Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  2-101-21-08144  07.07.2021.  „МФ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА   5.00
 2  21-3010-009353  07.07.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  ИЗВРШЕНО УЗОРКОВАЊЕ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ НА ВРБАСУ (5) И ВРБАЊИ (2), ИЗВРШЕНО МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ И ДАТО СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ У ЈЗУ ИЗЈЗ   334.50
 3  2110/21 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА  08.07.2021.  „КОЗАРАПУТЕВИ“ а.д.  МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА У НАСЕЉИМА ДЕБЕЉАЦИ И КУЉАНИ   81.37
 4  8379480835  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНИМ ЉЕСТВАМА ИЗ 2018.   18.92
 5  1679457254  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОЈ ПЛАТФОРМИ „BRONTO SKYLIFT”   22.23
 6  1643694199/1  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ЗАКУП ЛИНИЈА ЗА СИРЕНЕ   409.50
 7  00848/2021  02.07.2021.  НОТАР - ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ  УСЛУГЕ ОБРАДЕ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ЗЕМЉИШТА - ПАВЛОВИЋ МИЛЕНКО И СЛАДА ОПУ-1109/21 ОД 2.7.2021. ГОД.   401.90
 8  805-21  05.07.2021. НОТАР - СЛАДА ИВЕЛИЋ  УСЛУГЕ ОБРАДЕ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ЗЕМЉИШТА - ГАЈИЋ ПРЕДРАГ И МИЛУНКА - ОПУ-1321/21 ОД 2.7.2021. ГОД.   367.38
 9  m4414112  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 10  1644039070/1  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ЗА 06/2021   10,534.12
 11  820-21  07.07.2021. НОТАР - СЛАДА ИВЕЛИЋ  УСЛУГЕ ОБРАДЕ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ЗЕМЉИШТА - ГАВРИЋ ЖЕЉКА И ОБРЕН - ОПУ-1322/21 ОД 2.7.2021.ГОД.   402.48
 12  43211-ao-646628-00/21  13.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Т95-А-559   147.29
 13  1453  12.07.2021.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Т95-А559   99.16
 14  0379481961  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ТВВСЈ   19.00
 15 рекапитулација  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - ЈУНИ 2021. ГОД.   3,255.72
 16  43218-zk-0457318-00/21  13.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА   4.00
 17  9000207764  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПРИКЉУЧАК - ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ КУЉАНИ   3,097.75
 18  01/2101003224  30.06.2021.  ПОШТЕ СРПСКЕ  ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ   10,278.58
 19  05050001-807/21  13.07.2021. ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА” БАЊА ЛУКА  САНИТЕТСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СКУПОВА   1,500.00
 20  12168/21-jn  05.07.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ   ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РУШЕЊУ И УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА   98.00
 21  249/21  30.06.2021.  „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о.  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ   4,540.23
 22  10418/21-jn  14.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ - САНАЦИЈА КЛИЗИШТА У УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   98.00
 23  11387/21-jn  21.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ИСПРАВКА ОБАВЈЕШТЕЊА БР. 320-1-3-73-3-72/21ОД 3.6.2021.   52.00
 24  001-0163  25.06.2021.  „ABC SOLUTIONS” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ РАСВЈЕТЕ ЗА МАЈ 2021. ГОДИНЕ   9,132.15
 25  170-21  30.06.2021. ПАЛФИНГЕР БХ д.о.о.

 РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС ПАЛФИНГЕР ДИЗАЛИЦА ПО УГОВОРУ   3,510.00
 26  01/2100375144  30.06.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ПРЕВОЗ И ДОПРЕМА ВОДЕ ПО УГОВОРУ 12-Г-1642/21 ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН 2021. ГОДИНЕ   11,934.00
 27  if-00688-1-21  25.06.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  РЕДОВАН СЕРВИС АПАРАТА ЗА КОПИРАЊЕ   682.11
 28  13-01-878/21  09.07.2021.  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС

 САОБРАЋАЈНО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ - ПЕТРОВДАНСКИ ДАНИ НА ПЕТРИЋЕВЦУ   320.00
 29  if-00690-1-21  25.06.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  РЕДОВАН СЕРВИС КОПИР-АПАРАТА   682.11
 30  9-127  07.07.2021.  „ABC SOLUTIONS” д.о.о. БАЊА ЛУКА  МОНТАЖА ЗАСТАВИЦА И ДРУГИХ УКРАСА   6,891.30
 31  798-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 05/2021   75.41
 32  848-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 05/2021   86.62
 33  if-00676-1-21  25.06.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  РЕДОВАН СЕРВИС КОПИР-АПАРАТА   93.60
 34  103/1/3  30.06.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА И БУКЕ ЗА ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ   3,732.30
 35  if-00689-1-21  25.06.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  РЕДОВАН СЕРВИС КОПИР-АПАРАТА   93.60
 36  14816-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 05/2021   83.24
 37  4/2021  16.07.2021.  ЗИБЛ а.д.  ТРОШКОВИ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ОД 01.04.2021-30.06.2021. ГОД.   111,911.01
 38  798-33-6/2021  30.06.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 06/2021   76.51
 39  848-33-6/2021  30.06.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 06/2021   88.05
 40  1644345500/1  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ЗА 06/2021   2,012.23
 41  7138-33-5/2021  31.05.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 05/2021   107.73
 42  4967/21  30.06.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЈАВНА ХИГИЈЕНА ЗА ЈУНИ МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   174,133.67
 43  1160195-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА 04/2021   5.85
 44  45  09.06.2021. ТИП ТОП  УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ФАСАДЕ ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГУБЛ   3,159.00
 45  28117-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 04/2021   83.13
 46  18941-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 04/2021   154.50
 47  18991  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 04/2021   181.23
 48  20432-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА 04/2021   107.48
 49  12822-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА 04/2021   1.40
 50  12881-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА 04/2021   11.70
 51  247//21  30.06.2021.  „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о.  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА   3,672.27
 52  119/0202/1  08.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПРИКЉУЧАК ЧЕСМЕ У ВОЖДОВАЧКОЈ УЛИЦИ   449.17
 53  0102/2021  12.07.2021.  MAJOR CITIES OF EUROPE  ГОДИШЊЕ ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА 2021. ГОДИНУ   1,369.08
 54  60298-2021-03  31.03.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА 03/2021   1.40
 55  61196-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 04/2021   2.93
 56  60298-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА 04/2021   1.40
 57  12814-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА 04/2021   1.40
 58  18776-33-8/2020  31.08.2020.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ПЦ КРАЈИНА   174.66
 59  18997-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ПРОСТОРИЈЕ ПЦ „КРАЈИНА”   365.90
 60  61196-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА 05/2021   2.93
 61  21-3600-000159  17.06.2021.
 ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК
 ВРШЕЊЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ XVII ПРИВ.СИТ.   506.00
 62  1466994-4-0621-7366517  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈП СТОЈАНОВИЋИ   3.97
 63  9000207747  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОСАГЛАСНОСТ - ВОДОВОД ЛОКВАРИ-СТРИЧИЋИ БУСТЕР ПУМПА   29.25
 64  1979482182  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЈУНИ 2021. ГОД.   76.00
 65  1464896-4-0621-7366528  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ МОТИКЕ 2, КАНАЛИЗАЦИЈА - ЈУНИ 2021. ГОД.   21.57
 66  11955/21-jn  05.07.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС - УКЛАЊАЊЕ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА   98.00
 67  1467221-4-0621-7366515  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈП БАРЛОВЦИ   2.93
 68  1464604-4-0621-7366465  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - ЈУНИ 2021. ГОД.   24.25
 69  1464859-4-0621-7366529  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПУМПНА СТАНИЦА ПС 1 КАНАЛИЗАЦИЈА, УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА ББ - ЈУНИ 2021. ГОД.   34.67
 70  53309-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - ЈУНИ 2021. ГОД.   32.53
 71  1460138-4-0621-7366524  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈР ПОТХОДНИК ДЕЛТА   121.27
 72  29293-4-0621-4101605  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА ГАРАЖА ВИДОВДАНСКА - ЈУНИ 2021. ГОД.   282.74
 73  05/21  04.05.2021.
 ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1Ф БАЊА ЛУКА

 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 04/05/06/2021   39.00
 74  53320-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ХИДРАНТ ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - ЈУНИ 2021. ГОД.   11.70
 75  12/21  30.06.2021.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 06/2021   45.20
 76  03/2021  30.06.2021.  ЗЕВ РАЈКА БОСНИЋА 13  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ 04/05/06/2021   29.40
 77  4/21  04.06.2021.  ЗЕВ КРФСКА 88  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 04/2021   4.40
 78  790057-4-0521-7366621  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 05/2021   21.61
 79  70  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 05/2021   6.00
 80  06/21  17.06.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА ЈУН 2021   44.80
 81  21-362-000005  18.02.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   400.00
 82  21-362-000035  26.04.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   148.00
 83  21-362-000034  08.03.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   160.00
 84  05/21  26.05.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 05/2021   44.80
 85  69  31.05.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 05/2021   5.50
 86  1644984947/1  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - ЈУН 21.   1,749.67
 87  1643170510/1  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - ЈУН 21.   5,259.02
 88  56  30.04.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 04/2021   6.00
 89  55  30.04.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 04/2021   5.50
 90  04/2021  02.06.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 04/2021   5.20
 91  05/2021  02.06.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 05/2021   5.20
 92  06/2021  02.06.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 06/2021   5.20
 93  10/21  31.05.2021.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 05/2021   45.20
 94  01-0321-110645018  31.03.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 03/2021   27.42
 95  53334-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - ЈУНИ 2021. ГОД.   4.51
 96  1-2033/21  06.07.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОПТИЧКИ КАБЕЛ (4 КОМАДА)   93.13
 97  08/21  30.04.2021.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 04/2021   45.20
 98  42  31.03.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 03/2021   6.00
 99  41  31.03.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА 03/2021   5.50
 100  116033-4-0421-7366621  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 04/2021   21.57
 101  100205-4-0421-7366454  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 04/2021   78.28
 102  108222-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 04/2021   24.15
 103  99730-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 04/2021   19.14
 104  878/07/21  23.07.2021.  АПИФ БАЊА ЛУКА  КУПОВИНА МЈЕНИЦА   15.00
 105  9000204488  26.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КОРИШЋЕЊЕ МТК   6,565.10
 106  19045-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПРОСТОРУ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   189.59
 107  62041-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ЧЕСМА УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   12.81
 108 рекапитлација рачуна  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА РАСВЈЕТА ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ   49,923.59
 109  61488-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ЧЕСМА ГРОБЉЕ ГОЛУБА БАБИЋА   21.41
 110  62598-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ - БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   61.66
 111  61231-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ЧЕСМА (НОВО ГРОБЉЕ), ФРАНЦА ШУБЕРТА   140.40
 112  61761-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ ФОНТАНА И ЧЕСМА - БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА   103.96
 113  01-151/21  16.07.2021. ТЕКТОН д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ ЛАУШ   42,102.60
 114  12797/21-jn  12.07.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС   98.00
 115  21-3010-009589  16.07.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА УЗОРАКА СЛАДОЛЕДА   450.00
 116  61835-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ЧЕСМА НА ИГРАЛИШТУ - САВЕ ЉУБОЈЕ   1.40
 117  61101-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ЧЕСМА (ГРОБЉЕ СВ. ПАНТЕЛИЈА)   30.89
 118  62490-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ФОНТАНА, СОЛУНСКА ББ   1.40
 119  11094/21  21.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС   98.00
 120  11667/21-jn  28.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ   98.00
 121  62036-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ ФОНТАНЕ И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА   162.75
 122  62471-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - СПОМЕН-ЧЕСМА ЛАУШ   5.61
 123  61394-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ ФОНТАНА - ТРГ КРАЈИНЕ   51.48
 124  0579480861  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ5ГБ - ЈУНИ 2021. ГОД.   70.20
 125  рекапитулација  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈУНИ 2021. ГОД.   59,692.56
 126  1645110442/1  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ КАМЕРЕ ВИДЕО-НАДЗОР   2,731.22
 127  61371-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ФОНТАНА ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   19.65
 128  61349-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ЧЕСМА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   1.40
 129  62597-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - КРУЖНА РАСКРСНИЦА КОД ЛЕСНИНЕ, БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   1.40
 130  62338-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - ЧЕСМА ПАРКИЋ   83.54
 131  62033-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   11.70
 132  62485-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ВОДЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ, НАРОДНОГ ХЕРОЈА МИЛАНА ТЕПИЋА   13.84
 133  9000207745  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТАКСА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ   29.25
 134  rekapitulacija  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈУНИ 2021. ГОД.   16,415.08
 135  1465146-4-0621-7366526  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈУНИ 2021. САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА ПСЕ   24.52
 136  1465514-4-0621-7366640  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ   64.51
 137  1465515-4-0621-7366640  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈУНИ МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   21.60
 138  1-2054/21  12.07.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  475 СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ОМ И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА - ЈУНИ 2021. ГОД.   7,220.83
 139  1462024-4-0621-7366527  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПУМПНА СТАНИЦА БРАЋЕ МИЛЕТИЋ ББ   21.60
Укупнo: 567,337.63