Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1.  245/21  30.06.2021.  „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” ДОО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА - ЈУН 2021. ГОД. (III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   3,500.06
 2.  068/2021  01.07.2021.   ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОБОЈ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА - ЈУН 2021. ГОД.   7,876.44
 3.  1811  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ АД БАЊА ЛУКА  САГЛАСНОСТ ВОДОВОДА   134.55
 4.  05050001-389/21  08.04.2021. ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА” БАЊА ЛУКА  САНИТЕТСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СКУПОВА У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ БРОЈ: 12-Г-1397/21 ОД 04.06.2021. ГОДИНЕ   80.00
 5.  1558/21  30.06.2021.  „КРАС” ДОО ЛАКТАШИ  ВАСКРШЊА ДЕКОРАЦИЈА ПАРКА ПЕТАР КОЧИЋ   1,251.90
 6.  05050001-273/21  12.03.2021. ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА” БАЊА ЛУКА  САНИТЕТСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СКУПОВА У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ БРОЈ: 12-Г-1397/21 ОД 04.06.2021. ГОДИНЕ   80.00
 7.  118/21 bf 1984  30.06.2021.  „LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT АGENCY“  ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИН ТАКСИ - ЈУН 2021. ГОД.   4,231.50
 8.  81-1841/2021  29.06.2021. „ГЛАС СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА  ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЛОКАЦИЈЕ ПРОДАЈА У БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   611.33
 9.  788387-4-0521-7366526  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ   24.50
 10.  1639967432/1  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ АД  УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА ВИДЕО-НАДЗОРА   2,624.36
 11.  4/21  01.07.2021.  ECO VOX ДОО БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ТОАЛЕТ КАБИНА, ЈУН 2021. ГОД.   7,464.60
 12.  11782/21-jn  28.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА - ОГЛАС ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ   98.00
 13.  102/21  28.06.2021. С-ТИМ  ВАСКРШЊА ДЕКОРАЦИЈА ПАРКА ПЕТАР КОЧИЋ   1,778.40
 14.  25/21  25.06.2021.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА, ЈУН 2021. ГОД.   601.38
 15.  21-3600-000066  28.06.2021.  EMG EURO MEDIA GROUP  ЗАМЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ЛЕД РАСВЈЕТЕ   10,413.00
 16.  92280/20-8  30.06.2021. „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP” АД  ПОЛИСА ОСИГУРАЊА НЕЗГОДА   731.00
 17.  7279115763  31.05.2021. „М:ТЕЛ“ АД  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - НЕТ:Л - МАЈ 21.   46.80
 18.  2100309  28.06.2021.  РЕФОТ БХ ДОО БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ФОТО-ОПРЕМЕ   4,518.34
 19.  11235/21  21.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА - ПАРК ОЛИМПИЈСКИХ ПОБЈЕДНИКА   98.00
 20.  3-1-2168/2021  02.07.2021. ЗИБЛ АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАЂЕНОМ МОСТУ ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ УЛИЦЕ МАЊАЧКИХ УСТАНИКА (ДИО МП М16) И УЛИЦЕ КРАГУЈЕВАЧКИХ И КРАЉЕВАЧКИХ ЖРТАВА, У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   6,900.00
 21.  2649735/2021  28.06.2021.  ЕЛТА КАБЕЛ ДОБОЈ  РАЧУН ЗА ТК УСЛУГЕ   97.11
 22.  785238-4-0521-7366527  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПУМПНА СТАНИЦА БРАЋЕ МИЛЕТИЋ   21.57
 23.  05050001-149/21  12.02.2021. ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА” БАЊА ЛУКА  САНИТЕТСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СКУПОВА, У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ БРОЈ: 12-Г-1397/21 ОД 04.06.2021. ГОДИНЕ   80.00
 24.  11207/21  21.06.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ПОНИШТЕЊЕ НАБАВКЕ - ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА   98.00
 25.  KIF21-00359  07.07.2021.  SPICA SYSTEMS ДОО  НАБАВКА КАРТИЦА (100 КОМАДА)   830.70
 26.  05/21  29.06.2021.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ -ПРАВНА ПОМОЋ   47.60
 27.  1-1782/21  22.06.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ХОСТИНГ УСЛУГА (ПАКЕТ 50ГБ)/ХОСТОВАЊЕ ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА   5,895.63
 28.  25188-4-0521-5100640  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА 05/2021   476.58
 29.  24040-4-0521-4100335  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ СТРУЈЕ ЗА 05/2021   246.06
 30.  19354-4-0421-4101720  30.04.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ   1,008.62
 31.  14055-4-0321-4101720  31.03.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ- ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   1,332.44
 32.  3525-4-0121-4101720  31.01.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР - ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   1,471.94
 33.  1122-17394/21  02.07.2021.  „ЗБЕРБАНКА” АД  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 06/2021   10.00
 34.  G01-70-40/2021  09.04.2021.  НОВА ДИ ВРБАС ДОО БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ГОВОРНИЦЕ   1,115.95
 35.  23426-4-0521-4101660  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ - ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ   1,099.83
 36.  26/2021  05.07.2021.  „TAMARIS COMPANY” ДОО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈУН 2021.   228,195.81
 37.  6479480518  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ АД  ТРОШКОВИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   11,569.33
 38.  5/21  02.07.2021. ВЕТ ЦЕНТАР  УСЛУГА ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ 2021.   11,456.42
 39.  522/21  06.07.2021.  
НИСКОГРАДЊА ДОО ЛАКТАШИ
 ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА - 1. ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА   125,867.70
 40.  01/2103001626  30.06.2021. ПОШТЕ СРПСКЕ  ОБИЧНИХ ПИСМОНОСНИХ ПОШИЉАКА   36,702.21
 41.  145721-215  21.06.2021. ЕУРО ЗНАК  ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - МАЈ 2021. ГОД.   4,050.89
 42.  1835/21 XVII ПРИВ. СИТУАЦИЈА  31.05.2021.
 КОЗАРАПУТЕВИ АД
 ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ - XVII ПРИВ.СИТУАЦИЈА   174,561.43
 43.  if-00070-1-21  31.05.2021. „ВАЛЕК КОМЕРЦ” ДОО  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА, ТУШЕВА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ   16,091.71
 44.  195/21  30.06.2021.
 АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ, САРАЈЕВО
 ПРУЖАЊЕ ПРАВНИХ УСЛУГА ПО УГОВОРУ БР. 12-Г-3445/20 ОД 12.10.2020. ГОД.   487.50
 45.  22-381-000003  10.06.2021.  „WEBO MARIBOR” ДОО  НАБАВКА РАЗВАЛНОГ АЛАТА   345,857.91
 46.  344/19  31.10.2019.
 АДВОКАТ ДЕЈАН РАКИЋ, САРАЈЕВО
 ПРАВНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ БР. 12-Г-3845/19 ОД 10.09.2019. ГОД.   1,930.50
 47.  fa-66-0/21  31.05.2021.  ЕЛЕКТРООБНОВА ДОО  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА МАЈ 2021.   17,950.73
 48.  145721-214  17.06.2021. ЕУРО ЗНАК  ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - АПРИЛ 2021. ГОД.   3,377.21
 49.  35/21  11.06.2021. КРАЈИШКА КУЋА  НАБАВКА ПОКЛОНА   69.40
 50.  mfk-00016-11-21  24.06.2021.  ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДУГА  ВЕЗ У РАМУ   48.00
 51.  21-360-002076  08.07.2021.  „ЕКО БЕЛ” ДОО ЛАКТАШИ  ДЕЗИНСЕКЦИЈА КОМАРАЦА - ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН И ДЕЗИНСЕКЦИЈА КОМАРАЦА - ТРЕТМАН ОДРАСЛИХ ФОРМИ СА ЗЕМЉЕ   38,493.00
 52.  42051-zk-0457298-00/21  08.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ   4.00
 53.  41995-zk-0457296-00/21  08.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА   4.00
 54.  50/21  03.06.2021.  СКУЛПТОР ДОО БАЊА ЛУКА
 НАБАВКА ЛАЈСНИ, ПЛИШАНИХ ПАСПАРТУ-(CILIEGIA), ЉЕПЕНКИ, КАШИРАЊЕ, ЗАКАЧКИ, ЕКСЕРА И ТРАКА   72.03
 55.  67/21  30.06.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА СА ПРИВРЕМЕНИХ И ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ИЗ КОНТЕЈНЕРА ЗАПРЕМИНЕ 5М3 ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ   26,105.98
 56.  42061-ao-646610-00/21  08.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А64-К-859   14.43
 57.  42044-ao-646609-00/21  08.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К94-А-395   267.78
 58.  42027-zk-0457297-00/21  08.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА   4.00
 59.  788771-4-0521-736640  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ - НИКОЛА ТЕСЛА ББ   70.86
 60.  1381  05.07.2021.
 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К94-А394   54.83
 61.  66/21  12.07.2021.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ СТАНДАРДНЕ ПЛОЧЕ ЗА КАТЕГОРИСАНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ СМЈЕШТАЈНОГ ТИПА   131.04
 62.  1407  07.07.2021.
 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А64-К-859   50.16
 63.  1382  05.07.2021.
 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА ВОЗИЛО К94-А-395   54.83
 64.  788772-4-0521-7366640  31.05.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР - ЈЕВРЕЈСКА ББ   21.57
 65.  42023-ao-646608-00/21  08.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К94-А-394   267.78
 66.  42067-zk-0457299-00/21  08.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА   4.00
 67.  41991-ao-646607-00/21  08.07.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА К82-А-098   380.22
 68.  5620998075969749  01.07.2021. „НЛБ БАНКА” АД БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА   6.90
 69.  11-5616/21  01.07.2021.  „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД  ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА   22.50
 70.  02.06-2-10361-2/21  05.07.2021. „НЛБ БАНКА” АД БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЗА ВОЂЕЊЕ БАНКАРСКИХ РАЧУНА   5.00
 71.  02.06-2-10361/21  05.07.2021. „НЛБ БАНКА” АД БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА   70.00
 72.  09794450822  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ АД  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА ЗА 06/21   19.19
 73.  9479450826  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ АД  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА ЗА 06/21   19.19
 74.  8279450830  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ АД  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА 06/21   24.83
 75.  3079450815  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ АД  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА ЗА 06/21   31.70
 76.  2179450818  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ АД  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА 06/21   36.57
 77.  4579450810  30.06.2021. „М:ТЕЛ“ АД  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА 06/21   24.29
Укупно: 1,111,373.62