Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  62319-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   11.70
 2.  IF-00065-2-21  8.4.2021.   „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ НАЉЕПНИЦА СА ХОЛОГРАМОМ ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА   298.35
 3.  19077-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ОДЈЕЉ. КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ)   1,543.60
 4.  21-300-000333  6.4.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ДИЈЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА
  435.07
 5.  19318-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ДОМ ОМЛАДИНЕ)   4,392.02
 6.  18940-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ БУЛЕВАР)   1,539.85
 7.  18934-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ОДСЈЕК ЗА ПАРКИНГЕ И ГАРАЖЕ)   874.66
 8.  19019-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ЦЕНТАР II)   487.43
 9.  18928-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ПРАВНА ПОМОЋ)   1,770.48
 10.  01-0321-110656545  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, САЛА)   142.37
 11.  01-0321-110656693  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 2)   28.30
 12.  01-0321-116191  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   127.50
 13.  104/2021  10.4.2021. „АДИКО БАНКА” а.д. БAЊА ЛУКА ПРОВИЗИЈА ПО ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ   3.60
 14.  5620998075969749  1.4.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   10.80
 15.  18975-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ СТАРЧЕВИЦА)   480.03
 16.  18954-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (УСЛУЖНИ ЦЕНТАР СТАРЧЕВИЦА)   449.06
 17.  62320-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1.40
 18.  60169-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   11.70
 19.  18867-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ЛЕР)   712.75
 20.  01-0321-110659092  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ( ДРУШТВЕНИ ДОМ - КРМИНЕ)   27.17
 21.  18868-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ЛЕР)   875.45
 22.  01-0321-110659082  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (КРМИНЕ - ДРУШТВЕНИ ДОМ, САЛА)   27.17
 23.  01-0321-116183  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   7.64
 24.  01-0321-110631966  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.21
 25.  33  31.3.2021. ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ   50.88
 26.  01-0321-110656643  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.88
 27.  01-0321-110394376  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   2.90
 28.  01-0321-110650825  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   3.15
 29.  18974-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   379.37
 30.  01-0321-110557879  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   48.38
 31.  664-33-3-2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   107.60
 32.  8355-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   83.13
 33.  18924-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   320.47
 34.  5621000000033328  1.4.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   345.40
 35.  1537/2021-25-1  2.4.2021.  INTER-COM д.о.о. ЗЕНИЦА  ТРОШКОВИ ПРИБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ХИГИЈЕНУ   2,557.58
 36.  14026-4-0321-4101605  31.3.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ - ЈАВНА ГАРАЖА ВИДОВДАНСКА, МАРТ 2021. ГОД.   343.43
 37.  01-0321-1106483379  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ПУМПНА СТАНИЦА МОТИКЕ 2, КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА - МАРТ 2021. ГОД.   27.18
 38.  01-0321-110652431  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПУМПНА СТАНИЦА ПС 1, КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА - МАРТ 2021. ГОД.   57.54
 39.  01-0321-110394572  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - МАРТ 2021. ГОД.   30.52
 40.  299/21  9.4.2021.  GRAFOTEX д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ШТАМБИЉА И ФАКСИМИЛА   59.67
 41.  62318-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ    1.40
 42.  01-0321-19937913  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАУК СЛУЖБУ И НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ - МАРТ 2021. ГОД   904.80
 43.  14/2021  7.4.2021.  „МФ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА МЈЕСЕЧНО ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 44.  12637-4-0321-4101301  31.3.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ - ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВ. САВЕ, МАРТ 2021. ГОД.   640.89
 45.  06/2021  13.3.2021.  ЗЕВ РАВНОГОРСКА 1 3 5  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ   7.00
 46.  03/21  29.3.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ   44.80
 47.  01-0420-110650825  30.4.2020.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   2.95
 48.  01-0520-110650825  31.5.2020.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МАЈ МЈЕСЕЦ 2020. ГОДИНЕ   3.17
 49.  1  5.2.2021. ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ БР.8  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ   4.40
 50.  2  5.3.2021. ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ БР.8   ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ
  4.40
 51.  01-0321-110634609  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.28
 52.  35463-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   5.85
 53.  35462-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1.40
 54.  12822-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1.40
 55.  12881-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   12.74
 56.  12814-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1.40
 57.  01-0321-110394032  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   2.93
 58.  61196-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   49.26
 59.  1160195-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   5.85
 60.  62321-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   11.70
 61.  62635-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   11.70
 62.  62634-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1.40
 63.  02.06-2-5426/21  8.4.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ОБРАЧУНА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ   105.00
 64.  01-0321-110394788  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ - МЗ ПИСКАВИЦА   27.66
 65.  01-0321-110394052  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ - МЗ МЕЈДАН   45.25
 66.  03/2021  1.4.2021. „УНИКРЕДИТ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   80.80
 67.  03/2021  1.4.2021. „УНИКРЕДИТ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   225.00
 68.  204687648  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   85.00
 69.  204683691  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   610.30
 70.  02.06-2-5426-2/21  8.4.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 03/21   5.00
 71.  1629844239/1  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.    ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - ЗА МАРТ 2021. ГОД.   5,273.21
 72.  1629789765/1  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - ЗА МАРТ 2021. ГОД.   174,967.00
 73.  0744  30.3.2021.  ГРАФО-КОМЕРЦ д.о.о.  ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ КОМПЈУТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА   24,787.97
 74.  01-0321-110619500  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.19
 75.  01-0321-1003832  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1,820.46
 76.  255/21  8.4.2021.  „НИСКОГРАДЊА” д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА - МАРТ 2021. ГОД.   20,306.26
 77.  29-d/21  7.4.2021.  ПРОГРЕС-ГРАДЊА” д.о.о. ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ ВРБАЊА   85,515.99
 78.  01/2100358468  31.3.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА МАРТ   152,735.94
 79.  21-3X0-000004  22.3.2021.  ABC SOLUTIONS д.о.о БАЊА ЛУКА
 КО ЗА РН 001-0038 ЗАМЈЕНА ОШТЕЋЕНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗАМЈЕНА НАКИТА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НОВ. УКРАСА
  -10,858.43
 80.  19323-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (ЗГРАДА ГУ)   15,428.83
 81.  9-050/2021  22.3.2021.  ABC SOLUTIONS д.о.о БАЊА ЛУКА  
 ЗАМЈЕНА ОШТЕЋЕНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗАМЈЕНА НАКИТА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НОВ. УКРАСА
  34,994.70
 82.  01/2100353568  31.1.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА ЗИМСКА СЛУЖБА V ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.   84,921.53
 83.  01/2101001521  31.3.2021. ПОШТЕ СРПСКЕ  ОТПРЕМА ПОШТЕ - ПРЕНОС ПОШИЉАКА У МАРТУ 2021. ГОДИНЕ   16,139.92
 84.  рекапитулација  31.3.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА РАСВЈЕТА
  10,982.60
 85.  1166-1/21  31.3.2021. КОЗАРАПУТЕВИ а.д.   ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ (XI ПРИВ.СИТУАЦИЈА) - МАРТ 2021. ГОД.   164,549.08
 86.  7878468480  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ МОБ. ТЕЛЕФОНА ЗА 03/821   11,637.43
 87.  830-1/21  10.3.2021. „КОЗАРАПУТЕВИ” а.д.   ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ (XIV ПРИВ.СИТ.)   204,345.16
 88.  04-R-312/21  29.3.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ИЗВОДИ   12,574.99
 89.  11/21  23.3.2021.  „ГОЛДЕН КАРД” д.о.о.  ЗИМСКА СЛУЖБА V СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГОД.   32,753.21
 90.  рекапитулација  31.3.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА РАСВЈЕТА   70,773.41
 91.  086/2021  7.4.2021.  „БЕМА” ТВОРНИЦА ОБУЋЕ БАЊА ЛУКА  НАБАВКА РАДНИХ ЦИПЕЛА И МАЈИЦА ЗА ПРИПАДНИКЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ   11,115.00
 92.  132/21 ОКОНЧАНА СИТ  31.3.2021. „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ   13,827.06
 93.  11/2021  2.4.2021.  „TAMARIS COMPANY” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И САДЊА САДНИЦА   58,890.86
 94.  1630872982/1  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНЕ ЗА 03/21   11,697.12
 95.  3101/21  31.3.2021.  „LIBUSOFT CICOM” д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГИСТАР НЕКРЕТНИНА, ЗАКУПНИНЕ И ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,792.40
 96.  81-809/2021  31.3.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ФАКТУРА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ДРУГИ ПУТ, ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА   166.73
 97.  70-1110/2021  31.3.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ФАКТУРА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ДРУГИ ПУТ, ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА   163.80
 98.  70-803/2021  8.3.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ФАКТУРА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ПРВИ ПУТ, ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА   163.80
 99.  81-595/2021  8.3.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ФАКТУРА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ПРВИ ПУТ, ЗА ИЗМЈЕНУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА   166.73
 100.  01-0321-110394670  31.3.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ (МЗ ЦЕНТАР 1)   89.53
 101.  1629860422/1  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   2,131.41
 102.  53/rs5025vkv/21  16.4.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ИНСТАЛАЦИОНА ТАКСА (КРАТКИ БРОЈ 083)   351.00
 103.  163/21  14.4.2021.  „БОЧАЦ ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ РОМСКОГ УЧЕНИКА   30.00
 104.  13531-4-0321-4101003  31.3.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   683.39
 105.  19028-33-3/2021  31.3.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   295.39
 106.  21-3070-000121  24.3.2021. „ТРИ БЕСТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНИ СЕРВИС ЛИФТОВА И ИНВАЛИДСКЕ ПЛАТФОРМЕ (ГУ, МЗ КОЧИЋЕВ ВЈЕНАЦ, АМБУЛАНТА ДОЊА КОЛА)   280.80
 107.  6358/21-jn  12.4.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   98.00
 108.  4029/rs5025mvu/21  13.4.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  КУПОВИНА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА   1.00
 109.  052/21  12.4.2021.  АЛЕДМО ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА РОМСКЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ   90.00
 110.  4028/rs5025mvu/21  13.4.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  УКЉУЧИВАЊЕ СИМ КАРТИЦЕ   2.00
 111.  IF-00073-2/21  14.4.2021.   „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ КЊИГА И ОМОТА АЗБУЧНИХ РЕГИСТАРА   1,455.23
 112.  0862  14.4.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (ТОНЕРИ)   4,235.40
 113.  0863  14.4.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   3,594.24
 114.  01-0321-110394964  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   157.24
 115.  01-0321-110394386  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   89.55
 116.  3743/rs5025mvu/21  6.4.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.17
 117.  01-0321-110394434  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   244.86
 118.  0770  2.4.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   1,353.69
 119.  0771  2.4.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА.   718.15
 120.  01-1220-110394434  31.12.2020.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   355.77
 121.  4031/rs5025mvu/21  13.4.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  КУПОВИНА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА   1.00
 122.  3262/rs5025mvu/21  25.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 123.  5312/rs5025mvu/21  25.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 124.  0746  30.3.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   4,817.94
 125.  0745  30.3.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   1,753.45
 126.  3390/rs5025mvu/21  29.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   2.00
 127.  3744/rs5025mvu/21  6.4.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  КУПОВИНА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА   2.00
 128.  4030/rs5025mvu/21  6.4.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  КУПОВИНА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА   1.00
 129.  if087688/20  9.4.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ   3,281.00
 130.  01-0321-110394494  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.19
 131.  01-0321-19804310  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   625.57
 132.  01-0321-110394600  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ МИШИН ХАН   72.54
 133.  01-0321-110394562  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ- МК И МЗ ВЕРИЋИ   207.71
 134.  01-0321-110394994  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ БУЛЕВАР   57.38
 135.  01-0321-110394366  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   438.46
Укупно: 1,260,873.13