Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  05-214143/21  01.06.2021.  „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д.  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   77.80
 2  209994627  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА УНУТАР БАНКЕ И НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 05/2021   14.70
 3  209994623  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 05/2021   5.00
 4  70-1909/2021  27.05.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   163.80
 5  783340-4-0521-7366524  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК ДЕЛТА ПЛАНЕТ   353.06
 6  MFK-000101-11-21  31.05.2021. ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДУГА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   38.00
 7  209994621  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 05/2021   5.00
 8  1122-14524/21  03.06.2021.  SBERBANK а.д.  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА 05/2021   10.00
 9  209994625  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 05/2021   5.00
 10  4392-130 budž  28.05.2021.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКE СРПСКE  КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР ЗА БУЏ. КОРИСНИКЕ   1,170.00
 11  209998402  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 05/2021   68.00
 12  70-2151/2021  09.06.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х   163.80
 13  70-2152/2021  09.06.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА О НАЦРТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Б   163.80
 14  81-1458/2021  27.05.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   166.73
 15  788648-4-0521-7366437  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ДЕПОНИЈА РАМИЋИ ЗА МАЈ 2021. Г.   50.22
 16  000139  11.06.2021.  УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  ЧЛАНАРИНА ЗА ДАЛИБОРКУ ЈОВАНОВИЋ   80.00
 17  рекапитулација  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ МАЈ 2021. ГОД.   7,801.79
 18  5517902220659095  03.06.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   12.00
 19  5517902220658125  03.06.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   81.70
 20  5517902220657252  03.06.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   346.60
 21  000138  11.06.2021.  УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  ЧЛАНАРИНА ЗА ЈЕЛЕНУ КАТАЛИНУ   80.00
 22  81-1638/2021  09.06.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА О НАЦРТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ ЗОНА Б   166.73
 23  81-1639/2021  09.06.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ- ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х.   166.73
 24  5620998143454395  04.06.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 25  562-100-00000000-57  04.06.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ОБРАЧУНА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ   62.50
 26  01-r-1569/21  10.06.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНИ КОНКУРС   4,738.50
 27  81-1647/2021  10.06.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДВА ЈАВНА ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   333.45
 28  81-1648/2021  10.06.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДВА ЈАВНА ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА, БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА И РИЈЕКЕ ВРБАС   333.45
 29  790262-4-0521-7366517  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА РАСВЈЕТА СТОЈАНОВИЋИ   97.25
 30  23329-4-0521-4101301  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ, ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ - МАЈ 2021.ГОД.   450.61
 31  20/2021  11.06.2021.  „МФ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНО ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 32  рекапитулација  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ ЗА МАЈ 2021.   57,554.48
 33  рекапитулација  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МАЈ 2021. ГОД.   20,198.12
 34  209998563  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 05/2021   5.00
 35  0000033328-31-05-21  01.06.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 05/2021   266.60
 36  8075969749-31-05-21  01.06.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   9.10
 37  167/2021  08.06.2021. „АДИКО БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ПРОВИЗИЈА ЗА 05/2021   22.20
 38  209998757  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСФЕР ВАН БАНКЕ И НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 05/2021   8.80
 39  209998578  31.05.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 05/2021   7.20
 40  55/21  31.05.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РИЈЕКА И ПОТОКА   90,913.68
 41  51-d/21  28.05.2021.  „ПРОГРЕСГРАДЊА” д.о.о.
ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ ВРБАЊА
  97,816.23
 42  788094-4-0521-7366529  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПУМПНА СТАНИЦА ПС 1 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА ББ - МАЈ 2021. ГОД.
  47.12
 43  08/21  21.06.2021.  STARS AND MORE
 ВИДЕО-ПРОДУКЦИЈА ЗА ДАН ГРАДА
  7,020.00
 44  1638913027/1  31.05.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д. ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512КБ/С - МАЈ 2021. ГОД.   578.10
 45  1640477500/1  31.05.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.
 ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - МАЈ 21.
  5,257.44
 46  18a-05/2021  24.05.2021.  MEGA COMPUTER ENGINEERING  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПИСАРНИЦУ, ЗА ПЕРИОД МАЈ-ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ   3,024.74
 47  788131-4-0521-7366528  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПУМПНА СТАНИЦА МОТИКЕ 2, КАНАЛИЗАЦИЈА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 105 - МАЈ 2021. ГОД.
  21.58
 48  24675-4-0521-4101605  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА ГАРАЖА ВИДОВДАНСКА - МАЈ 2021. ГОД.   270.59
 49  3474 KU  04.06.2021.  „ФИНРАР” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 СИМПОЗИЈУМ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ
  300.00
 50  209/21  31.05.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 
  32,059.52
 51  01-a-1927/21  22.04.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СУДСКИ И МАЛИ ОГЛАСИ   23.40
 52  38/21  31.03.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА ЗА МАРТ 2021. ГОД.   14,983.02
 53  783338-4-0521-7366523  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА, МАЈ 2021. ГОД.
  321.67
 54  41/21  21.06.2021.  КРАЈИШКА КУЋА НАБАВКА ПОКЛОНА   262.75
 55  рекапитулација  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МАРТ 2021. ГОД.
  61,192.44
 56  790293-4-0521-7366502  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ВЕРИЋИ   85.47
 57  788947-4-0521-7366468  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ОДСЈЕК ПАРКИНЗИ   217.57
 58  785342-4-0521-7366470  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - КАНЦЕЛАРИЈА У ПЦ КРАЈИНА   307.57
 59  790294-4-0521-7366411  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ   32.23
 60  786662-4-0521-7366415  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЛАЗАРЕВО   30.72
 61  784432-4-0521-7366416  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРЧЕВИЦА   96.06
 62  783636-4-0521-0521-7366453  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ   370.26
 63  787101-4-0521-7366466  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ГАРАЖЕ   89.60
 64  785468-4-0521-7366467  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЦЕНТАР 2   53.57
 65  786745-4-0521-7366531  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - СКЛАДИШТЕ ОДСЈЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ   31.46
 66  788204-4-0521-7503640  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ПАПРИКОВАЦ   32.41
 67  789641-4-0521-7366407  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БОРИК   34.19
 68  790092-4-0521-7366408  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК ДРАГОЧАЈ   21.57
 69  790263-4-0521-7366409  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ КУЛТУРЕ БРОНЗАНИ МАЈДАН   21.57
 70  790287-4-0521-7366410  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ БОЧАЦ   47.91
 71  if087688/20  09.06.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ   3,281.00
 72  790285-4-0521-7366518  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ АГИНО СЕЛО   21.57
 73  790300-4-0521-7366513  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ ПРИЈАКОВЦИ   21.57
 74  788118-4-0521-7366512  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ МОТИКЕ   56.80
 75  788927-4-0521-7366535  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА   281.07
 76  790189-4-0521-7366483  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БИСТРИЦА   21.57
 77  785996-4-0521-7366493  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЧЕСМА   21.57
 78  04-r-524/21  09.06.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОБЈАВА   3,850.00
 79  790279-4-0521-7366490  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ КРУПА НА ВРБАСУ   76.18
 80  10518/21-jn  14.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВЉИВАЊЕ УГОВОРА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БИХ 35/21   98.00
 81  21-3600-000003  22.06.2021.  MAM DESIGN STUDIO  УСЛУГЕ ПРОДУКЦИЈЕ ПРОИЗВОДА И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН ВИЗУЕЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА   5,800.00
 82  01-R-1698/21  17.06.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА   2,190.24
 83  0979109770  31.05.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИК. ТЕЛЕФОНА ЗА 5. МЈЕСЕЦ   20.52
 84  790277-4-0521-7366496  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ РЕКАВИЦЕ II   25.94
 85  790177-4-0521-7366497  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ САРАЧИЦА   67.94
 86  787150-4-0521-7366498  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БУЛЕВАР   41.53
 87  784279-4-0521-7366499  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ ВРБАЊА   83.14
 88  790299-4-0521-7366494  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ПРИЈАКОВЦИ   21.57
 89  785232-4-0521-7366492  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ МАЈ - МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   39.67
 90  790234-4-0521-7366480  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ КАРАНОВАЦ   78.30
 91  783165-4-0521-7366481  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   130.77
 92  788405-4-0521-7366474  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЛАУШ   84.91
 93  23354-4-0521-4101379  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ГРАДСКА УПРАВА   7,791.78
 94  790212-4-0521-7366495  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ РЕКАВИЦЕ I   21.57
 95  789735-4-0521-7366472  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ РОСУЉЕ   82.66
 96  790273-4-0521-7366475  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БОРКОВИЋИ   83.95
 97  789034-4-0521-7366476  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ ОМЛАДИНЕ   553.81
 98  790187-4-0521-7366520  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ПИСКАВИЦА   39.51
 99  24702-4-0521-4101720  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ - МАЈ ПТВЈ   774.81
 100  784273-4-0521-7366479  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ АДА   29.81
 101  35969-AO-646474-00/21  23.06.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К82-Т-935   14.43
 102  35981-ZK-0457179-00/21  23.06.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К82-Т-935   4.00
 103  790218-4-0521-7366488  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ КОЛА   82.66
 104  9179109775  31.05.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИК. ТЕЛ. ЗА ПЕТИ МЈЕСЕЦ   34.76
 105  8279109778  31.05.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИК. ТЕЛ. ЗА ПЕТИ МЈЕСЕЦ   27.98
 106  1639455858/1  31.05.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - МАЈ 21.   1,787.98
 107  4679109790  31.05.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИК. ТЕЛ. ЗА ПЕТИ МЈЕСЕЦ   24.13
 108  5879109786  31.05.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИК. ТЕЛ. ЗА ПЕТИ МЈЕСЕЦ   19.19
 109  790245-4-0521-7366491  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЉУБАЧЕВО   41.76
 110  790265-4-0521-7366484  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БРОНЗАНИ МАЈДАН   45.16
 111  784397-4-0521-7366489  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ СТАРЧЕВИЦА   34.19
 112  790283-4-0521-7366506  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДРУШТВЕНИ ДОМ   23.52
 113  790282-4-0521-7366505  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДРУШТВЕНИ ДОМ САЛА ЗА САСТАНКЕ   21.57
 114  23351-4-0521-4101374  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ГРАДСКА УПРАВА   2,333.21
 115  ppp-4510/21/05  08.06.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  КОМУНАЛНА НАКНАДА МАЈ МЈЕСЕЦ - ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ   14.30
 116  ppp-5529/21/06  08.06.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ - ДОМ КУЛТУРЕ КАРАНОВАЦ   14.30
 117  790268-4-0521-7366485  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ ГОЛЕШИ   46.30
 118  785799-4-0521-7366482  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ НОВА ВАРОШ   21.57
 119  785175-4-0521-7366487  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ОБИЛИЋЕВО   71.99
 120  790091-4-0521-7366486  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ДРАГОЧАЈ   21.57
 121  21-3070-000338  31.05.2021.  ТРИ БЕСТ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ МЈЕСЕЧНОГ СЕРВИСА ЛИФТОВА   280.80
 122  1198  14.06.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К82-Т-935   50.16
 123  35/21  31.05.2021.  АУТОПРАОНИЦА „ЖАЦ”  ТРОШКОВИ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА   142.50
 124  if-00596-1-21  28.05.2021. „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о.  ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА КОПИР-АПАРАТА   125.19
 125  if-00595-1-21  28.05.2021. „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о.  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ СЕРВИСА КАНОНА   93.60
 126  01-R-355/21  10.06.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК   105.30
 127  01-R-352/21  09.06.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК   105.30
 128  2602022/2021  28.05.2021.  ЕЛТА КАБЕЛ ДОБОЈ  РАЧУН ЗА ТК УСЛУГЕ - ПРЕТПЛАТА ЗА МАЈ МЈЕСЕЦ   97.11
 129  742-33-5/2021  07.06.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ЛЕР   199.27
 130  802-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ПРАВНА ПОМОЋ   402.99
 131  808-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ОДСЈЕК ЗА ПАРКИНГЕ И ГАРАЖЕ   199.09
 132  812-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЦЕНТАР I   203.62
 133  1311  31.05.2021.  „ГРАФО КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   952.99
 134  814-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ БУЛЕВАР   350.50
 135  828-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ -УСЛУЖНИ ЦЕНТАР СТАРЧЕВИЦА   106.19
 136  849-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ СТАРЧЕВИЦА   111.68
 137  854-33-5-2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ -ИНФОРМАТИКА   176.61
 138  741-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ЛЕР   163.40
 139  893-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ЦЕНТАР I   110.95
 140  790090-4-0521-7366504  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДРУШТВЕНИ ДОМ ДРАГОЧАЈ   74.10
 141  790266-4-0521-7366503  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК БРОНЗАНИ МАЈДАН   39.51
 142  788647-4-0521-7366501  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - АНЕКС ГЛАВНА ЗГРАДА   368.32
 143  01/2100369703  31.05.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (МЗ СТАРЧЕВИЦА)   1,082.91
 144  01/2100369392  31.05.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (ПТВЈ)   561.56
 145  01/2100369421  31.05.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (ОДЈЕЉ. КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ)   1,265.83
 146  0221  08.06.2021.
 ТРАВЕЛ ПЛАН д.о.о.
 СЛУЖБЕНИ ПУТ   798.00
 147  114  26.05.2021.  АУТОСЕРВИС „КНЕЖЕВИЋ” с.п.  ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ   32.00
 148  1582  27.05.2021.  „КЕЦКОМ” д.о.о.  ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ   696.37
 149  11/21  02.06.2021.
 ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ
 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР - ПОТКОЗАРЈЕ   47.60
 150  21-301-000358  01.06.2021. АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ АУТО-ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   227.90
 151  791348-4-0521-7366537  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ДОМ КУЛТУРЕ ПИСКАВИЦА   21.57
 152  790179-4-0521-7366514  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК САРАЧИЦА   21.57
 153  790295-4-0521-7366512  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ   47.76
 154  790298-4-0521-7366509  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ МИШИН ХАН   50.91
 155  790296-4-0521-7366507  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ ШИМИЋИ   21.57
 156  790292-4-0521-7366508  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МК И МЗ ДОЊА ПИСКАВИЦА   44.04
 157  54  31.05.2021.
 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у БРОНЗАНИ МАЈДАН - ЗА МАЈ   37.76
 158  IF-00093-2-21  13.05.2021.   „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ - КОЖНА МАПА Б4 СА ГРБОМ ГРАДА (ОПШТА УПРАВА)   973.98
 159  108338-4-0421-7527648  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ДРАКУЛИЋ   23.35
 160  787098-4-0521-7366519  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   39.03
 161  32/21  09.06.2021. КРАЈИШКА КУЋА  КУПОВИНА ПОКЛОНА - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   408.00
Укупно: 452,089.38