Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  1.476.384  11.05.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО 374-Ј-625, АВАНС   203.32
 2.  1.476.382  11.05.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО А87-О-957   203.32
 3.  1.476.383  11.05.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО 841-К-564   203.32
 4.  371/21  06.05.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   54.83
 5.  373/21  07.05.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   54.83
 6.  372/21  06.05.2021. „ПЛАВА ЛИНИЈА” д.о.о.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   54.83
 7.  01-R-245/21  26.04.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ ДУГА И ГАРАНЦИЈА   491.40
 8.  256-8/20  23.04.2021. „HKP CONSULTING” д.о.о. БАЊА ЛУКА   
 ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ПИТКЕ ВОДЕ И МРЕЖЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ФАЗА 1
  123,021.11
 9.  17/21  28.04.2021. КРАЈИШКА КУЋА НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА ДАН ГРАДА   424.00
 10.  01/2101002072  30.04.2021.  ПОШТЕ СРПСКЕ   ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ - ОТПРЕМА ПОШТЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   9,110.73
 11.  18/20  28.12.2020. КРАЈИШКА КУЋА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   99.19
 12.  17/20  28.12.2020. КРАЈИШКА КУЋА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   131.50
 13.  br 6  16.04.2021.  ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ, ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА   КРЕИРАЊЕ, ТЕСТИРАЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗАСНОВАНE НА ЈЕВРЕЈСКОМ КУЛТУРНОМ НАСЉЕЂУ   28,800.00
 14.  18/21  28.04.2021. КРАЈИШКА КУЋА НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА ДАН ГРАДА   108.55
 15.  21-362-000013  28.02.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   3,396.00
 16.  fa-58-0/21  11.05.2021.  CENTRONIX д.о.о. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПАЧЕ   205.92
 17.  27/2021  10.05.2021.  IM FIRE SECURITY д.о.о. СЕРВИС ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА   5,600.79
 18.  28/2021  10.05.2021.  IM FIRE SECURITY д.о.о.  СЕРВИС ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА   1,867.32
 19.  3078778314  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - НЕТ:Л ЗА АПРИЛ 2021. ГОД.   46.80
 20.  if-01851-01-21  06.05.2021. „ПРИМАПРОМ”  д.о.о. БАЊА ЛУКА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   499.58
 21.  4366/rs5025mvu/21  21.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. СИМ КАРТИЦА   1.17
 22.  10-111  07.05.2021.  SV COMPANY д.о.о. ТРН-ЛАКТАШИ
 УСЛУГА ПОПРАВКЕ ВАТРОГАСНОГ АУТОМОБИЛА, ЧИШЋЕЊА КОРОЗИЈЕ, ЛАКИРАЊА И ЗАШТИТЕ
  585.00
 23.  i38/2021  04.04.2021. TÜV Rheinland InterCert д.о.о. БЕОГРАД   ДРУГА НАДЗОРНА ПРОВЈЕРА ЗА ISO 9001:2015   3,809.96
 24.  10-117  13.05.2021.  SV COMPANY д.о.о. ТРН-ЛАКТАШИ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНИХ НАДОГРАДЊИ НА ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ (ВАТРОГАСНА ПУМПА)   3,217.50
 25.  if-01928-01-21  30.04.2021. „ПРИМАПРОМ”  д.о.о. БАЊА ЛУКА  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   790.36
 26.  6578802908  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА КАРТИЦУ УГРАЂЕНУ У ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО, ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ НАБАВЉЕНЕ 2018. ГОДИНЕ   8.19
 27.  30748775113  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 28.  16732-ao-639714-00/21  29.03.2021.  „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОБАВЕЗНОГ АУТО- ОСИГУРАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА   14.97
 29.  2678772269  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 4/21   19.19
 30.  7478772253  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 4/21   20.13
 31.  5078772261  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 4/21   26.83
 32.  5978772258  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 4/21   70.50
 33.  3878772265  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 4/21   19.19
 34.  1478772273  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 4/21   19.68
 35.  YF 01/2114000180  30.04.2021.  SECTOR SECURITY д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА   936.00
 36.  002-4542/21  30.04.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГУБЛ   2,000.75
 37.  002-4541/21  30.04.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ   620.59
 38.  21-300-002164  04.05.2021. „АЛФ-ОМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТОНЕРА   6,051.24
 39.  01-r-1349/21  11.05.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  ОБЈАВА КОНКУРСА   716.04
 40.  118  31.03.2021.  
 ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31
 
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а КЊАЗА МИЛОША 31
  28.54
 41.  81-1247/2021  11.05.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА КОНКУРСА   778.06
 42.  12739-4-0321-4101660  31.03.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ   1,176.59
 43.  21-300-000531  28.04.2021. „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ АКУМУЛАТОРА   103.59
 44.  016/21  27.04.2021. „ТРКУЉА” СЗР БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ КЉУЧЕВА   1,915.29
 45.  if-00456-1-21  27.04.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.
 ТРОШКОВИ СЕРВИСА КАНОН КОПИР-АПАРАТА
  682.11
 46.  if-00455-1-21  27.04.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ СЕРВИСА КАНОН ИР2520   93.60
 47.  03/21  28.04.2021.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31   47.60
 48.  05/21  28.04.2021.  ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XIII 31 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а КРАЉА АЛФОНСА XIII 31   41.82
 49.  04/2021  28.04.2021.   ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XIII 31 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а КРАЉА АЛФОНСА XIII   41.82
 50.  145721-112  22.04.2021.  „ЕУРО ЗНАК“ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ - МАРТ 2021. ГОД.   6,861.58
 51.  86  03.05.2021.  „АУТОСЕРВИС КНЕЖЕВИЋ” с.п.   ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКИХ УСЛУГА   240.00
 52.  107852-4-0421-7366452  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС
 УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ-КУЋИЦУ НА ПАРКИНГУ ПОРЕД ХОТЕЛА ПАЛАС, УЛ. КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 58 - АПРИЛ 2021. ГОД.
  92.03
 53.  107613-4-0421-7366452  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ, УЛ. КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 74 - АПРИЛ 2021. ГОД.   52.29
 54.  107524-4-0421-7366452  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС    УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПАУК-СЛУЖБА, УЛ. БИТОЉСКА - АПРИЛ 2021. ГОД.   311.42
 55.  3378802854  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД М 11-50 И ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - АПРИЛ 2021. ГОД.   321.98
 56.  if-00182-1-21  27.04.2021.  АПИФ БАЊАЛУКА   ИЗВОД ИЗ РФЛ   15.00
 57.  2536271/2021  27.04.2021.  ЕЛТА-КАБЕЛ   ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ ЗА КАБЛОВСКУ ТЕЛЕВИЗИЈУ   97.11
 58.  70  04.05.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.
 ТРОШКОВИ ЦВЈЕТНИХ АРАНЖМАНА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА
  500.00
 59.  71  04.05.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ   150.00
 60.  67  04.05.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  
 ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ
  480.00
 61.  69  04.05.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ   450.00
 62.  64  27.04.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ   150.00
 63.  19327-4-0421-4101605  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈАВНА ГАРАЖА ВИДОВДАНСКА УЛИЦА - АПРИЛ 2021. ГОД.   276.52
 64.  17963-4-0421-4101301  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ - АПРИЛ 2021. ГОД.   505.58
 65.  112629-4-4-0421-7366452  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПАРКИНГ-КУЋИЦА УЛ. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123 - АПРИЛ 2021. ГОД.   57.76
 66.  115774-4-0421-7366452  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ ЗА ПАРКИНГ, УЛ. БАНА ДР ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ - АПРИЛ 2021. ГОД.   36.94
 67.  001-4774/21  30.04.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   594.00
 68.  001-4775/21  30.04.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   2,632.88
 69.  21-3070-000271  29.04.2021.  „ТРИ БЕСТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА   280.80
 70.  282/2021  07.04.2021.  MMI PROJECTS DEVELOPMENT д.о.о.     ТРОШКОВИ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА ЗА ГОСТЕ ГРАДА   329.28
 71.  21-300-000532  28.04.2021. „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ АКУМУЛАТОРА   103.59
 72.  18951-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ -ПАРКИНЗИ И ГАРАЖЕ   418.16
 73.  19094-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ -КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА   905.80
 74.  19335-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ -ДОМ МЛАДИХ   2,037.57
 75.  01/2100365575  30.04.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ)   1,082.91
 76.  01/2100365264  30.04.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (ВАТРОГАСНИ ДОМ)   561.56
 77.  01/2100365293  30.04.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ОДВОЗ СМЕЋА (ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ)   1,265.83
 78.  17  21.04.2021. ЗИБЛ а.д.  КОНТРОЛА ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНОГ ПУТА НА РЕЗЕРВОАРУ У УЛ. БРАЋЕ МИЛЕТИЋА   67.56
 79.  002-05/2021  13.05.2021.  HITING д.о.о. БАЊА ЛУКА   
 ТРОШКОВИ СЕРВИСА СИСТЕМА ЗА ГРИЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ
  4,258.80
 80.  1096  13.05.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ“ д.о.о. ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   547.56
 81.  81-1116/2021  29.04.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА    ОБЈАВА ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ   737.10
 82.  18885-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ЛЕР   418.53
 83.  18955-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЦЕНТАР   428.21
 84.  1007/7443/d  07.05.2021.  ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”  ДОПУНА НАПЛАТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ ПУТАРИНЕ   9.60
 85.  18945-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ПРАВНА ПОМОЋ
  846.42
 86.  18992-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ СТАРЧЕВИЦА   231.02
 87.  18884-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ -ЛЕР   341.48
 88.  19036-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЦЕНТАР II   233.02
 89.  19346-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ГЛАВНА ЗГРАДА   9,545.20
 90.  1045  06.05.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   418.04
 91.  18971-33-4-2021  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ -УСЛУЖНИ ЦЕНТАР СТАРЧЕВИЦА   217.20
 92.  18957-33-4/2021  30.04.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ (МЗ БУЛЕВАР)   736.17
 93.  09/21  04.05.2021.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ПОТКОЗАРЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   47.60
 94.  18370-4-0421-4101765  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   8,497.14
 95.  4100521  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   62,435.21
 96.  21-3010-006909  11.05.2021.   ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   
 МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА БРИСЕВА ИСПИРАКА СА ОПРЕМЕ И РАДНИХ ПОВРШИНА - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ АНЂЕО
  120.00
 97.  20/21  10.05.2021. ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   1,230.84
 98.  21-3010-006919  11.05.2021.   ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА, „САЧ” С.П. ЉИМАНИ ИРФАН   150.00
 99.  17/21  25.04.2021. ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА ЗА МАРТ МЈЕСЕЦ   526.50
 100.  17  26.04.2021. ЗИБЛ а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКТА - ДОГРАДЊА ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ   3,181.72
 101.  1636438993/1  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.
 ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512КБ/С - АПРИЛ 2021.
  580.53
 102.  21-3010-005947  19.04.2021.   ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ НА ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ ЗВЈЕЗДИЦА   300.00
 103.  21-3010-005946  19.04.2021.   ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 ИЗВЈЕШТАЈ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА (ГОТОВО ЈЕЛО - СЛАНИ КОЛАЧ ЈУПИТЕР - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ ЗВЈЕЗДИЦА
  75.00
 104.  0941  23.04.2021. „ГРАФО-КОМЕРЦ“ д.о.о.  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   801.16
 105.  4217/21  30.04.2021.  LIBUSOFT CICOM д.о.о. МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГ. НЕКР. / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.40
 106.  60669-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ДРАГОЧАЈ   5.97
 107.  62522-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ МИШИН ХАН   8.78
 108.  095898/20  14.05.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ КАСКО-ОСИГУРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА   888.00
 109.  1114  29.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТР. ПРИМАРНОГ ЦЈЕВОВОДА ОД РЕЗЕРВОАРА СТАРЧЕВИЦА   134.55
 110.  81-1233/2021  08.05.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА, БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА И РИЈЕКЕ ВРБАС   166.73
 111.  70-1640/2021  10.05.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА, БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА И РИЈЕКЕ ВРБАС И РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   327.60
 112.  18063-4-0421-4101660  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ   920.46
 113.  04-r-437/21  11.05.2021. ЈУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА - ИЗВОД ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА   6,850.00
 114.  117143-4-0421-7366474  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЛАУШ   158.11
 115.  117433-4-0421-7366506  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ДРУШТВЕНИ ДОМ - КРМИНЕ ББ   21.57
 116.  117432-4-0421-7366505  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ДРУШТВЕНИ ДОМ - КРМИНЕ ББ   21.57
 117.  112328-4-0421-7366499  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ ВРБАЊА   160.86
 118.  112349-4-0421-7366501  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - АНЕКСИ ГЛАВ. ЗГРАДА   405.32
 119.  1635302497/1  30.04.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ 04/21   10,683.50
 120.  586/21  17.05.2021.  „АУТО ПЛУС” д.о.о. СЕРВИС СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ХЈУНДАИ ТУСОН Т04-А-025   481.19
 121.  112361-4-0421-7366488  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ КОЛА   92.31
 122.  115425-4-0421-7366491  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЉУБАЧЕВО   62.13
 123.  112359-4-0421-7366493  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЧЕСМА   226.13
 124.  112364-4-0421-7366490  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ КРУПА НА ВРБАСУ   252.31
 125.  112352-4-0421-7366497  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ   99.94
 126.  112329-4-0421-7366512  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ   125.95
 127.  114755-4-0421-7503640  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ПАПРИКОВАЦ   42.26
 128.  112930-4-0421-7366537  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ КУЛТУРЕ ПИСКАВИЦА   21.57
 129.  112379-4-0421-7366508  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ Д. ПИСКАВИЦА   121.27
 130.  112340-4-0421-7366507  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ШИМИЋИ   21.57
 131.  116309-4-0421-7366640  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ   61.96
 132.  115047-4-0421-7366640  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   21.57
 133.  115978-4-0421-7366524  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК ТРЖНИ ЦЕНТАР ДЕЛТА   117.74
 134.  112372-4-0421-7366494  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ПРИЈАКОВЦИ   21.57
 135.  112339-4-0421-7366496  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ РЕКАВИЦЕ   27.88
 136.  112324-4-0421-7366492  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   82.01
 137.  112377-4-0421-7366518  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ АГИНО СЕЛО   30.78
 138.  112380-4-0421-7366514  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК САРАЧИЦА 1   21.57
 139.  112330-4-0421-7366513  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ ПРИЈАКОВЦИ   21.57
 140.  81-1232/2021  10.05.2021.  ГЛАС СРПСКИ ГРАФИКА а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ДРУГО ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ЗА НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   166.73
 141.  114345-4-0421-7366504  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДРУШТВЕНИ ДОМ ДРАГОЧАЈ   137.59
 142.  112346-4-0421-7366503  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК БРОНЗАНИ МАЈДАН   307.41
 143.  112348-4-0421-7366485  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МК И МЗ ГОЛЕШИ   47.58
 144.  112344-4-0421-7366482  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ НОВА ВАРОШ   133.87
 145.  112392-4-0421-7366466  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ГАРАЖЕ   87.81
 146.  112334-4-0421-7366483  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БИСТРИЦА   21.57
 147.  112341-4-0421-7366411  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ   23.18
 148.  112343-4-0421-7366415  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЛАЗАРЕВО   52.63
 149.  113364-4-0421-7366487  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ОБИЛИЋЕВО   53.08
 150.  112362-4-0421-7366486  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ДРАГОЧАЈ   107.86
 151.  112363-4-0421-7366489  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ СТАРЧЕВИЦА   31.60
 152.  112381-4-0421-7366468  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - ПАРКИНЗИ   235.35
 153.  112378-4-0421-7366484  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ БРОНЗАНИ МАЈДАН   169.91
 154.  112342-4-0421-7366467  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ЦЕНТАР 2   69.24
 155.  4850/rs5025mvu/21  05.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. СИМ КАРТИЦА   1.17
 156.  4851/rs5025mvu/21  05.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. СИМ КАРТИЦА   1.00
 157.  4852/rs50025mvu/21  05.05.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. СИМ КАРТИЦА   5.85
 158.  112368-4-0421-7366500  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ - МЗ ДЕБЕЉАЦИ   416.95
 159.  1243  11.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  МИШЉЕЊЕ НА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕК. КРАКА ВОДОВОДА У ЗАСЕОКУ БРКИЋИ ВОД. СИСТЕМ ЦРНО ВРЕЛО   113.49
 160.  117550-4-0421-7366526  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ   26.75
 161.  117333-4-0421-7366478  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ, ДЈЕЧЈИ ВРТИЋ   23.83
 162.  01-0321-110658485  31.03.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   27.19
Укупно: 343,025.59