЦИ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
126 РН. 01-0121-110394640 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 441.29 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - КАНЦЕЛАРИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ПЦ КРАЈИНА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
127 РН. 01-0121-110393975 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 227.03 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА И МЈЕСНА ЗАЈЕНИЦА СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
128 РН. 01-0121-110394002 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 135.44 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРЧЕВИЦА, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
129 РН. 01-0121-110050223 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 33.56 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ТУРАЊАНИН ДРАШКО, ЂУРЂА ГЛАМОЧАНИНА 1, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
130 РН. 258 10.02.2021. "ТАМ" д.о.о. 89.83 ОСИГУРАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
131 РН. 259 10.02.2021. "ТАМ" д.о.о. 89.83 ОСИГУРАЊЕ ПО ВОЗИЛУ
132 РН. 45-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 1,496.24 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - КРАЉА АФОНСА XIII БР. 12, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
133 РН. 801-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 2,431.50 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 31, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
134 РН. 741-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 978.30 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР. 1 - КРАЉА АФОНСА XIII, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
135 РН. 811-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 1,233.73 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - СИМЕ ШОЛАЈЕ 5, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
136 РН. 813-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 2,117.72 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - СИМЕУНА ЂАКА 13, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
137 РН. 826-33-1/2022 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 609.67 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
138 РН. 852-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 1,045.45 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВИДОВДАНСКА б.б., ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
139 ФА. 002-816/21 31.01.2021. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 1,028.32 ТРОШКОВИ ГОРИВА ПО ВОЗИЛУ
140 ФА. 41 20 19.01.2021. ЈП ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2,792.00 ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ШУМА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ, ЗАШТИТА ШУМА ОД БИЉНИХ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА
141 РН. БР. 2 29.01.2021. ЗИБЛ 1,755.00 ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ КРОВА, ИЗГРАДЊА СТЕПЕНИШТА СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ ЗА ДОМ ОМЛАДИНЕ
142 РН. 245/20 30.12.2020. LUKAJIC-TRAVEL & TRANSPORT AGENCY 1,293.34 ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИН ТАКСИ, ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
143 РН. 01/21 31.01.2021. "VIP ELEKTRO" 601.38 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА, ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР
144 РН. БР. 8653/20-ЈН 18.05.2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "НАБАВКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ НАМЈЕНЕ"
145 ФА. БР. 12-214143, 275641,292422/2020 05.01.2021. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 391.35 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
146 РН. 1620787445/1 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 8,727.88 РАЧУН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ МК И МЗ
147 РН.891-33-1/2021 31.01.2021 ЕКО ТОПЛАНЕ 672.24 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
148 РН. ФА-92-0/20 24.12.2020. "ГЕО МАП" 2,121.21 ИСКОЛЧЕЊЕ ОСОВИНА САОБРАЋАЈНИЦА И МОСТОВА И ПРОВОЂЕЊЕ КРОЗ КАТАСТАРСКИ ОПЕРАТ
149 ФАК.БР.01/2000724407 УГ.12-Г-4149-20 31.12.2020 ЧИСТОЋА а.д. 118,000.82 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ, ЧИШЋЕЊЕ И ОДВОЗ ОТПАДА
150 ФАК.БР.01/2100349672 УГ.12-Г-165/21 31.01.2021 ЧИСТОЋА а.д. 93,457.14 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
151 РН.01-0121-116183 31.01.2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 8.24 ПАУШАЛ,ПРАЗАН ПРОСТОР - ПАУШАЛ ЗА НАКНАДУ ЗА МЈЕРНО МЈЕСТО
152 РН.01-0121-110603568 31.01.2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 140.98 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНИ WC ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
153 РН.01-0121-110596196 31.01.2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 80.69 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА ЗА ЈАНУАР МЈЕСЕЦ
154 РН.01-0121-110593561 31.01.2021 "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 5.22 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА ВИДОВДАНСКА
155 РН. 4100521 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 82,498.86 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ
156 РН. 4101765 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 13,288.68 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕОСКУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ
157 РН. 02.06.2-253/21 31.12.2020. НЛБ БАНКА 359.60 ИСПРАВКА ОБРАЧУНА ПРОВИЗИЈЕ ПО НАЛОЗИМА ИНО ПЛАЋАЊА
158 РН. 327/20 УГ. 12-Г- 3134/20 30.12.2020. ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ 13,287.69 НАБАВКА ДРЖАЧА ЗА БИЦИКЛЕ, ЖАРДИЊЕРЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ
159 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА БР. 12/20 УГ. 12-Г-1945/19 21.12.2020. УНИВЕРЗАЛ БС 75,354.60 ДОГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА "КОЛИБРИ" - 2. ФАЗА
160 ПРЕДРАЧУН БР. 208784 23.02.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 46.80 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ТРОШКОВИ УКЉУЧЕЊА; ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 22
161 РН. БР. 286-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 5,186.07 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 1, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
162 РН. БР. 297-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 16,845.97 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
163 ОКОН. СИТУАЦИЈА РН. 105/20 УГ.12-Г-660/20 31.12.2020. "ЕКО ЕУРО ТИМ", д.о.о. 19,021.86 УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА РИЈЕКА, РЕГУЛИСАНИХ И НЕРЕГУЛИСАНИХ ПОТОКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
164 РН. 4/21 ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА УГ. 12-Г-162/21 27.01.2021. "ЕКО ЕУРО ТИМ", д.о.о. 55,425.24 УКЛАЊАЊЕ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА СА ПРИВРЕМЕНИХ И ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДВОЗ ОТПАДА ОДЛОЖЕНОГ У КОНТЕЈНЕРЕ ЗАПРЕМИНЕ 5М3 НАН УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА
165 РН. 516/20 ОКОН. СИТУАЦИЈА УГ.12-Г-259/20 25.12.2020. ГРАЂЕЊЕ "ЂУРИЋ" д.о.о. 14,727.38 ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА
166 РН. 1620660722/1 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 5,266.90 УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА
167 РН. 1622352164/1 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 1,749.15 УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА
168 РН. 1622484782/1 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 409.50 УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА
169 РН. 1077781872 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 23.40 УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА
170 РН. 2813/2020 02.12.2020. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д. 10.00 ПОТВРДА О ВЛАСНИШТВУ НАД ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
171 РН. 2829-4-0121-4100335 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 194.00 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
172 РН. 4032-4-0121-5100640 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 2,245.19 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАД БАЊА ЛУКА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
173 РН. 1622778317/1 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 1,920.03 ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2021
174 РН. 01-0121-110656545 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 226.13 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТРИЋЕВАЦ (САЛА) ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
175 РН. 01-0121-110659082 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДРУШТВЕНИ ДОМ, КРМИНЕ (САЛА) ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
176 РН. 01-0121-110659092 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДРУШТВЕНИ ДОМ, КРМНИНЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
177 ПРЕДРАЧУН БР. 208170 15.02.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 46.80 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - УКЉУЧЕЊЕ НБ 110651786 ЦЗ И ПТВЈ
178 РН. 2092-4-0121-4101374 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 375.09 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ГРАДСКА УПРАВА, ГРАД БАЊА ЛУКА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
179 РН. 847-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 658.77 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - В.Ђ. КЕЦМАНОВИЋА, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
180 РН. 742-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 1,201.48 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - КРАЉА АЛФОНСА XIII 1, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
181 РН. 01-0220-110651786 31.12.2020. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 51.70 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, БИТОЉСКА б.б. ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР
182 РН. 01-0121-110651786 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 41.38 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, БИТОЉСКА ББ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
183 РН. 01-1020-110651786 31.10.2020. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 36.68 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, БИТОЉСКА б.б. ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР
184 РН. 2172-4-0121-4101660 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 1,285.85 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, СРЕТЕНА СТОЈАНОВИЋА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
185 РН. 2095-4-0121-4101379 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" а.д. 9,898.03 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ГРАДСКА УПРАВА, ГРАД БАЊА ЛУКА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
186 РН. 120/21 УГ. 12-Г-2277/20 11.02.2021. ПЛАВА ЛИНИЈА 54.83 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО ВОЗИЛУ
187 РН. 121/21 УГ. 12-Г-2277/20 11.02.2021. ПЛАВА ЛИНИЈА 54.83 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО ВОЗИЛУ
188 РН. 122/21 УГ. 12-Г-2277/20 11.02.2021. ПЛАВА ЛИНИЈА 54.83 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО ВОЗИЛУ
189 РН. 123/21 УГ. 12-Г-2277/20 11.02.2021. ПЛАВА ЛИНИЈА 54.83 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО ВОЗИЛУ
190 РН. 319 18.02.2021. "ТАМ", д.о.о. 54.83 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО ВОЗИЛУ
191 РН. 320 18.02.2021. "ТАМ", д.о.о. 54.83 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО ВОЗИЛУ
192 РН. 322 19.02.2021. "ТАМ", д.о.о. 99.16 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО ВОЗИЛУ
193 РН. 8075969749-31-12-20 01.01.2021. НЛБ БАНКА 8.15 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
194 РН. 12/2020 04.01.2021. UNICREDIT BANK 115.55 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
195 РН. 12/2020 04.01.2021. UNICREDIT BANK 69.70 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
196 РН. 12/2021 04.01.2021. UNICREDIT BANK 27.55 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
197 РН.02/2021 08.01.2021. "МФ БАНКА" 5.00 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
198 РН. 197314167 31.12.2020. НОВА БАНКА 5.00 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
199 РН. 197314178 31.12.2020. НОВА БАНКА 517.10 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
200 РН. 197314286 31.12.2020. НОВА БАНКА 88.30 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
201 РН. 04/20-ОУР 30.04.2020. НОВА БАНКА 103.66 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
202 РН. 05/20-ОУР 31.05.2020. НОВА БАНКА 250.36 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
203 РН. 02/20-ОУР 29.02.2020. НОВА БАНКА 659.15 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
204 РН. 12/20-ОУР 31.12.2020. НОВА БАНКА 477.23 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
205 РН. 07/20-ОУР 31.07.2020. НОВА БАНКА 54.76 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
206 РН. 06/20-ОУР 30.06.2020. НОВА БАНКА 197.54 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
207 РН. 0000033328-31-12-20 01.01.2021. НЛБ БАНКА 319.35 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
208 РН. 02-06.2-252/21 02.06.2-252/21 НЛБ БАНКА 55.81 БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ
209 РН. 24944/19 - ЈН 30.12.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 52.00 ОБЈАВА ИСПРАВКЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
210 ПРЕДРАЧУН БР. 0336 22.12.2020. "ГРАФО-КОМЕРЦ" д.о.о. -295.66 НАБАВКА ТОНЕРА - АВАНС
211 ФА. БР. 3331 31.12.2020. "ГРАФО-КОМЕРЦ" д.о.о. 295.66 НАБАВКА ТОНЕРА - ЗАТВАРАЊЕ АВАНСА
212 РН. БР. 3188 30.12.2020. ВОДОВОД а.д. 5,271.01 ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА ВРТИЋ И МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ - УЛ. БРАНИСЛАВА НУШИЋА
213 ПРЕДРАЧУН БР. 01-Р-82/21 24.02.2021. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКЕ РС 2,934.36 ОБЈАВА ЈАВНОГ КОНКУРСА
214 РН. 01-0121-110394788 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.72 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИСКАВИЦА
215 РН. 01-0121-110658485 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТРИЋЕВАЦ, ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
216 РН. 01-0121-110656693 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 29.13 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА
217 РН. 01-0121-110634609 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.22 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА У ЉУБАЧЕВУ
218 РН. 01-0121-110500788 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 3.42 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ, ДОЊА КОЛА
219 РН. 01-0121-110394376 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 2.91 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА У УЛ. ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ 70
220 РН. 01-0121-110656643 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА"а.д. 28.92 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТРИЋЕВАЦ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛ. БРАНИСЛАВА НИШИЋА 19
221 РН. 01-0121-116191 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 134.62 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА У УЛ. КРАЉА АЛФОНСА XIII 1
222 РН. 01-0121-110631966 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 27.22 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА, У УЛ. ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10
223 РН. 14709-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 83.99 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - ОБЈЕКАТ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА, УЛИЦА РАЈКА БОСНИЋА 13, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
224 РН. 846-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 522.35 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА, У УЛИЦИ САВЕ ЉУБОЈЕ 2, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
225 РН. 797-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 440.16 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА, У УЛИЦИ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 19, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
226 РН. 900-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 547.80 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА, У УЛИЦИ МИЛАНА ТЕПИЋА 19, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
227 РН. 01-0121-110394032 31.01.2021. "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. 3.00 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАМИЋИ
228 РН. 9877785755 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 22.23 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
229 РН. 7677778940 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 19.19 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
230 РН. 2777778924 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 50.61 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
231 РН. 4277778919 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 19.51 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
232 РН. 1877778927 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 32.51 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
233 РН. 0677778931 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 19.19 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
234 РН. 9177778935 31.01.2021. МТЕЛ а.д. 19.19 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
235 РН. 01/2021-БЛКИ-О-Ц 31.01.2021. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д. 35.30 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
236 РН. 01/2021-ТПБЛ-О-С 31.01.2021. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д. 15.00 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
237 РН. 7033-33-1/2021 31.01.2021. ЕКО ТОПЛАНЕ 107.73 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОБЈЕКАТ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА У УЛ. КРАЉА АЛФОНСА XIII 38, ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
238 РН. 18440/20 ЈН 05.10.2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБЈАВА ОБАВЈЕШТЕЊА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УКУПНО: 833,234.29