Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  61371-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНУ - ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   10.52
 2  62490-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАK ВОДЕ ЗА ФОНТАНУ - СОЛУНСКА УЛИЦА   1.40
 3  1653762903/1  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ЗАКУП ЛИНИЈА ЗА СИРЕНЕ   409.50
 4  16593/21-jn  06.09.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ФАСАДА У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА, ПАТРИЈАРХА МАКАРИЈА СОКОЛОВИЋА, ТЕОДОРА КОЛКОТРОНИСА И ПАТРЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ   98.00
 5  81-2416/2021  06.09.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ОБЈАВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА   611.33
 6  62320-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДОВОД РАМИЋИ ББ, РАЧУН ЗА ВОДУ: 62320-2021-08   1.40
 7  62321-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДОВОД РАМИЋИ ББ, РАЧУН ЗА ВОДУ: 62321-2021-08   11.70
 8  62319-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДОВОД РАМИЋИ ББ, РАЧУН ЗА ВОДУ: 62319-2021-08   11.70
 9  62597-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - Б. СРПСКЕ ВОЈСКЕ   1.40
 10  62033-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНИ ТОАЛЕТ, ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   11.70
 11  61983-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   744.06
 12  61835-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЧЕСМУ У УЛИЦИ САВЕ ЉУБОЈЕ   1.40
 13  61101-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЧЕСМУ У АЛЕЈИ СВ. САВЕ   34.04
 14  61240-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНУ У УЛИЦИ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   706.39
 15  60863-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ТУШЕВЕ И ЧЕСМУ - Т.Т. ДАМЈАНОВИЋА   142.86
 16  62337-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ПАРКИЋУ   715.39
 17  62338-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ПАРКИЋУ   92.66
 18  62598-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНУ - Б. СРПСКЕ ВОЈСКЕ   56.40
 19  61394-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНУ - ТРГ КРАЈИНЕ   90.26
 20  62041-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЧЕСМУ - КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   28.78
 21  62375-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЧЕСМУ - ДРАКУЛИЋ   3.51
 22  62620-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ   1.40
 23  62471-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ СПОМЕН-ЧЕСМА ЛАУШ   5.61
 24  62485-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЧЕСМУ У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   10.74
 25  61349-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЧЕСМУ У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   6.66
 26  61488-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЧЕСМУ У УЛИЦИ ГОЛУБА БАБИЋА   17.20
 27  REKAPITULACIJA 2423649-4-0821-7366540 I DR  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЗА АВГУСТ   59,509.32
 28  61761-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНУ И ЧЕСМУ У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА   154.15
 29  62036-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНУ И НАВОДЊАВАЊЕ - И. Г. КОВАЧИЋА   226.99
 30  62318-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДОВОД РАМИЋИ ББ, БРОЈ РАЧУНА: 62318-2021-06   8.25
 31  18632-33-8/2021  31.08.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЕКО ТОПЛАНА БУЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА 19, РАЧУН БРОЈ: 18632-33-8/2021   75.14
 32  18680-33-8/2021  31.08.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЕКО ТОПЛАНА САВЕ ЉУБОЈЕ 2, РАЧУН БРОЈ: 18680-33-8/2021   86.29
 33  1653580451/1  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА МК И МЗ ЗА 08/21   2,091.34
 34  662-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЕКО ТОПЛАНА КРАЉА АЛФОНСА XIII 38, РАЧУН БРОЈ: 662-33-7/2021   109.19
 35  61616-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДОВОД ЈОСИФА ПАНЧИЋА 8, РАЧУН БРОЈ: 61616-2021-07   2.10
 36  1654239606/1  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА МК И МЗ ЗА 08/21   10,367.12
 37  1943643-4-0721-7366620  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 128, РАЧУН БРОЈ: 1943643-4-0721-7366620   22.08
 38  1945929-4-0721-7366452  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ У ТРЖНИЧКОЈ УЛИЦИ - ЈУЛИ 2021. ГОД.   22.01
 39  1949369-4-0721-7366641  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АМБУЛАНТА ЉУБАЧЕВО, БРОЈ РАЧУНА: 1949369-4-0721-7366641   22.01
 40  2426618-4-0821-7366431  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА КРАЉА П. I КАРАЂОРЂЕВИЋА 17, БРОЈ РАЧУНА: 2426618-4-0821-7366431   21.90
 41  60275-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ОБЈЕКАТ (ПАУК СЛУЖБА) У БИТОЉСКОЈ УЛИЦИ - ЈУЛИ 2021. ГОД.   115.70
 42  if-00269-1-21  14.09.2021.  АУТОПРЕВОЗ а.д. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА 8 РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ   60.00
 43  63859-4-0821-4101605  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ У УЛ. ВИДОВДАНСКА - АВГУСТ 2021. ГОД.   265.40
 44  15994/21-JN  31.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА У ЗИМ. ПЕРИОДУ - III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ   98.00
 45  18732-33-8/2021  31.08.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   90.29
 46  16083/21-jn  30.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)   98.00
 47  101/09  06.09.2021.  CHILI НИКОЛА МИЛАНОВИЋ с.п.  "CHILI" КЕТЕРИНГ РЕСТОРАН УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА (ХРАНА И ПИЋЕ)   960.00
 48  2102  29.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ФОНТАНЕ У ПАРКУ М. СТОЈАНОВИЋ   721.59
 49  2424995-4-0821-7366527  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПУМПНА СТАНИЦА   21.61
 50  2423110-4-0821-7366524  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ, ПОДЗЕМНИ ХОДНИК ТРЖНИ ЦЕНТАР ДЕЛТА   116.84
 51  2429920-4-0821-7366641  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - АМБУЛАНТА ЉУБАЧЕВО РАЧУН БРОЈ: 2429920-4-0821-7366641   22.09
 52  64892-4-0821-4101301  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ АЛЕЈА СВ. САВЕ - АВГУСТ 2021. ГОД.   353.46
 53  0410171904  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД М 11-50 И ТД XЛ 5ГБ - АВГУСТ 2021. ГОД.   1,130.06
 54  9000212421  30.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БРОЈ РАЧУНА: 9000212421   1,582.96
 55  347/21 IV PRIVREMENA SITUACIJA  31.08.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА   24,399.65
 56  145/21  13.09.2021.  АЛДЕМО ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   1,239.80
 57  788664-4-0521-7366436  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА, РАЧУН - СТРУЈА ЗА ПЕРИОД 1.5-31.5.2021. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР. 221 И 222   92.53
 58  329/21  30.08.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  МОНТАЖА БИНЕ И ОГРАДЕ ОКО БУКАЛИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА КОЧИЋЕВОГ ЗБОРА   6,815.48
 59  1-2692/21  06.09.2021.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  475 СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ом И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА - АВГУСТ 2021. ГОД.   7,270.60
 60  107/21  06.09.2021.  КОЛОРЕКС д.о.о. МОСТАР  УСЛУГЕ КРЕЧЕЊА ОБЈЕКТА ДОМА ОМЛАДИНЕ, ПО УГОВОРУ БРОЈ: 12-Г-2254/21 ОД 12.8.2021. ГОДИНЕ   4,648.09
 61  if-00106-1-21  31.07.2021.  „ВАЛЕК КОМЕРЦ” д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ШЕСТ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО НАВОДЊАВАЊЕ   4,264.65
 62  256-12/20  17.08.2021.  ХКП КОНСАЛТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВОДА 1 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   145,212.80
 63  21-3010-010675  18.08.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  ПИ-СИ-АР ТЕСТ   315.00
 64  if-00147-1-21  13.09.2021.  РАЛЕ ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРСКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   1,798.90
 65  16018/21-jn  30.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОБАВЈЕШТЕЊА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БИХ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ "РЕГУЛИСАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СПОРТИСТА СЕНИОРА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА У 2021. ГОДИНИ"   98.00
 66  8026/RS5025MVU/21  04.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 67  272/21  31.08.2021. АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ САРАЈЕВО  ПРУЖАЊА ПРАВНИХ УСЛУГА 08/21   487.30
 68  6430009253/2021  31.08.2021.  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС  НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТЕНА ВОЗИЛА - АВГУСТ 2021. ГОД.   3,027.50
 69  426/2021  15.09.2021.  БОЧАЦ ТУРС д.о.о.  СУБВЕНЦИЈА ЗА МЈЕСЕЧНЕ ПЕНЗИОНЕРСКЕ КАРТЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   8,653.90
 70  if-00260-1-21  13.09.2021.  АУТОПРЕВОЗ а.д. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРСКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   5,063.20
 71  492/21  15.09.2021.  ПАВЛОВИЋ ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРСКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   13,505.90
 72  15148/21-JN  16.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ - ПОНИШТЕЊЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА   98.00
 73  1945718-4-0721-7527648  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ - МЗ ДРАКУЛИЋ   24.41
 74  788671-4-0521-7366436  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА, РАЧУН - СТРУЈА ЗА ПЕРИОД 1.5-31.5.2021. ЈАВНО СКЛОНИШТЕ "ЦЕНТАР 1"   50.81
 75  8025/RS5025MVU/21  04.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 76  8027/rs5025mvu/21  04.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 77  8110142455  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 08/21   20.06
 78  5710142463  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 08/21   31.57
 79  6610142460  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 08/21   59.12
 80  3610142470  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКИСНИХ ТЕЛЕФОНА 08/21   19.19
 81  2410142474  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА 08/21   19.19
 82  4510142467  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА 08/21   19.19
 83  2955/2021  10.09.2021.  ЗЛАТНО ЗРНО с.п.  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   1,818.73
 84  1465410-4-0621-7366436  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.6-30.6.2021. СИМЕ МАТАВУЉА 4 А   17.08
 85  1465402-4-0621-7366436  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.6-30.6.2021. ПП КРАЉА АЛФОНСА XIIII 1   26.84
 86  1465412-4-0621-7366436  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.6-30.6.2021. ПП 134 САВЕ ЉУБОЈЕ 2   21.79
 87  13787/21  08.09.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   30.00
 88  10/21  15.09.2021.  КОТЕКС КОМПАНИ д.о.о. ГРАДИШКА  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЧАМАЦА 2 КОМ.   456.30
 89  2428351-4-0821-7366436  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.8-31.8.2021. ЈАВНО СКЛОНИШТЕ "ПЕЋИНА" ОМЛАДИНСКА   2.98
 90  1947802-4-0721-7366436  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.7-31.7.2021. СИМЕ МАТАВУЉА 4 А   16.29
 91  1947790-4-0721-7366436  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.7-31.7.2021. ПП КРАЉА АЛФОНСА XIII 1   27.73
 92  1947801-4-0721-7366436  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.7-31.7.2021. ПП 134 САВЕ ЉУБОЈЕ 2   22.01
 93  1947805-4-0721-7366436  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.7-31.7.2021. ЦЕНТРАЛНА ГАРАЖА БР. 1 КОРДУНАШКА 10   23.15
 94  1947788-4-0721-7366436  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.7-31.7.2021. ЈАВНО СКЛОНИШТЕ "ПЕЋИНА" ОМЛАДИНСКА   2.97
 95  1465413-4-0621-7366436  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.6.-30.6.2021. ЦЕНТРАЛНА ГАРАЖА БР. 1 КОРДУНАШКА 10   21.51
 96  1465403-4-0621-7366436  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.6-30.6.2021. ЈАВНО СКЛОНИШТЕ "ПЕЋИНА" ОМЛАДИНСКА   2.93
 97  2428339-4-0821-7366436  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.8-31.8.2021. СИМЕ МАТАВУЉА 4 А   15.92
 98  2428346-4-0821-7366436  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.8-31.8.2021. ПП КРАЉА АЛФОНСА XIII 1   28.81
 99  2428340-4-0821-7366436  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.8.-31.8.2021. ПП 134 САВЕ ЉУБОЈЕ 2   22.09
 100  2428356-4-0821-7366436  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 1.8.-31.8.2021. ЦЕНТРАЛНА ГАРАЖА БР. 1 КОРДУНАШКА 10   21.77
 101  81-2465/2021  10.09.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА ОГЛАСА   87.75
 102  13787/21  08.09.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   5.00
 103  12102-3/21  08.09.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   29.34
 104  16047/21-jn  30.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БИХ   98.00
 105  8075969749  01.09.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   8.50
 106  5621000000033328  01.09.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   239.40
 107  32/2021  07.09.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   5.00
 108  08/2021  01.09.2021. „УНИКРЕДИТ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   9.60
 109  468  07.09.2021.  ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА УСЛУГА ШТАМПЕ   549.90
 110  1160195-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДОВОД КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, РАЧУН БРОЈ: 1160195-2021-08   5.85
 111  60580-2021-08  31.08.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДОВОД ХАЈДУК ВЕЉКА 70, РАЧУН БРОЈ: 60580-2021-08   1.40
 112  218776561  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   12.00
 113  11-7503/21  01.09.2021.  „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д.  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   251.40
 114  218733084  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   585.20
 115  218732967  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   5.00
 116  218732984  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   5.00
 117  2021-V001-53-000015  31.08.2021.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА  ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА У МЈЕСЕЦУ АВГУСТУ   3,510.00
 118  218732989  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   11.80
 119  218733061  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   19.00
 120  218733076  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   5.00
 121  218775387  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   77.70
 122  218776091  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   11.60
 123  218776066  31.08.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   5.00
 124  1122-20734/21  03.08.2021. „ЗБЕРБАНКА” а.д.  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   10.00
 125  2834/2021  31.08.2021.  ЗЛАТНО ЗРНО с.п.  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ РАДНИКА НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   1,632.32
 126  119/21 BG 195  31.08.2021.  „ГЕОИНОВА” д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ГИС СИСТЕМА ЗА АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   2,340.00
 127  08/2021  01.09.2021. „УНИКРЕДИТ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   76.20
 128  08/2021  01.09.2021. „УНИКРЕДИТ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 08/21   137.90
 129  0001228/2021  31.08.2021.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА НОТАР  ОБРАДА НОТАРСКИХ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ЗЕМЉИШТА (ПАЛАЧКОВИЋ)   432.32
Укупно: 322,163.82