Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  091/2021  02.09.2021. ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ д.о.о.  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА - АВГУСТ 2021. ГОД.   12,213.63
 2  усл-00218-1-21  06.08.2021. РУТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УТУ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА СКЕЈТ ПАРК У БАЊОЈ ЛУЦИ   6,961.50
 3  8210173042  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЦЗ   19.00
 4  6510145241  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ  АКЦЕЛЕРОГРАФ
  23.40
 5  0810171644  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА АВГУСТ МЈЕСЕЦ   11,161.58
 6  IF-00123-2-21  02.09.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   1,482.98
 7  IF-00125-2-21  03.09.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КОРИЧЕЊА КЊИГА   61.03
 8  2762099/2021  27.08.2021.  ЕЛТА КАБЕЛ ДОБОЈ  ТРОШКОВИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ, ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ   97.11
 9  358/RF/2021  02.09.2021.  ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ШТАМПЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ   418.60
 10  3-1-3231/2021  01.09.2021. ЗИБЛ а.д.  УТУ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЈАВНУ ЧЕСМУ У ПАРКУ ИЗМЕЂУ К.П. I КАРАЂОРЂЕВИЋА И ВИДОВДАНСКЕ   397.80
 11  32/2021  03.09.2021.  „TAMARIS COMPANY” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА   184,373.43
 12  4210171956  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ   10.09
 13  81-2340/2021  30.08.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДОДЈЕЛУ ЛОКАЦИЈА - ПРОДАЈА КЕСТЕЊА   611.33
 14  21-360-002703  03.09.2021.  ЕКО БЕЛ д.о.о. ЛАКТАШИ  ДЕЗИНСЕКЦИЈА КОМАРАЦА (ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН И ТРЕТМАН ОДРАСЛИХ ФОРМИ СА ЗЕМЉЕ)   38,493.00
 15  3067/002/21  31.07.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРОВИЗИЈА ЗА ВАС СМС МПАРКИНГ ГРАД БАЊА ЛУКА - ЈУЛИ 2021. ГОД.   7,948.08
 16  14810/21-JN  16.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОК. И НЕКАТ. ПУТЕВА (ЛОТ 1) И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОК. И НЕКАТ. ПУТЕВА (ЛОТ 2)   98.00
 17  14936/21-jn  16.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВИЈЕСТ ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТ. САОБР. СИГНАЛИЗАЦИЈЕ   98.00
 18  15371/21-JN  23.08.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ И НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   98.00
 19  FR-8-32/2021  23.08.2021.  B&C TRADE TOURS д.о.о БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   444.00
 20  21-3000-000132  01.09.2021. ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС“ а.д.  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ ПОСЛОВЕ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ   5,000.00
 21  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 62951-4-0821-4101765 I DR  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА АВГУСТ МЈЕСЕЦ   8,452.81
 22  6110171982  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ   70.20
 23  4810178744  31.08.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ   6.18
 24  205/2021  06.09.2021.  БАЊАЛУЧКА БЕРЗА а.д. БАЊА ЛУКА  ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА ТРГОВАЊЕ ОБВЕЗНИЦАМА   9,000.00
 25  63883-4-0821-4101720  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ - ХВАРСКА   965.62
 26  V ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  31.08.2021. ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА - АВГУСТ 2021. ГОД.   786.78
 27  90152858  26.08.2021.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ - ЈУЛИ 2021. ГОД.   10.50
 28  133/21  31.08.2021.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПАНОРАМСКИМ АУТОБУСОМ - АВГУСТ 2021. ГОД.   2,720.00
 29  132/21  31.08.2021.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПАНОРАМСКИМ АУТОБУСОМ - АВГУСТ 2021. ГОД.   1,460.00
 30  81-2427/2021  07.09.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ЧИТУЉА ЗА ЖИВКА РАДИШИЋА   300.00
 31  2423110-4-0821-7366523  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА УЛ. ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА - АВГУСТ 2021. ГОД.   33.80
 32  2423111-4-0821-7366523  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА УЛ. ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА - АВГУСТ 2021. ГОД.   485.51
 33  REKAPITULACIJA 2423447-4-0821-73366538 I DR  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА АВГУСТ МЈЕСЕЦ   21,133.11
 34  REKAPITULACIJA 63585-4-0821-4100521 I DR  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА АВГУСТ МЈЕСЕЦ   53,718.72
 35  67/21  28.07.2021. УДРУЖЕЊЕ ИНОВАТОРА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ  ИНТЕРЕГ-ИПА ЦБЦ УДРУЖЕЊЕ ИНОВАТОРА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ ПРОЈЕКАТ ФОРТИТУДЕ   39,000.00
 36  115-D IV ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  02.09.2021.  ПРОГРЕСГРАДЊА д.о.о.  ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ ВРБАЊА   112,566.23
 37  01/2101004233  31.08.2021.  ПОШТЕ СРПСКЕ  РАЧУН ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ   18,037.53
 38  II ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  31.08.2021.  „КОЗАРАПУТЕВИ“ а.д.  ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У НАСЕЉУ МИШИН ХАН   39,714.99
 39  7/21  01.09.2021.  ВЕТ ЦЕНТАР  УСЛУГЕ ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ   11,651.92
 40  145/21 BF 2011  31.08.2021.  „LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT АGENCY“  ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИН ТАКСИ - АВГУСТ 2021. ГОД.   4,703.82
Укупно: 594,828.28