Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  221476204  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ НАКНАДЕ ЗА 09/21   645.10
2  221476194  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ НАКНАДЕ ЗА 09/21   5.00
3  221476201  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   5.00
4  5551101010404537  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ НАКНАДЕ ЗА 09/21   286.51
5  221516608  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   5.40
6  221476189  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   5.00
7  221476198  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   31.30
8  5710529590  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5 ГБ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   193.12
9  2446  30. 09. 2021.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА АВГУСТ 2021. ГОД.   10.25
10  221516138  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   60.50
11  221516590  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   5.00
12  68577-4-0921-4101605  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ УЛИЦА ВИДОВДАНСКА   381.69
13  09/2021  01. 10. 2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   76.20
14  09/2021  01. 10. 2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   6.60
15  18541/21-jn  04. 10. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ ЗИМСКА СЛУЖБА)   52.00
16  09/2021  01 .10. 2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   300.90
17  18738/21-jn  04. 10. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС   98.00
18  221476191  30. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА НАКНАДЕ ЗА 09/21   5.10
19  2310496492  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗА СЕИЗМОЛОШКИ  АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
20  5710522897  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ   10.67
21  6578804072  30. 04. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ   19.00
22  9710493719  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ-МЗ-09/21   20.12
23  7310493727  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ-МЗ-09/21   32.83
24  8210493724  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ-МЗ-09/21   50.13
25  5210493734  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ-МЗ-09/21   19.19
26  6110493731  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ-МЗ-09/21   19.19
27  1910522845  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5 ГБ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   228.15
28  3004338-4-0921-7366452  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ НА ПАРКИНГУ ПОРЕД ХОТЕЛА ПАЛАС- СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   58.39
29  3004339-4-0921-7366452  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КОД КАСТЕЛА - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   22.33
30  3004334-4-0921-7366452  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 74 А - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   39.28
31  3004335-4-0921-7366452  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПАУКА СЛУЖБА УЛ. БИТОЉСКА - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   170.44
32  3004336-4-0921-7366452  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ УЛ. БАНА ДР ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   24.04
33  3004337-4-0921-7366452  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ УЛ. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123 - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   21.63
34  69602-4-0921-4101301  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   398.54
35  if-1574/2021  08. 10. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ   10.00
36  ПОРЕСКА ФАКТУРА ИФ-1461/2021  24. 09. 2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ   10.00
37  45/21  08. 10. 2021.  УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  КОТИЗАЦИЈА ЗА САВЈЕТОВАЊЕ   80.00
38  RNOST-412079/21  14. 05. 2021.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, МЗ НОВА ВАРОШ - ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2021. ГОД.   39.00
39  RNOST-412077/21  14. 05. 2021.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, МЗ НОВА ВАРОШ - ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2021. ГОД.   39.00
40  1702  09. 08. 2021. ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Т04-А-025   54.83
41  1703  09. 08. 2021.  ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Т04-А-026   54.83
42  01-R-1993/21  29. 06. 2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОБЈАВА   105.30
43  RNOST-412078/21  14. 05. 2021.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, МЗ НОВА ВАРОШ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   39.00
44  01/2101004900  30. 09. 2021.  ПОШТЕ СРПСКЕ ОТПРЕМА ПОШТЕ   19,884.70
45  350-4722/2021  17. 09. 2021.  БАЊА ВРУЋИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЋ  УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА   1,701.00
46  5476-k  21. 09. 2021. САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  КОТИЗАЦИЈА ЗА КОНГРЕС   1,850.00
47  rnost-413093/21  15. 11. 2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР / МЗ ЦЕНТАР II   11.00
48  70-615/2021  04. 10. 2021.  ЕУРО БЛИЦ  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПЕЈЗАЖНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ПАРКА УЗ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   482.33
49  05/b/21  11. 10. 2021.  ПОШТЕ СРПСКЕ  ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА - КУПОВИНА   1,100.00
50  1701  09. 08. 2021. ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА Е53-М-306   99.16
51  21-3600-000194  02. 08. 2021.   ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ДИЈЕЛА ИЗНОСА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА, БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА И РИЈЕКЕ ВРБАС (ФИЛИПОВИЋА ПОЉЕ)   1,901.25
52  rnost-413067/21/01874411  16. 07. 2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, МЗ ЦЕНТАР, ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ   42.50
53  rnost-413068/21/01874411  16. 07. 2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, МЗ ЦЕНТАР, ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   42.50
54  2463-13005/21-1  12. 07. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  БИХ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК   480.00
55  01-R-1994/21  29. 06. 2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК   105.30
56  81-2455/2021  09. 09. 2021.   ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА   166.73
57  70-3290/2021  09. 09. 2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА НА ЈАВНИ УВИД   163.80
58  70-3610/2021  04. 10. 2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА   163.80
59  if-00304-1-21  13. 10. 2021.   АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ д.о.о.  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   60.00
60  01/2021  05. 10. 2021. ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПЕЈЗАЖНО УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ПАРКА УЗ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   749.97
61  70-3613/2021  04. 10. 2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПЕЈЗАЖНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ПАРКА УЗ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   585.00
62  21-3010-012624  07. 10. 2021. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ ХРАНЕ, ВРТИЋ-КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ ЗВЈЕЗДИЦА   395.00
63  1656755010/1  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА   2,194.97
64  rnost-413069/21/01874411  16. 07. 2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, МЗ ЦЕНТАР, ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2021. ГОД.   42.50
65  2021-000653  02. 10. 2021.  ЕКО ИНВЕСТ д.о.о. ПЈ ХОТЕЛ ПЛАТАНИ  ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА   680.00
66  81-2695/2021  01. 10. 2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА   166.73
67  1657053681/1  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА СИСТЕМ УЗБУЊИВАЊА, СИРЕНЕ   409.50
68  140  10. 09. 2021.  ААП ЕЛЕКТРОНИК  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА РАСХОДЕ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА   7,008.30
69  2525  11. 10. 2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   8,385.51
70  1656770365/1  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА   10,552.03
71  21-360-003020  12. 10. 2021.  ЕКО БЕЛ д.о.о. ЛАКТАШИ  ИЗВРШЕНА УСЛУГА ОБАВЕЗНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ЈЕСЕЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   38,352.60
72  97/21  18. 06. 2021.  УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР   200.00
73  000249  23. 06. 2021.  УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  ЧЛАНАРИНА   80.00
74  111/21  19. 10. 2021.
 КАБИНЕТ ПЛУС БАЊА ЛУКА
 НАБАВКА ДИЈЕЛА ОПРЕМЕ ЗА МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР   4,650.80
75  64566-AO-665106-00/21 A36-K-847  15. 10. 2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А96-К-847   147.29
76  30402000263868  04. 10. 2021.  ЦЕНТРУМ ТРАДЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ БРАВА И ОКОВА   2,112.16
77  35/2021  05. 10. 2021.  ТАМАРИС КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА   12,261.10
78  3101/21  30. 09. 2021.  КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (II ПРИВ. СИТУАЦИЈА)   43,479.51
79  64560-ZK-0460184-00/21 K60-O-913  15. 10. 2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К60-О-913   4.00
80  387/21  30. 09. 2021.
 ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.
 ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ   10,500.75
81  92/21  04. 10. 2021.  МКР КРЕМЕНОВИЋ д.о.о.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА ПАРКУ ОЛИМПИЈСКИХ ПОБЈЕДНИКА   15,724.98
82  000248  23. 06. 2021.  УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  ЧЛАНАРИНА   80.00
83  350-3454/2021  18. 06. 2021.  БАЊА ВРУЋИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЋ  УПЛАТА СМЈЕШТАЈА   260.40
84  I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 91/21  30. 09. 2021.  МКР КРЕМЕНОВИЋ д.о.о.  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА - РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦЕ МАРИЈЕ ДИМИЋ   20,259.15
85  386/21  30. 09. 2021.
 ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.
 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.(VI ПРИВ. СИТУАЦИЈА)   22,911.28
86  II ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 2829/21  31. 08. 2021.  КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - II ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА   18,277.31
87  5083  15. 07. 2021. САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ - СЕМИНАР   60.00
88  68310-4-0921-7100521 рекапитулација
 30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈР СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   75,081.89
89  3001300-4-0921-7366538 рекапитулација
 30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈР СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   22,891.56
90  3001502-4-0921-7366540 рекапитулација
 30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈР СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   66,718.20
91  2237 K60O913  14. 10. 2021.  ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К60-О-913   54.83
92  2236 A96K847  14. 10. 2021.  ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А96-К-847   99.16
93  64545-AO-665105-00/21 K60O913  15. 10. 2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К60-О-913   382.02
94  64574-ZK-0460185-00/21 A36K847  15. 10. 2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А96-К-847   4.00
95  3732-kpe  11. 05. 2021. САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ   480.00
96  8/21  01. 10. 2021.  ВЕТ ЦЕНТАР  ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА   11,864.98
97  3007702-4-0921-7366520  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ПИСКАВИЦА   29.27
98  3005687-4-0921-7366521  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ МОТИКЕ   23.71
99  3004330-4-0921-7366531  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / СКЛАДИШТЕ - ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ   30.40
100  3006455-4-0921-7366535  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА   274.69
101  3008866-4-0921-7366537  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ДОМ КУЛТУРЕ ПИСКАВИЦА   22.65
102  3005763-4-0921-7503640  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРOШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ПАПРИКОВАЦ   25.30
103  3007807-4-0921-7366508  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ ДОЊА ПИСКАВИЦА   34.07
104  3007813-4-0921-7366509  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ МИШИН ХАН   41.09
105  3007810-4-0921-7366512  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ МИШИН ХАН   40.71
106  3007694-4-0921-7366514  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК САРАЧИЦА 1   21.74
107  3004680-4-0921-7366519  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   36.39
108  3007800-4-0921-7366518  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ АГИНО СЕЛО   21.74
109  307164-4-0921-7366407  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ   87.22
110  3007607-4-0921-7366408  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК ДРАГОЧАЈ   21.74
111  3007778-4-0921-7366409  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ДОМ КУЛТУРЕ БРОНЗАНИ МАЈДАН   26.61
112  3007802-4-0921-7366410  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ БОЧАЦ   39.48
113  3007818-4-0921-7366494  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ПРИЈАКОВЦИ   28.46
114  3007727-4-0921-7366495  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ РЕКАВИЦЕ I   26.63
115  3002027-4-0921-7366489  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ СТАРЧЕВИЦА   29.96
116  3007781-4-0921-7366503  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК БРОНЗАНИ МАЈДАН   21.83
117  3007815-4-0921-7366513  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ДОМ ПРИЈАКОВЦИ   21.75
118  3007811-4-0921-7366507  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ШИМИЋИ   21.74
119  3007692-4-0921-7366497  30.09.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ САРАЧИЦА   39.23
120  3004731-4-0921-7366498  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ БУЛЕВАР   45.24
121  3001909-4-0921-7366499  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ ВРБАЊА   68.44
122  3001917-4-0921-7366500  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ДЕБЕЉАЦИ   23.17
123  3007808-4-0921-7366502  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ ВЕРИЋИ   33.55
124  3007605-4-0921-7366504  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ДРУШТВЕНИ ДОМ ДРАГОЧАЈ   50.69
125  3007794-4-0921-7366490  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ КРУПА НА ВРБАСУ   44.07
126  3007760-4-0921-7366491  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ЉУБАЧЕВО   28.49
127  3002843-4-0921-7366492  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   37.92
128  3003588-4-0921-7366493  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ЧЕСМА   34.43
129  3007792-4-0921-7366496  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ РЕКАВИЦЕ II   25.64
130  3006176-4-0921-7366501  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / АНЕКСИ   222.45
131  3007809-4-0921-7366411  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ   27.49
132  3004247-4-0921-7366415  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ЛАЗАРЕВО   34.60
133  3002062-4-0921-7366416  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРЧЕВИЦА   104.13
134  18660-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ИНФОРМАТИКА   175.18
135  18553-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ЛЕР   164.17
136  18554-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ЛЕР   202.29
137  18697-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ЦЕНТАР II   111.12
138  18813/21-jn  04. 10. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА (ЛОТ 1), ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (ЛОТ 2) И ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (ЛОТ 3)   98.00
139  18723-33-8/2021  31. 08. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ / МЗ ЦЕНТАР II   111.08
140  3007788-4-0921-7366475  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ БОРКОВИЋИ   55.78
141  3007257-4-0921-7366472  30. 09.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ РОСУЉЕ   55.13
142  3006565-4-0921-7366476  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ДОМ ОМЛАДИНЕ   377.76
143  3007749-4-0921-7366480  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК МЗ КАРАНОВАЦ   33.37
144  3001903-4-0921-7366479  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ АДА   25.49
145  3000791-4-0921-7366481  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   169.57
146  3003390-4-0921-7366482  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ НОВА ВАРОШ   21.74
147  3007704-4-0921-7366483  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ БИСТРИЦА   21.74
148  3007780-4-0921-7366484  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ БРОНЗАНИ МАЈДАН   21.82
149  3007783-4-0921-7366485  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ ГОЛЕШИ   27.76
150  3007606-4-0921-7366486  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ДРАГОЧАЈ   21.60
151  3002788-4-0921-7366487  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ОБИЛИЋЕВО   40.86
152  3007733-4-0921-7366488  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МК И МЗ КОЛА   37.47
153  228385 предрачун  24. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРО САГЛАСНОСТ   87.75
154  226976 предрачун  08. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА САГЛАСНОСТ   64.35
155  9897/rs5025mvu/21  01. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
156  3001264-4-0921-7366453  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   383.62
157  3004683-4-0921-7366466  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР/ ГАРАЖЕ   31.47
158  3003064-4-0921-7366467  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ЦЕНТАР 2   35.73
159  3006475-4-0921-7366468  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ПАРКИНЗИ   194.31
160  3002942-4-0921-7366470  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / КРАЈИНА   315.54
161  18616-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ОДСЈЕК ЗА ПАРКИНГЕ И ГАРАЖЕ   200.64
162  18610-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ПРАВНА ПОМОЋ   406.13
163  18620-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ ЦЕНТАР I   205.21
164  18622-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / МЗ БУЛЕВАР   355.45
165  18636-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / УСЛУЖНИ ЦЕНТАР СТАРЧEВИЦА   106.81
166  18655-33-9/2021  30. 09. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ДОМ МЛАДИХ   209.07
167  1657584190/1  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   5,257.44
168  1659036952/1  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   1,749.15
169  1656714253/1  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512КБ/С - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   581.40
170  60580-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ХАЈДУК ВЕЉКА 70   1.40
171  1160195-2021-09  30. 09. 2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ КРАЉА П. I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87   5.85
172  69626-4-0921-4101379  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ГРАДСКА УПРАВА   7,412.77
173  69624-4-0921-4101374  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР / ГРАДСКА УПРАВА   2,815.60
174  69042-4-0921-5100640  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАМИЋИ, РАЧУН ЗА СТРУЈУ   148.20
175  3001811-4-0921-7366530 рекапитулација
 30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   1,974.90
176  3005700-4-0921-7366528  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ МОТИКЕ 2, УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 105 - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   21.60
177  3005663-4-0921-7366529  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ ПС 1, УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА ББ - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.   34.07
178  5017153091  30. 09. 2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА   7.50
179  4033422091  30. 09. 2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА   7.50
180  5034294091  30. 09. 2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА   7.50
181  7610522923  30. 09. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ   70.20
182  9898/rs5025mvu/21  01. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕФОН ХУАВЕЈ/ЗАСНИВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКОГ ОДНОСА/СИМ КАРТИЦА   1.00
Укупно: 456,335.39