Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  01-0221-110394680  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ АГИНО СЕЛО)   27.31
 2  01-0221-110394620  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ)   235.92
 3  01-0221-110394396  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ САРАЧИЦА II)   390.55
 4  01-0221-110394326  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК БРОНЗАНИ МАЈДАН)   158.20
 5  01-0221-110394306  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ НОВА ВАРОШ)   27.79
 6  01-0221-110394130  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 74 А)   37.78
 7  01-0221-110394630  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ПРИЈАКОВЦИ)   27.31
 8  01-0221-19803312  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА)   383.67
 9  01-0221-110477572  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ОБИЛИЋЕВО)   107.21
 10  01-0221-110394660  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ КАРАНОВАЦ)   314.36
 11  01-0221-110394366  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ)   554.85
 12  01-0221-110394042  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ ВРБАЊА)   330.30
 13  01-0221-110394610  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БОРКОВИЋИ)   260.81
 14  01-0221-110394464  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ДРАГОЧАЈ)   123.46
 15  01-0221-110394082  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ ПРИЈАКОВЦИ)   27.56
 16  01-0221-110394072  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ФЕБРУАР МЈЕСЕЦ (МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ)   222.63
 17  05/21  3.3.2021.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ПОТКОЗАРЈЕ, ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   47.60
 18  01-0221-110394002  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА - СТАРЧЕВИЦА)   119.41
 19  01-0221-110394356  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (АНЕКС - ГЛАВНА ЗГРАДА)   554.90
 20  01/2100356391  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА ЗА ДВАДЕСЕТ ЈЕДНУ МЈЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ   1,082.91
 21  01/2100356103  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (ГЛАВНА ЗГРАДА И ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ)   1,265.83
 22  01/2100356075  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) - ЦЗ И ПТВЈ   561.56
 23  01-0221-110395169  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ГАРАЖЕ)   110.73
 24  01-0221-110593963  28.2.2021.    „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ КУЛТУРЕ, БРОНЗАНИ МАЈДАН)   27.73
 25  01-0221-110656545  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ - САЛА)   165.32
 26  01-0221-110656693  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 2)   28.96
 27  01-0221-110656643  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1)   28.16
 28  01-0221-110659082  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДРУШТВЕНИ ДОМ (САЛА) - КРМИНЕ)   27.42
 29  01-0221-110659092  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДРУШТВЕНИ ДОМ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР), КРМИНЕ   27.69
 30  01-0221-110394728  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК САРАЧИЦА I)   27.73
 31  01-0221-110634591  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЉУБАЧЕВО)   121.30
 32  01-0221-110394474  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ КРУПА НА ВРБАСУ)   316.50
 33  01-0221-110394238  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ШИМИЋИ)   27.59
 34  01-0221-110394454  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ КОЛА)   126.85
 35  01-0221-110443778  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ КУЛТУРЕ, ПИСКАВИЦА)   76.83
 36  01-0221-110394592  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ДЕБЕЉАЦИ)   500.55
 37  01-0221-110562784  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДРУШТВЕНИ ДОМ, ДРАГОЧАЈ)   259.17
 38  01-0221-110394640  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (КАНЦЕЛАРИЈА У ПЦ „КРАЈИНА”)   390.77
 39  AF-688/2021  4.2.2021.   РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ САРАЈЕВО  НАКНАДА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКУ ОБРАДУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ИЗМЈЕНУ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ БРОЈЕВА ИЛИ КОДОВА   50.00
 40  3578106555  28.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ   19.19
 41  01-0221-110496765  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ ОМЛАДИНЕ)   652.52
 42  3511  4.3.2021. ЗИБЛ а.д. КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   1,218.84
 43  310  22.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ИЗРАДА САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ДИЈЕЛА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛ. СЛОБОДАНА КУСТУРИЋА   134.55
 44  66/21  20.2.2021.  „ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ“ д.о.о. СЕМИНАР   134.55
 45  35/2021  31.1.2021. ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДИЈЕЛОВА ЗГРАДЕ   93.53
 46  01/2021  1.3.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДИЈЕЛОВА ЗГРАДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР   5.20
 47  22  28.2.2021.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   50.88
 48  563  24.2.2021. „КЕЦКОМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ   1,243.48
 49  215/21-02S  22.2.2021.  „ЛАДА АУТО“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  СЕРВИС МОТОРНОГ ВОЗИЛА – ШКОДА ФАБИЈА 395-Ј-041   167.03
 50  3512  4.3.2021. ЗИБЛ а.д. КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   1,195.82
 51  01-0221-110394248  28.2.2021. „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ РЕКАВИЦЕ II)   32.91
 52  9000197063  25.2.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС       ТРОШКОВИ ИСКЉУЧЕЊА И ПОНОВНОГ УКЉУЧЕЊА ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА УГОВОРА О СНАБДИЈЕВАЊУ   46.80
 53  4778106551  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ   36.60
 54  7478106543  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ   20.99
 55  5678106548  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ   43.50
 56  2378106559  28.2.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ   19.19
 57  1178106563  28.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ   19.19
 58  03/2021  1.3.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДИЈЕЛОВА ЗГРАДЕ   5.20
 59  if-00135-1-21  11.2.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСА КОПИР-АПАРАТА
  58.50
 60  27  1.2.2021.  КНЕЖЕВИЋ МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ   29.50
 61  01-0221-110394414  28.2.2021.    „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ РОСУЉЕ)   484.19
 62  01-0221-110584170  28.2.2021.    „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ГРАД БЛ/ЗАКУПАЦ - РОМАНИЈСКА 1Е)   63.38
 63  01-0221-110394484  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ СТАРЧЕВИЦА)   42.57
 64  01-0221-110394160  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК ДРАГОЧАЈ)   124.32
 65  01-0221-110394288  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЛАЗАРЕВО I И II)   34.01
 66  IF-00036-2-21  26.2.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА КОРИЧЕЊЕ ИНТЕРНИХ ДОСТАВНИХ КЊИГА   20.76
 67  01-0221-110394268  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ КУЛТУРЕ, ПОТКОЗАРЈЕ I)   46.38
 68  01-0221-110394208  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ БОЧАЦ)   194.22
 69  01-0221-110394346  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ ГОЛЕШИ)   53.21
 70  01-0221-110394650  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ Г. ПИСКАВИЦА)   40.01
 71  01-0221-110393975  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ)   228.29
 72  IF-00204-1-21  25.2.2021.   „ДРАГИЧЕВИЋ“ д.о.о.  СЕРВИС КОПИР-АПАРАТА   124.02
 73  41  1.3.2021.  КНЕЖЕВИЋ  МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗИЛУ - ЦИТРОЕН 056-К-487   14.00
 74  265/21-02s  4.3.2021.  „ЛАДА АУТО“ д.о.о. БАЊА ЛУКА   СЕРВИС МОТОРНОГ ВОЗИЛА ШКОДА ФАБИЈА 837-Ј-425   296.71
 75  202/21  5.3.2021. ПЛАВА ЛИНИЈА д.о.о.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА - ФОЛКСВАГЕН М79-К-694   54.83
 76  81-476/2021  26.2.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА   ОБЈАВА КОНКУРСА   2,138.19
 77  250/21-02s  26.2.2021.  „ЛАДА АУТО“ д.о.о. БАЊА ЛУКА СЕРВИС МОТОРНОГ ВОЗИЛА - ШКОДА ФАБИЈА 837-Ј-427   258.11
 78  04/21  28.2.2021.   ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10   ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДИЈЕЛОВА ЗГРАДЕ   45.20
 79  01-0221-110394190  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ РЕКАВИЦЕ I)   27.39
 80  01-0221-110394768  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДСЈЕК - ПАРКИНЗИ)   264.68
 81  01-0221-110394366  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ ЗАЛУЖАНИ)   554.85
 82  01-0221-110394718  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БРОНЗАНИ МАЈДАН)   54.43
 83  01-0221-110394444  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЧЕСМА)   215.46
 84  01-0221-19804310  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ)   505.01
 85  01-0221-110394708  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ ДОЊА ПИСКАВИЦА)   213.39
 86  01-0221-110651786  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВЈ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)   42.13
 87  01-0221-110394994  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БУЛЕВАР)   60.18
 88  01-0221-110394278  28.2.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЦЕНТАР 2)   81.10
 89  02/2021  1.3.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63   ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДИЈЕЛОВА ЗГРАДЕ   5.20
 90  216/21-02S  22.2.2021.  „ЛАДА АУТО“ д.о.о. БАЊА ЛУКА    СЕРВИС МОТОРНОГ ВОЗИЛА ШКОДА ФАБИЈА 374-Ј-625   168.20
 91  3983/21-jn  2.3.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ     ПОНИШТЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   98.00
 92  1042/21  28.2.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА ЗИМСКА СЛУЖБА III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2021. ГOДИНЕ   6,731.60
 93  01-0221-110394170  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БИСТРИЦА)   27.17
 94  003-1965/21  28.2.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА
   ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   193.00
 95  003-1966/21  28.2.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   655.46
 96  001-2174/21  28.2.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   382.00
 97  001-2175/21  28.2.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   163.13
 98  002-2077/21  28.2.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   481.00
 99  002-2078/21  28.2.2021.  „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   1,263.39
 100  61488-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (ГРОБЉЕ) - ГОЛУБА БАБИЋА   9.83
 101  61349-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   1.40
 102  62490-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - СОЛУНСКА ББ   1.40
 103  61835-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА НА ИГРАЛИШТУ - УЛИЦА САВЕ ЉУБОЈЕ   1.40
 104  61240-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - УЛИЦА БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   1.40
 105  62375-2021-02  28.2.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА ДРАКУЛИЋ ББ   1.40
 106  01-0221-110593561  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ФЕБРУАР 2021. ГОД. - ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА, ВИДОВДАНСКА УЛИЦА   368.63
 107  01-0221-110596196  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ФЕБРУАР 2021. ГОД. - ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА, УЛ. ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА   357.95
 108  01-0221-110644353  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК КОД ТЦ „ДЕЛТА”   125.20
 109  01-0221-110603568  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ   130.82
 110  01-0221-110655242  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - СЕОСКА РАСВЈЕТА   119.30
 111  01-0221-19940916  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ДЕПОНИЈА РАМИЋИ   223.33
 112  01-0221-310337479  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА РАСВЈЕТА   2.96
 113  01-0221-110642247  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ПУМПНА СТАНИЦА   27.39
 114  01-0221-110394316  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ АДА)   67.11
 115  1625192323/1  28.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.    ПРЕТПЛАТА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
  9,677.16
 116  201999437  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА    НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   53.40
 117  201996789  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 118  201996791  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 119  201996797  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 120  201996795  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   12.70
 121  201996793  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   11.80
 122  201999738  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 123  201999658  28.2.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 124  8178137709  28.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  РАЧУН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   10,818.84
 125  01-0221-110394600  28.2.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ МИШИН ХАН)   77.72
 126  1625138741/1  28.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д. УПЛАТА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   2,103.05
 127  19034-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА)   1,471.71
 128  18937-33-202021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ)   851.65
 129  18932-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ СТАРЧЕВИЦА)   536.40
 130  18976-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЦЕНТАР II)   545.49
 131  18885-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ПРАВНА ПОМОЋ - БОРИК)   1,986.11
 132  18911-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (УСЛУЖНИ ЦЕНТАР СТАРЧЕВИЦА)   500.98
 133  18985-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ТРОШАК ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРОСТОР ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   444.75
 134  1625152477/1  28.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512КB/S   581.22
 135  1625216845/1  28.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КB/S, 2МB/S И 192 КB/S   5,285.83
 136  3578112763  28.2.2021.  „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - NET:L   46.80
 137  18826-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕР)   815.03
 138  18825-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕР)   796.84
 139  19275-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ДОМ ОМЛАДИНЕ)   5,293.37
 140  18897-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ БУЛЕВАР)   1,722.21
 141  18891-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (ОДСЈЕК ЗА ПАРКИРАЊЕ)   978.25
 142  18895-33-2/2021  28.2.2021.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МЗ ЦЕНТАР I)   1,003.77
 143  01-0221-110394562  28.2.2021. „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР (МК И МЗ ВЕРИЋИ)   213.86
 144  67/21 I PR SIT  27.2.2021. „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА   19,018.94
 145  03/2021  3.3.2021.  „TAMARIS COMPANY” д.о.о. БАЊА ЛУКА   УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - САДЊЕ, КРЧЕЊЕ КОРОВИШТА И СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ
  65,359.13
 146  15/21  27.2.2021. „ЕКО ЕУРО ТИМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ   64,975.76
 147  if-00039-2-21  3.3.2021.   „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА ВИЗИТ КАРТЕ ЗА КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА   19.02
 148  01/2100353468  31.1.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА ЗИМСКА СЛУЖБА III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ЈАНУАР 2021. ГOДИНЕ   88,862.09
Укупно: 316,380.76