Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Добављач Укупан износ фактуре у КМ Опис
1 РН.61761-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 17.26 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ФОНТАНА И ЧЕСМА БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА
2 РН.62598-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 5.85 ТРОШКОВИ ВОДЕ -ФОНТАНА БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ
3 РН.61835-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ИГРАЛИШТЕ, МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРЧЕВИЦА
4 РН.62597-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ФОНТАНА КОД ТЦ "ДЕЛТА"
5 РН.61983-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ФОНТАНА, БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА бб
6 РН.61240-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 12.81 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ЧЕСМА, БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА бб
7 РН.62033-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ -ЈАВНИ WC, У ЈЕВРЕЈСКОЈ УЛИЦИ
8 РН.62337-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 5.85 ТРОШКОВИ ВОДЕ - НАВОДЊАВАЊЕ, УЛИЦА БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА
9 РН.61489-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 150.87 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, ПАРК "ПЕТАР КОЧИЋ"
10 РН.60863-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ТУШЕВИ И ЧЕСМА, У УЛИЦИ Т.Т. ДАМЈАНОВИЋА 12-14
11 РН.62338-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ-НАВОДЊАВАЊЕ, УЛИЦА БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА
12 РН.62041-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ЧЕСМА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА
13 РН.62485-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 16.96 ТРОШКОВИ ВОДЕ-ЈАВНИ WC, У УЛИЦИ МИЛАНА ТЕПИЋА
14 РН.61371-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ ФОНТАНА, ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА
15 РН.61394-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 5.85 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ФОНТАНА, ТРГ КРАЈИНЕ
16 РН.60513-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 5.85 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ГАРАЖА ГРАДА, ОМЛАДИНСКА 117
17 РН.62596-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САРАЧИЦА
18 РН.62069-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 5.85 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ
19 РН.62030-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАПРИКОВАЦ
20 РН.61748-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИЈАКОВЦИ
21 РН.62274-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 8.25 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОТКОЗАРЈЕ
22 РН.62276-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ-ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРИЈЕ (ХИДРАНТ)
23 РН.62068-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ
24 РН.62275-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ДОМ КУЛТУРЕ ПОТКОЗАРЈЕ
25 РН.60861-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 497.21 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА, У ХВАРСКОЈ УЛИЦИ
26 РН.61976-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 4.71 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАЗАРЕВО 1 И 2
27 РН.61865-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ШАЛТЕР САЛА, СТРАЧЕВИЦА
28 РН.61427-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 4.51 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРЧЕВИЦА
29 РН.62024-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 4.33 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОЛЕШИ
30 РН.62029-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 2.57 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОРИК 1
31 РН.62028-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 2.57 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОРИК
32 РН.60566-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 39.69 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ШАЛТЕР САЛА, БОРИК
33 РН.60565-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОРИК 2
34 РН.60631-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 2.57 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БОРИК
35 РН.61949-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 9.47 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ПОТКОЗАРЈЕ
36 РН.61939-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 102.25 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ДОМ МЛАДИХ
37 РН.60550-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАУШ
38 РН.61532-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 7.63 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВРБАЊА
39 РН.60006-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 376.20 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 27
40 РН.60420-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 47.16 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАРКИНЗИ, КРАЉА АЛФОНСА XIII
41 РН.60424-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 30.95 ТРОШКОВИ ВОДЕ - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
42 РН.50643-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 4.51 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБИЛИЋЕВО
43 РН.62032-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 13.14 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВА ВАРОШ
44 РН.54715-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - АРХИВА НОВА ВАРОШ
45 РН.61731-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 16.96 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА
46 РН.62360-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 25.56 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРАГОЧАЈ
47 РН.60818-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 40.08 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗАЛУЖАНИ
48 РН.62477-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕРИЋИ
49 РН.62476-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 10.52 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВЕРИЋИ
50 РН.61689-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 4.51 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА
51 РН.62073-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 820.87 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ВАТРОГАСНИ ДОМ, ДЕРВИШИ
52 РН.62072-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 94.77 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ВАТРОГАСНИ ДОМ, ДЕРВИШИ
53 РН.60649-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 92.99 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА
54 РН.61533-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА И МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ
55 РН.61966-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 5.97 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОТИКЕ
56 РН.60604-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а. д. 3.68 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕСМА
57 РН.БР.46/20 31.12.2020. АУТОПРАОНИЦА "ЖАЦ" СТУПАР 294.50 УСЛУГЕ ПРАЊА ВОЗИЛА
58 РН.БР.1265/21 18.01.2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 98.00 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
59 РН. БР. 103/2020 УГ. 12-Г-5587/19 31.12.2021. ТЕЛЕФОНИЈА "ВИДАКОВИЋ" 9,956.70 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА
60 ФА. БР. 01/2000722708 31.12.2020. ЧИСТОЋА а. д. 1,265.83 ОДВОЗ СМЕЋА И ОДВОЗ КОНТЕЈНЕРА У УЛИЦИ КРАЉА АЛФОНСА XIII 1
61 ФА. БР. 01/2000722997 31.12.2020. ЧИСТОЋА а. д. 1,082.91 ОДВОЗ СМЕЋА - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА
62 ФА. БР. 01/2000722679 31.12.2020. ЧИСТОЋА а. д. 561.56 ОДВОЗ СМЕЋА У ХВАРСКОЈ УЛИЦИ И С. СТОЈАНОВИЋА б.б
63 ФА. БР. 01/2000724401 ПРИВ. СИТ. УГ. 12-Г-3902/20 31.12.2020. ЧИСТОЋА а. д. 11,432.07 ЗИМСКА СЛУЖБА - I ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
64 ФА. БР. 01/2000724402 ПРИВ. СИТ. УГ. 12-Г-3903/20 31.12.2020. ЧИСТОЋА а. д. 1,558.44 ЗИМСКА СЛУЖБА - II ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
65 ФА. БР. 01/2000724404 ПРИВ. СИТ. УГ. 12-Г-3904/20 31.12.2020. ЧИСТОЋА а. д. 3,457.35 ЗИМСКА СЛУЖБА - IV ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
66 ФА. БР. 39 20 13.01.2021. ЈП ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 7,308.23 ПОШУМЉАВАЊЕ САДЊОМ САДНИЦА
67 ФА. БР. 39 20 13.01.2021. ЈП ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 4,627.45 РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ У СЛИВУ РИЈЕКЕ СУТУРЛИЈЕ
68 ФА. БР. ИФ-00012-1-21 18.01.2021. АПИФ 15.00 ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА
69 ФА. БР. ИФ-00596-20 23.12.2020. АПИФ 10.00 ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА
70 РН. БР. 01-1220-1106445018 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а. д. 27.40 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ
71 РН. БР. 01-1120-110645018 30.11.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а. д. 27.34 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ
72 ФА. БР. ИФ-00015-2-21 02.02.2021. "COMESGRAFIKA" д.о.о. 246.00 КОРИЧЕЊЕ ИНТЕРНИХ ДОСТАВНИХ КЊИГА И ДОСТАВА КЊИГА А4
73 ФА. БР. ИФ-00013-2-21 02.02.2021. COMESGRAFIKA д.о.о. 5,635.09 УПЛАТНИЦЕ ЗА ДЕБЛОКИРАЊЕ ВОЗИЛА И ПОЛОГ ПАЗАРА
74 ФА. БР. ИФ-00014-2-21 02.02.2021. "COMESGRAFIKA" д.о.о. 190.31 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ШТАМПАЊА И ИСПОРУКЕ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА
75 РН. БР. 70-51/21 27.01.2021. "TRI BEST" 280.80 ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ПЛАТФОРМИ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - ЗГРАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
76 РН. БР. 60298-2020-12 31.12.2020. ВОДОВОД а.д. 1.40 ТРОШКОВИ ВОДЕ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБИЛИЋЕВО
77 ФА. БР. ИФ-00054-1-21 27.01.2021. "ДРАГИЧЕВИЋ" д.о.о. 181.35 ОДРЖАВАЊЕ КОПИР АПАРАТА У ГАРАНТНОМ РОКУ ЛОТ-1
78 РН. БР. 21-300-000105 02.02.2021. АУТОЦЕНТАР "МЕРКУР" д.о.о. 205.11 НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ВОЗНИ ПАРК - НАБАВКА ГУМА ПО ВОЗИЛУ
79 ФА. БР. 003-646/21 УГ. 12-Г-18/21 31.01.2021. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 185.00 ТРОШКОВИ ГОРИВА ПО ВОЗИЛУ
80 РН. БР. 08-Р-238/21 28.01.2021. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 5,803.20 НАБАВКА СЛ. ГЛАСНИКА РС (ЕЛЕКТРОНСКИ/ШТАМПАНО) ДИКТА РЕГИСТАР ЗА 2021. ГОДИНУ
81 РН. БР. 04-Р-61/21 04.02.2021. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 8,750.00 ШТАМПАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА, УВЈЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ
82 РН. БР. 2021-В001-53-000001 31.01.2021. МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС 3,744.00 ОДРЖАВАЊА ВЈЕНЧАЊА
83 РН. БР. 2/21 ПРИВ. СИТ. УГ. 12-Г-3911/20 31.12.2020. "GOLDEN CARD" д.о.о. 12,141.85 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - V СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
84 РН. БР. 29/21 II ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА УГ. 12-Г-3909/20 31.01.2021. ГРАЂЕЊЕ "ЂУРИЋ" д.о.о. 32,816.75 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - III СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
85 ФА. БР. 01/2101000242 31.01.2021. ПОШТЕ СРПСКЕ а.д. 9,572.25 РАСХОДИ ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
86 ФА. БР. 01/2000724403 ПРИВ. СИТ. БР 1/20/21 УГ. 12-Г-4047/20 31.12.2020. ЧИСТОЋА а.д. 12,160.98 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ - III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
87 РН. БР. 106/20 I ПРИВ. СИТ. УГ. 12-Г-3908/20 31.12.2020. "ЕКО ЕУРО ТИМ" д.о.о. 24,573.64 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - II СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
88 РН. БР. 50-10 25.01.2021. "СИНИКОМ" д.о.о. 2,925.00 НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
89 РН . БР. 10-17 УГ.3542/20 26.01.2021. "СВ КОМПАНИ" д.о.о. 1,872.00 УСЛУГЕ СЕРВИСА ПО ВОЗИЛУ
90 РН . БР. 10-19 УГ.3542/20 26.01.2021. "СВ КОМПАНИ" д.о.о. 1,872.00 УСЛУГЕ СЕРВИСА ПО ВОЗИЛУ
91 РН . БР. 10-18 УГ.3542/20 26.01.2021. "СВ КОМПАНИ" д.о.о. 2,574.00 УСЛУГЕ СЕРВИСА ПО ВОЗИЛУ
92 РН . БР. 10-20 УГ.3542/21 26.01.2021. "СВ КОМПАНИ" д.о.о. 1,872.00 УСЛУГЕ СЕРВИСА ПО ВОЗИЛУ
93 ФА. БР. ИФ-00015-1-21 28.01.2021. "АУТОПРЕВОЗ" д.о.о. 60.00 СУБВЕНЦИЈА ЗА ЂАЧКЕ МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
94 ФА. БР. 49/21 УГ.12-Г-1821/20 25.01.2021. "GRAFOTEX" д.о.о. 77.22 ИЗРАДА ПЕЧАТА
95 РН. БР. 25-23000081-21 29.01.2021. "КАМ И БУС" д.о.о. 1,138.55 УСЛУГЕ СЕРВИСА ПО ВОЗИЛУ
96 РН. БР. 25-23000075-21 28.01.2021. "КАМ И БУС" д.о.о. 1,674.28 УСЛУГЕ СЕРВИСА ПО ВОЗИЛУ
97 РН. БР. 107/20 I ПРИВ. СИТ. УГ. 12-Г-3910/20 31.12.2020. "ЕКО ЕУРО ТИМ" д.о.о. 11,868.20 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - IV СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
98 ФА. БР. 01/2000724405 ПРИВ. СИТ. БР 1/20/21 УГ. 12-Г-3905/20 31.12.2020. "ЧИСТОЋА" а.д. 7,802.73 ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ - V ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
99 РН. БР. 6 13.01.2021. "УНИКО", РАДУКИЋ СТАНИЈА, СП 200.00 НАБАВКА ЦВИЈЕЋА И ВИЈЕНАЦА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ
100 РН. БР. 131/21 УГ. 12-Г-2873/20 26.01.2021. "LANACO" 567.45 УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА
101 РН. БР. 149/21 УГ. 12-Г-4210/20 26.01.2021. "LANACO" 317.07 ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ
102 РН. БР. 123/21 УГ. 12-Г-743/20 26.01.2021. "LANACO" 2,437.11 ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ОБРАЧУН ЗАРАДА
103 ФА. БР. 001-175/21 УГ. 12-Г-18/21 15.01.2021. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 70.59 ТРОШКОВИ ГОРИВА ПО ВОЗИЛУ
104 ФА. БР. 001-174/21 УГ. 12-Г-18/21 15.01.2021. "КРАЈИНАПЕТРОЛ" а.д. 309.51 ТРОШКОВИ ГОРИВА ПО ВОЗИЛУ
105 РН. БР. 21-360-000044 30.01.2021. АД ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ 83.55 ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ВАТРОГАСНИХ РАДНИХ УНИФОРМИ
106 РН. БР. 2381431/2021 УГ. 12-2357/20 31.01.2021. "ЕЛТА-КАБЕЛ" 97.11 ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ КАБЛОВСКЕ ТВ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
107 РН. БР. 70-45/2021 31.01.2021. "МЕДИА ПРО" 315.90 ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОМОЋНЕ КЊИГЕ ПОТРАЖИВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР
108 ФА. БР. 8/21 УГ. 12-Г-4143/20 26.01.2021. "МЕСИНГ СТИЛ" 131.04 ИЗРАДА И ИСПОРУКА СТАНДАРДНИХ ПЛОЧА ЗА КАТЕГОРИСАНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ ЗА СМЈЕШТАЈ ГОСТИЈУ
109 РН. БР. 12/20 УГ. 12-Г-1509/20 31.12.2020. ЦЕНТАР ЗА ГРАДИТЕЉСТВО 6,999.99 КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА МОСТА У НАСЕЉУ ДОЛАЦ
110 РН. БР.01-1220-19940916 31.12.2020. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 267.83 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДЕПОНИЈА РАМИЋИ
111 РН. БР. 01-0121-19940916 31.01.2021. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 284.77 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ДЕПОНИЈА РАМИЋИ
112 РН. БР. 01-0121-110655242 31.01.2021. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 153.23 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СЕОСКА РАСВЈЕТА, БРОНЗАНИ МАЈДАН
113 РН. БР. 01-0121-110642247 31.01.2021. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 27.21 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПУМПНА СТАНИЦА, БРАЋЕ МИЛЕТИЋА
114 РН. БР. 01-0121-110644353 31.01.2021. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 132.75 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК КОД ТЦ "ДЕЛТА ПЛАНЕТ"
115 РН. БР. 03-0121-310337479 31.01.2021. ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 2.93 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈАВНА РАСВЈЕТА БАРЛОВЦИ
116 РН. БР. 60169-2020-11 30.11.2020. ВОДОВОД а.д. 11.70 ТРОШКОВИ ВОДЕ - ПАУК СЛУЖБА, БИТОЉСКА 126
УКУПНО: 206,946.81