Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  50888-zk-0460123-00/21  10.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Е53-М-306   4.00
 2  50862-AO-660438-00/21  10.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Е53-М-306   145.35
 3  002-07/2021  09.07.2021.  HITING д.о.о. БАЊА ЛУКА  ДОСИПАЊЕ ФРЕОНА   702.00
 4  21-300-000846  30.06.2021.  „АУТОЦЕНТАР МЕРКУР” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА   108.77
 5  13599/21-jn  26.07.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС   98.00
 6  80-401/2021  22.07.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ШТАМПАЊА НАЉЕПНИЦА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА ПРЕВОЗ ПЕНЗИОНЕРА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ   468.00
 7  50918-ZK-0460124-00/21  10.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Т04-А-026   4.00
 8  50909-AO-660440-00/21  10.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Т04-А-026   376.30
 9  51220-ZK-0460132-00/12  11.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А94-Ј193   4.00
 10  51381-AO-660456-00/21  12.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Т04-А-025   376.30
 11  51397-ZK-0460133-00/21  12.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Т04-А-025   4.00
 12  51215-AO-660449-00/21  11.08.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А94-Ј193   147.29
 13  1987  06.07.2021.  КЕЦКОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ   718.84
 14  21-3000-000164  06.08.2021. „ГЕОПУТ” БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ФРАНА СУПИЛА   4,832.10
 15  748/21  31.07.2021.  „ДЕП-OТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УНИШТЕЊЕ 47 КОШНИЦА ПЧЕЛА ОБОЉЕЛИХ ОД АМЕРИЧКЕ КУГЕ   140.40
 16  15/21  02.08.2021.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ПОТКОЗАРЈЕ   47.60
 17  7366530  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ, ЗА ПЕРИОД 1.7-31.7.2021. ГОДИНЕ, РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА - ПО УГОВОРИМА И МЈЕРНИМ МЈЕСТИМА   1,202.33
 18  01/2100712995  31.07.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ПРЕВОЗ ПИТКЕ ВОДЕ У СУШНОМ ПЕРИОДУ ПО УГОВОРУ 12-Г-1642/21   19,626.75
 19  81-2125/2021  02.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈУ БАНСКИ ДВОР   611.33
 20  080/2021  03.08.2021.  ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ д.о.о.  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ   8,779.21
 21  115/21  31.07.2021.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПАНОРАМСКИМ АУТОБУСОМ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ   1,040.00
 22  1122-207314/21  03.08.2021.  „СБЕРБАНК“ а.д.  ОБРАЧУН НАКНАДЕ - ПЛАТНИ ПРОМЕТ - ЈУЛИ МЈЕСЕЦ   10.00
 23  1849/oтпр. 0562  29.07.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТОНЕРА   418.04
 24  06/21  29.07.2021.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31   47.60
 25  1716/otpr.0443  12.07.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТОНЕРА   618.11
 26  2132  20.07.2021.  КЕЦКОМ д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ   1,104.95
 27  28/21  15.07.2021. ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА, ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ   526.50
 28  1605  29.06.2021. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТОНЕРА   1,385.28
 29  60669-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН МЗ ДРАГОЧАЈ   5.97
 30  2588/2021  10.08.2021.  ЗЛАТНО ЗРНО СП  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ НА САЈМУ   1,539.12
 31  18981-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА ЈУЛ 2021.   88.14
 32  19026-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ЦЕНТАР II   111.15
 33  81-2144/2021  04.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ПУТА БАЊА ЛУКА - ГРАДИШКА И УЛИЦЕ Д.С. ЛАЗАРЕВИЋА   166.73
 34  81-2142/2021  04.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ШАРГОВАЦ 2   166.73
 35  1949405-4-0721-7366505  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 07/2021   21.61
 36  18982-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ СТАРЧЕВИЦА   111.88
 37  18961-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / УСЛУЖНИ ЦЕНТАР СТАРЧЕВИЦА   106.58
 38  18947-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ БУЛЕВАР Ц. ДУШАНА   351.13
 39  34569-4-0721-5100640  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 07/2021   830.90
 40  81-2143/2021  04.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ШАРГОВАЦ 1   166.73
 41  81-2145/2021  04.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТАР АЛЕЈА   166.73
 42  21-0100-000679  13.08.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС   315.00
 43  81-2141/2021  04.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЛАУШ 1   166.73
 44  33469-4-0721-4100335  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 07/2021   9.21
 45  35173-4-0721-4101379  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ГРАДСКА УПРАВА   7,533.27
 46  35170-4-0721-4101374  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ГРАДСКА УПРАВА   6,274.14
 47  1160195-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУЛ 2021.   5.85
 48  1946059-4-0721-7366431  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 07/2021   22.01
 49  70-2959/2021  09.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НОВА ВАРОШ   163.80
 50  18875-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ЛЕР   199.63
 51  62321-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ   11.70
 52  18945-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН / МЗ ЦЕНТАР I   203.99
 53  18941-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ОДСЈ. ЗА ПАРКИНГЕ И ГАРАЖЕ   199.45
 54  18935-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ПРАВНА ПОМОЋ   403.72
 55  70-2921/2021  04.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЛАУШ 1   163.80
 56  70-2920/2021  04.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТАР АЛЕЈА   163.80
 57  70-2919/2021  04.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ПУТА БАЊА ЛУКА - ГРАДИШКА И УЛИЦЕ Д.С. ЛАЗАРЕВИЋА   163.80
 58  81-2179/2021  09.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НОВА ВАРОШ   166.73
 59  60580-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУЛ 2021.   1.40
 60  70-2923/2021  04.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ШАРГОВАЦ 1   163.80
 61  70-2922/2021  04.08.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ШАРГОВАЦ 1”   163.80
 62  1484578  02.08.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ШКОДА 5Ј РЕГИС. ОЗНАКА Е03-К-283   273.93
 63  1484581  02.08.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ШКОДА 6Y РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА 395-Ј-041   203.32
 64  1484580  02.08.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ФОЛКСВАГЕН 1Ј РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА 720-Т-977   228.27
 65  1484579  02.08.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ШКОДА 5Ј РЕГИСТ. ОЗНАКА А79-К-987   418.84
 66  18931-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА ЈУЛ 2021   76.68
 67  18874-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ЛЕР   162.30
 68  1949406-4-0721-7366506  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 07/2021   21.61
 69  62318-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУЛ 2021.   1.40
 70  1946209-4-0721-7366430  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 07/2021   22.01
 71  1949414-4-0721-7366510  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 07/2021   22.01
 72  62319-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУЛ 2021.   11.70
 73  1949178-4-0721-7366621  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 07/2021   22.01
 74  61196-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУЛ 2021.   9.95
 75  62320-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУЛ 2021.   1.40
 76  53334-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - ЈУЛИ 2021.ГОД.   7.63
 77  53320-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ - ХИДРАНТ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - ЈУЛИ 2021.ГОД.   11.70
 78  53309-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - ЈУЛИ 2021.ГОД.   26.30
 79  60789-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА АПРИЛ МЈЕСЕЦ   2.70
 80  62319-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУНИ МЈЕСЕЦ   11.70
 81  1947300-4-0721-7366528  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ 2, КАНАЛИЗАЦИЈА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 105 - ЈУЛИ 2021. ГОД.   21.57
 82  1947263-4-0721-7366529  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ ПС 1, КАНАЛИЗАЦИЈА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА ББ - ЈУЛИ 2021. ГОД.   36.94
 83  60420-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ПАРКИНЗИ   59.60
 84  35245-4-0721-4101660  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ   1,526.02
 85  60580-2021-04  30.04.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА 04/2021   1.40
 86  1170/1/1  06.08.2021. ТЕМПО ГРАДЊА ГРАЂЕЊЕ И ТРГОВИНА д.о.о.  КУПОВИНА ПОКЛОНА НАЈБОЉИ СПОРТИСТА   376.00
 87  1171/1/1  06.08.2021. ТЕМПО ГРАДЊА ГРАЂЕЊЕ И ТРГОВИНА д.о.о.  КУПОВИНА ПОКЛОНА ЗА КОШАРКАШИЦЕ   1,160.00
 88  1169/1/1  06.08.2021. ТЕМПО ГРАДЊА ГРАЂЕЊЕ И ТРГОВИНА д.о.о.  КУПОВИНА ПОКЛОНА - РАДНИЦИ   318.00
 89  2160  30.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  САГЛАСНОСТ НА ПРОЈ.ИЗМ.ЦЈЕВОВОДА МОСТ ТРАПИСТИ   134.55
 90  11224-4-0320-4100521  31.05.2020. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 05/2021 7 КУЉАНСКА   -227.54
 91  18641-4-0420-4100521  31.05.2020. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 05/2021 СЛАТИНСКА   -198.37
 92  48631-4-1020-4100521  11.11.2020. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА   -571.33
 93  0499  27.07.2021.  ТРАВЕЛ ПЛАН д.о.о.  УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА У ИНОСТРАНСТВУ   1,399.00
 94  3045/5/2021  11.08.2021.  ЗИБЛ а.д.  УСЛУГЕ ЕВИДЕНТИРАЊА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА   35,508.33
 95  usl-00217-1-21  06.08.2021.  ROUTING д.о.о. БАЊА ЛУКА  УТУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ТВРЂАВЕ КАСТЕЛ   5,499.00
 96  107369-4-0421-7366540-1  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА 05/2021 ЈР В.СКАРИЋА   -253.79
 97  01/2101003787  31.07.2021. ПОШТЕ СРПСКЕ  ОТПРЕМА ПИСМОНОСНИХ ПОШИЉАКА, ПРЕПОРУЧЕНИХ ПОШИЉАКА И БРЗЕ ПОШТЕ ЗА ЈУНИ МЈЕСЕЦ   13,282.88
 98  288/21  31.07.2021.  „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” ДОО  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊE ЛУКE, МЈЕСЕЦ ЈУЛИ   12,491.44
 99  7366540  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈР ЈУЛИ 2021.   51,303.16
 100  280/21  30.07.2021.  „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” ДОО  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА   2,268.37
 101  18987-33-7/2021  31.07.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ /ИНФОРМАТИКА   178.24
 102  5/21  04.08.2021.  ECO VOX д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ТОАЛЕТ КАБИНА   12,893.40
 103  141/1/5  09.06.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  УТУ КАНАЛИЗАЦИЈА ОГРАНКА МЛАДЕНА ОЉАЧЕ   144.14
 104  142/1/5  09.06.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  УТУ КАНАЛИЗАЦИЈА БИЛЕЋКА   501.23
 105  133/21  31.07.2021.  LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY  ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИН ТАКСИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ   4,532.34
 106  1460956-4-0621-7366540-1  23.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА 07/2021 ЈР ХРАМ   -216.13
 107  101989-4-0421-7366540-1  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА 06/2021 ЈР Д.БУБУЋА 1 ТЦ   -989.76
 108  108401-4-0421-7366540-1  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 05/2021 ЈР М.ЈУГОВИЋА 17   -114.49
 109  6/21  31.07.2021.  ВЕТ ЦЕНТАР  ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА ЗА 7/21   11,784.25
 110  272/21  28.07.2021.  „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о.  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ   19,091.47
 111  86/21  30.07.2021. ЕЛТА МЕДИЈА ГРУПА д.о.о. МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ   2,340.00
 112  60580-2021-05  31.05.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА МАЈ МЈЕСЕЦ   1.40
 113  62320-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ   1.40
 114  62321-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ   11.70
 115  1160195-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ 06/2021   5.85
 116  60580-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ   2.10
 117  8079824895  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ   70.20
 118  95-d/21  28.07.2021.
 ПРОГРЕС-ГРАДЊА д.о.о.
 ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ ВРБАЊА   126,232.72
 119  62476-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ВЕРИЋИ   15.09
 120  if-00230-1-21  11.08.2021.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ д.о.о.
 СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ - АВГУСТ 2021.ГОД.   4,108.60
 121  787833-4-0521-7366465  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - МАЈ 2021. ГОД.   24.20
 122  62522-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ МИШИН ХАН   8.78
 123  62028-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ БОРИК I   11.91
 124  60006-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА   485.13
 125  61731-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ АДА   1.40
 126  4100521  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈР ЈУЛИ 2021.   45,042.21
 127  61865-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ШАЛТЕР САЛА СТАРЧЕВИЦА   1.40
 128  60566-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ШАЛТЕР САЛА БОРИК   42.80
 129  60631-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ БОРИК-УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА   2.57
 130  61532-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ И МК ВРБАЊА   4.51
 131  61533-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ И МК СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   4.51
 132  60861-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   1,549.13
 133  60818-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ И МК ЗАЛУЖАНИ   17.26
 134  60604-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ЧЕСМА   3.68
 135  62360-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ ДРАГОЧАЈ   73.71
 136  61939-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ МЛАДИХ   106.48
 137  61966-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ МОТИКЕ   8.25
 138  62024-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ГОЛЕШИ   4.33
 139  60477-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА   628.29
 140  61976-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ЛАЗАРЕВО I И II   4.71
 141  35148-4-0721-4101301  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ - ЈУЛИ 2021. ГОД.   413.97
 142  34091-4-0721-4101605  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ВИДОВДАНСКА УЛИЦА - ЈУЛИ 2021. ГОД.   238.61
 143  4101765  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈР ЈУЛИ 2021.   6,833.06
 144  62068-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   1.40
 145  61949  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ И МК ПОТКОЗАРЈЕ   11.76
 146  61748-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ПРИЈАКОВЦИ   1.40
 147  81-2038/2021  23.07.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ МЕДИЈА   611.33
 148  6430009027/2021  11.07.2021.
 МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА
 ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ СКУПА ПО ПРЕДРАЧУНУ БР.44/21 ПУ БАЊА ЛУКА   320.00
 149  62029-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ БОРИК I   2.57
 150  60424-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / КОМ. ПОЛИЦИЈА   37.16
 151  60513-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ГАРАЖЕ   5.85
 152  60565-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / БОРИК   1.40
 153  62477-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН / МЗ ВЕРИЋИ - ХИДРАНТ   11.70
 154  61427-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ СТАРЧЕВИЦА   4.51
 155  6430008525/2021  30.04.2021.  
 МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА
 НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТЕНА И ДЕПОНОВАНА ВОЗИЛА ЗА АПРИЛ 2021. ГОД.   1,450.00
 156  112367-4-0421-7366465  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - АПРИЛ 2021. ГОД.   23.83
 157  62072-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ   63.64
 158  60550-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ЛАУШ   1.40
 159  62276-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ - ХИДРАНТ   11.70
 160  62073-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ВАТРОГАСНИ ДОМ ДЕРВИШИ   1,916.37
 161  62274-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ   286.59
 162  62275-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ ПОТКОЗАРЈЕ   1.40
 163  62030-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ПАПРИКОВАЦ   11.70
 164  62032-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ НОВА ВАРОШ   13.14
 165  62069-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ - ХИДРАНТ   5.85
 166  60649-2021-07  31.07.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   158.35
 167  273  30.04.2021.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА АПРИЛ 2021. ГОД.   600.00
 168  6430009093/2021  31.07.2021.  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС  НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТАЊЕ ВОЗИЛА У ПЕРИОДУ ЈУЛИ 2021. ГОД.   3,145.00
 169  MFK-00021-11-21  11.08.2021.  ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА-ПОКЛОНИ   206.00
 170  1946277-4-0721-7366466  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ГАРАЖЕ   26.47
 171  1943487-4-0721-7366479  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ АДА   23.71
 172  1942378-4-0721-7366481  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ   214.83
 173  1948863-4-0721-7366472  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ РОСУЉЕ   74.55
 174  1948170-4-0721-7366476  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ ОМЛАДИНЕ   77.33
 175  1944428-4-0721-7366492  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   44.92
 176  1949400-4-0721-7366496  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ РЕКАВИЦЕ II   23.57
 177  1943612-4-0721-7366489  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ СТАРЧЕВИЦА   36.19
 178  1944980-4-0721-7366482  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ НОВА ВАРОШ   21.61
 179  1949388-4-0721-7366484  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ БРОНЗАНИ МАЈДАН   31.82
 180  1949341-4-0721-7366488  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ КОЛА   21.72
 181  1949213-4-0721-7366486  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ДРАГОЧАЈ   21.61
 182  1949391-4-0721-7366485  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ ГОЛЕШИ   27.75
 183  194902-4-0721-7366490  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ КРУПА НА ВРБАСУ   46.07
 184  158  10.08.2021.  МАКО ПРИНТ д.о.о. БАЊА ЛУКА ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ 975.79
 185  685  13.08.2021.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ АУТОМАТСКОГ ПЕЧАТА Р 40   38.46
 186  5017153061  30.06.2021.
 РТРС ЈП БАЊА ЛУКА
 РТВ ТАКСА ЗА 06/2021   7.50
 187  5034294061  30.06.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА ЗА 06/2021   7.50
 188  1949386-4-0721-7366409  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ КУЛТУРЕ Б. МАЈДАН   21.61
 189  1942580-4-0721-7366453  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   620.31
 190  1944652-4-0721-7366467  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ЦЕНТАР II   32.95
 191  1944529-4-0721-7366470  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / КАНЦЕЛАРИЈЕ У ПЦ КРАЈИНА   683.76
 192  1948080-4-0721-7366468  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ОДСЈЕК ПАРКИНЗИ   223.77
 193  1949396-4-0721-7366475  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ БОРКОВИЋИ   56.90
 194  1948770-4-0721-7366407  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ   28.59
 195  1949214-4-0721-7366408  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК ДРАГОЧАЈ   21.61
 196  1943647-4-0721-7366416  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРЧЕВИЦА   124.35
 197  1945841-4-0721-7366415  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ЛАЗАРЕВО   32.73
 198  1949417-4-0721-7366411  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ   61.10
 199  1949410-4-0721-7366410  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ И МК БОЧАЦ   35.05
 200  1946274-4-0721-7366519  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   32.95
 201  1945923-4-0721-7366531  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ЦЗ И ПТВЈ - СКЛАДИШТЕ   29.48
 202  1947287-4-0721-7366521  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ МОТИКЕ   25.02
 203  1950476-4-0721-7366537  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ КУЛТУРЕ ПИСКАВИЦА   167.35
 204  1947363-4-0721-7503640  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / РОМАНИЈСКА 1 Е   22.91
 205  1948060-4-0721-7366535  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / КОМ. ПОЛИЦИЈА   433.91
 206  1949389-4-0721-7366503  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК БРОНЗАНИ МАЈДАН   24.37
 207  1949302-4-0721-7366514  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК САРАЧИЦА I   2,161.00
 208  1949421-4-0721-7366509  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ МИШИН ХАН   36.68
 209  1949423-4-0721-7366513  12.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ ПРИЈАКОВЦИ   24.20
 210  1949408-4-0721-7366518  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ АГИНО СЕЛО   21.78
 211  1949310-4-0721-7366520  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ Г. ПИСКАВИЦА   25.50
 212  1943493-4-0721-7366499  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ ВРБАЊА   82.46
 213  1949335-4-0721-7366495  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ РЕКАВИЦЕ I   21.61
 214  1949415-4-0721-7366508  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ ДОЊА ПИСКАВИЦА   27.28
 215  1949418-4-0721-7366512  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ   26.00
 216  1947781-4-0721-7366501  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / АНЕКС ГЛАВНА ЗГРАДА   304.11
 217  1949419-4-0721-7366507  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ШИМИЋИ   21.61
 218  1946325-4-0721-7366498  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ БУЛЕВАР   30.01
 219  1943501-4-0721-7366500  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ДЕБЕЉАЦИ   183.15
 220  1945178-4-0721-7366493  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ЧЕСМА   21.61
 221  1949416-4-0721-7366502  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ ВЕРИЋИ   44.20
 222  1949300-4-0721-7366497  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ САРАЧИЦА   35.57
 223  1949212-4-0721-7366504  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / ДОМ ДРАГОЧАЈ   41.69
 224  1949357-4-0721-7366480  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МК И МЗ КАРАНОВАЦ   37.63
 225  1949312-4-0721-7366483  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ БИСТРИЦА   21.61
 226  bl253/21  31.07.2021.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  СИСТЕМАТСКИ ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ВАТРОГАСАЦА   5,870.00
 227  314/RF/2021  02.08.2021.  ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИСПОРУКА ДНЕВНЕ ШТАМПЕ ЗА ГУ   237.98
 228  215925696  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   5.10
 229  5551101010404537  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   322.72
 230  4033422061  30.06.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА ЗА 06/2021   7.50
 231  if087688/20  09.08.2021. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ   3,281.00
 232  29/2021  09.08.2021.  „МФ БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   5.00
 233  02.06-212102-2/21  05.08.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   5.00
 234  02.06-212102/21  05.08.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   35.00
 235  426  10.08.2021.
 ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА
УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И ДИЗАЈНА   677.43
 236  1944373-4-0721-7366487  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ / МЗ ОБИЛИЋЕВО   49.95
 237  01/2100711258  31.07.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА / ЦЗ - ПТВЈ   1,265.83
 238  215925698  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   5.00
 239  215925694  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   5.00
 240  215934360  31.07.2021.   „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ   5.00
 241  01/2100711230  31.07.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ОДВОЗ СМЕЋА / ПТВЈ   561.56
 242  MFK-00022-11-21  11.08.2021.
 ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДУГА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА-ПОКЛОНИ   238.00
 243  02.06.2-12102-3/21  05.08.2021. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА ЈУЛ МЈЕСЕЦ   19.56
 244  225274  19.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛ.ЕНЕРГ. САГЛАСНОСТ ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА КОЧИЋЕВ ЗБОР   87.75
 245  14441/21-JN  10.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  С1 ЈАНАБ / НАБАВКА ГОРИВА   98.00
 246  002-3272  13.07.2021.  МЕГА СТИЛ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ/ТРАКАСТЕ ЗАВЈЕСЕ   941.69
 247  225279  19.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРИКЉУЧЕЊУ ЗА КОЧИЋЕВ ЗБОР   1,246.01
 248  002-3680  27.07.2021.  МЕГА СТИЛ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ / ТРАКАСТЕ ЗАВЈЕСЕ И ВЕНЕЦИЈАНЕР ЗАВЈЕСЕ   268.76
Укупно: 456,386.34