Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  114  21. 07. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. ВИЈЕНАЦ   40.00
 2  21-3600-000272  01. 11. 2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  БРОЈАЊЕ САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ   4,036.50
 3  168  25. 10. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   40.00
 4  169  25. 10. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   40.00
 5  139  20. 09. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   80.00
 6  21-3010-012625  07. 10. 2021.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  УЗОРКОВАЊЕ ХРАНЕ - ГОТОВА ЈЕЛА, УКЦ   270.00
 7  01/2100727133  31. 10. 2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА НА ЛОКАЦИЈИ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ (ПОТХОДНИК КОД ТЦ ДЕЛТА), ПОВРШИНА ОД УКУПНО 510М2   10,214.31
 8  186/21  30. 10. 2021.  LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY  ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИН ТАXИ (1/3 АВГУСТ, СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР 2021. ГОД.)   9,492.63
 9  429/21  30. 10. 2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊE ЛУКE   8,625.82
 10  8/21
привремена ситуација
 01. 11. 2021.  ЕКО ВОКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ТОАЛЕТ КАБИНА   8,751.60
 11  132  05. 09. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   80.00
 12  05050001-1035/21  31. 08. 2021.  ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  МЕДИЦИНСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "56. КОЧИЋЕВ ЗБОР" НА ЛОКАЦИЈИ СТРИЧИЋИ   1,704.00
 13  131  05. 09. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   40.00
 14  123  03. 08. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   40.00
 15  128  21. 08. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   40.00
 16  170  25. 10. 2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  СУЗА   25.00
 17  05050001-1039/21  31. 08. 2021.  ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ МЕДИЦИНСКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДОГАЂАЈА ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТРГ КРАЈИНЕ   200.00
 18  3006254-4-0921-7366454  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕР   81.74
 19  788725-4-0521-7366454  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЛЕР   74.39
 20  20047/21-jn  25. 10. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ЈАВНА НАБАВКА, ИСПРАВКА   52.00
 21  2428968-4-0821-7366469  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ - МЗ ЦЕНТАР 1   75.31
 22  2428969-4-0821-7366469  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ - МЗ ЦЕНТАР 1   73.66
 23  3581355-4-1021-7366528  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ МОТИКЕ 2, КАНАЛИЗАЦИЈА - ОКТОБАР 2021. ГОД.   27.23
 24  18828-33-10/2021  31. 10. 2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ ПЛАЋАЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПРОСТОРУ БИВШЕ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   195.71
 25  3581317-4-1021-7366529  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПУМПНА СТАНИЦА ПС 1, КАНАЛИЗАЦИЈА - ОКТОБАР 2021. ГОД.   61.49
 26  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА 3577457-4-1021-7366530 И ДР
 31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   2,109.89
 27  2429957-4-0821-7366506  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ДРУШТВЕНИ ДОМ КРМИНЕ   21.60
 28  2428118-4-0821-7366474  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ЛАУШ   82.74
 29  2429956-4-0821-73666505  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ДРУШТВЕНИ ДОМ КРМИНЕ   21.58
 30  2427666-4-0821-7366477  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ НОВА ВАРОШ   105.54
 31  2428350-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ   22.17
 32  2428342-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ЈАВНО СКЛОНИШТЕ   32.77
 33  21349/21-JN  08. 11. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ДОДЈЕЛА УГОВОРА   98.00
 34  1465469-4-0621-7366454  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕР   97.19
 35  1948417-4-0721-7366469  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ - МЗ ЦЕНТАР   71.42
 36  101887-4-0421-7366436  30. 04. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - АРХИВА ГУБЛ   21.57
 37  101886-4-0421-7366436  30. 04. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - АРХИВА ГУБЛ   21.57
 38  116083-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ЦЕНТАР   21.57
 39  109373-4-0421-7366436  30. 04. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕР   81.92
 40  108796-4-0421-7366436  30. 04. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ПРОСТОРИЈЕ АРХИВЕ   21.57
 41  106976-4-0421-7366436  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ПРАВНА ПОМОЋ БОРИК   86.21
 42  2428358-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ЈАВНО СКЛОНИШТЕ, ЦЕНТАР 1   127.30
 43  5910849754  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ ЉУБАЧЕВО - ТРОШКОВИ ФИКСНИ ТЕЛ. 10/21   20.18
 44  6810849751  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ АГИНО СЕЛО - ТРОШКОВИ ФИКСНИ ТЕЛ. 10/21   37.25
 45  3810849761  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ ПАВИЋИ - ТРОШКОВИ ФИКСНИ ТЕЛ. 10/21   19.19
 46  2610849765  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ КМЕЋАНИ - ТРОШКОВИ ФИКСНИ ТЕЛ. 10/21   19.19
 47  2428344-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП НА БАЊ БРДУ   78.51
 48  2428354-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 160   25.87
 49  2428347-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 99   88.22
 50  2428345-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ГРЧКА 4   34.22
 51  2428341-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 74   22.21
 52  9110884922  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТРОШКОВИ - УГОВОР - РУГИП 10/21   19.00
 53  4710849758  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ ШИМИЋИ - ТРОШКОВИ ФИКСНИ ТЕЛ. 10/21   19.19
 54  8310849746  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ РЕКАВИЦЕ 2 - ТРОШКОВИ ФИКСНИ ТЕЛ. 10/21   19.19
 55  389/21  22. 10. 2021.  КАМЕЛИЈА с.п. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА УКРАСНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ ЗА ГОСПОДСКУ УЛИЦУ   5,970.00
 56  1465400-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ - РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ   21.79
 57  9410884921  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТРОШКОВИ - УГОВОР - РУГИП 10/21   19.00
 58  8810884923  31. 10. 2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТРОШКОВИ - УГОВОР - РУГИП 10/21   19.00
 59  1729  04. 11. 2021.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА   236.58
 60  103/21  11. 11. 2021.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТАНДАРДНЕ ПЛОЧЕ ЗА КАТЕГОРИСАНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ СМЈЕШТАЈНОГ ТИПА   262.08
 61  20669/21-jn  01. 11. 2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС ЗА ЈН   98.00
 62  1465401-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ГРЧКА 4   177.23
 63  1465408-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП БР 221 И 222   90.49
 64  1465415-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ЈАВНО СКЛОНИШТЕ, ЦЕНТАР 1   125.88
 65  1465407-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 99   83.64
 66  1637  27. 10. 2021.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗВРШЕЊА ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА   81.68
 67  1638  27. 10. 2021.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗВРШЕЊА ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА   81.68
 68  1695  02. 11. 2021.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗВРШЕЊА ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА   61.25
 69  IV-2.2.20503-1/21  04. 11. 2021.  ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  САГЛАСНОСТ ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС ПРОЈЕКАТ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ЦАРИГРАДСКА   292.50
 70  788659-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ГРЧКА 4   179.99
 71  9000217789  29. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПРИКЉУЧАК ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ВОДОВОД ВИДА ЊЕЖИЋА   1,565.05
 72  788670-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ЈАВНО СКЛОНИШТЕ   35.04
 73  788661-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 160   28.08
 74  788663-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 99   51.29
 75  788667-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 74   21.61
 76  788665-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП НА БАЊ БРДУ   53.99
 77  3581600-4-1021-7366526  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ   32.39
 78  3576614-4-1021-7366524  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА РАСВЈЕТА ПОТХОДНИК ДЕЛТА   119.40
 79  3583442-4-1021-7366517  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА РАСВЈЕТА СТОЈАНОВИЋИ   214.56
 80  3006187-4-0921-7366436  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ГРЧКА 4   69.28
 81  3006199-4-0921-7366436  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ ГРЧКА 4   22.17
 82  3006189-4-0921-7366436  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 74   22.17
 83  3006186-4-0921-7366436  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ЈАВНО СКЛОНИШТЕ   33.18
 84  3006184-4-0921-7366436  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП НА БАЊ БРДУ   72.98
 85  1465405-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 160   21.33
 86  1465409-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП БАЊ БРДО   193.90
 87  1465411-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 74   21.79
 88  1464414-4-0621-7366436  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ЈАВНО СКЛОНИШТЕ   21.94
 89  9000217788  29. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПРИКЉУЧАК ПУМПНА СТАНИЦА ВОДОВОД ВИДА ЊЕЖИЋА   1,565.05
 90  2428359-4-0821-7366436  31. 08. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 221 И 222   101.56
 91  3006197-4-0921-7366436  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП 221 И 222   82.81
 92  3006811-4-0921-7366469  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ МЗ ЦЕНТАР   72.61
 93  3581063-4-1021-7366465  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   30.99
 94  39/21  03. 11. 2021. МИПЕКС-АУТО РС д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ВАТРОГАСНИХ АРМАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ (РАЗНА ЦРИЈЕВА, СПОЈКЕ, ХИДРАНТИ, МЛАЗНИЦЕ И ДР.)   34,714.25
 95  0001592/2021  29. 10. 2021. ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ, НОТАР  УСЛУГЕ НОТАРСКЕ ОБРАДЕ УГОВОРА - (УЛ. КОСТЕ ЈАРИЋА)   426.47
 96  3576889-4-1021-7366471  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА, УЛ. ВИДОВДАНСКА - ОКТОБАР 2021. ГОД.   654.00
 97  788112-4-0521-7366478  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ   31.49
 98  73975-4-1021-4101605  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   333.15
 99  74987-4-1021-4101301  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   486.33
 100  840-21  29. 10. 2021.  ЛЕЈЛА КОСИЋ, НОТАР  УСЛУГЕ ОБРАДЕ НОТАРСКОГ УГОВОРА ОПУ-1178/21 ЈОВИЧИЋ МИЛКА (УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА)   352.76
 101  3576612-4-1021-7366523  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА, УЛ. ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА - ОКТОБАР 2021. ГОД.   501.41
 102  3006185-4-0921-7366436  30. 09. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП ЈАВНО СКЛОНИШТЕ ЦЕНТАР 1   81.67
 103  788652-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ЦЕНТАР   27.92
 104  788654-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - МЗ ЦЕНТАР I   51.35
 105  788660-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ЛЕР   25.17
 106  788656-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ - ЛЕР   81.16
 107  788657-4-0521-7366436  31. 05. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ ПП РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ   21.61
 108  3006810-4-0921-7366469  30. 06. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА СТРУЈУ - МЗ ЦЕНТАР   72.62
 109  3579987-4-1021-7366452  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ НА ПАРКИНГУ ПОРЕД ХОТЕЛА ПАЛАС   121.23
 110  3579988-4-1021-7366452  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ ЗА ПАРКИНГ У УЛ. ДР ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ - ОКТОБАР 2021. ГОД.   47.79
 111  3579989-4-1021-7366452  31. 10. 2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ У УЛ. КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 74 А - ОКТОБАР 2021. ГОД.   48.02
Укупно: 98,140.58