Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  117/21  30.3.2021. „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА - МАРТ 2021. ГОД.   3,879.99
2  5034294031  31.3.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА РТВ ТАКСА   7.50
3  5017153031  31.3.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА РТВ ТАКСА   7.50
4  4033422031  31.3.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА РТВ ТАКСА   7.50
5  if-00046-2-21  10.3.2021.  „COMESGRAFIKA“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
  164.48
6  01/2100358310  30.3.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА
 ЗИМСКА СЛУЖБА III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - МАРТ 2021. ГОД.

  468.00
7  5568/21-JN  29.3.2021. ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ ПРЕТПЛАТА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА   98.00
8  10-77  6.4.2021.  „SV COMPANY“ д.о.о. ТРН, ЛАКТАШИ
 УСЛУГА ЛИМАРСКО ЛАКИРЕРСКИХ РАДОВА НА ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ МЕРЦЕДЕС АТЕГО РЕГ. ОЗНАКА Е57-О-471
  1,287.00
9  26  27.3.2021.  „ПРОФИНГ“ д.о.о.
  ТРОШКОВИ ПОСТАВЉАЊА МАГНЕТНЕ АНТЕНЕ НА ВОЗИЛО ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
  93.60
10  27  27.3.2021.  „ПРОФИНГ“ д.о.о.  ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И ПУШТАЊЕ У РАД РАДИО РЕПЕТИТОРА НА ЛОКАЦИЈИ ЛИПОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ОДСЈЕКА ЦЗИПТВЈ   175.50
11  25  27.3.2021. „ПРОФИНГ“ д.о.о.
 ОБИЛАЗАК РАДИО РЕПЕТИТОРА, ПРЕМЈЕШТАЊЕ АНТЕНСКОГ СИСТЕМА СА ЈЕДНОГ НА ДРУГИ СТУБ, ПРЕМЈЕШТАЊЕ РЕК ОРМАРА, ТЕСТИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ СИСТЕМА У РАД
  854.10
12  807/2021  31.3.2021.
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.

  ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
  250.00
13  047/21  30.03.2021.  „ГЕОИНОВА“ ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ГИС СИСТЕМА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ   2,340.00
14  145721-96  31.3.2021.   „ЕУРО ЗНАК“ д.о.о. БАЊА ЛУКА
    ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА - ФЕБРУАР 2021. ГОД.
  6,504.62
15  001-3522/21  31.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗАЈМИЦЕ ГОРИВА ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ   1,980.00
16  01-0321-110394306  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.77
17  01-0321-110394326  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.24
18  01-0321-110443778  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.37
19  01-0321-110394708  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   191.15
20  001-3450/21  31.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   686.93
21  002-3342/21  31.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   2,408.48
22  503/2021  31.03.2021.   „ПРЕВЕНТА” РЕВИЗИЈА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ И У РАДНОЈ СРЕДИНИ
  1,755.00
23  IF-00301-1-21  30.03.2021.  „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТОНЕРА   5,614.83
24  2487860/2021  31.3.2021.  „ЕЛТА КАБЕЛ” ДОБОЈ  РАЧУН ЗА ТК УСЛУГЕ
  97.11
25  IF-21-0154  30.3.2021.  „ОРКА” д.о.о. САРАЈЕВО ОДРЖАВАЊЕ EDMWS СИСТЕМА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ   585.00
26  01-0321-110394620  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ   235.94
27  01-0321-110394396  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ САРАЧИЦА II   401.19
28  01-0321-110394278  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ЦЕНТАР II   27.17
29  01-0321-110394316  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ АДА   54.81
30  01-0321-110477572  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ОБИЛИЋЕВО   117.00
31  01-0321-110394778  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ МОТИКЕ   111.92
32  01-0321-110393975  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК И МЗ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ   181.87
33  01-0321-110394130  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ БОРИК   43.12
34  01-0321-110584170  31.03.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ПАПРИКОВАЦ   74.48
35  01-0321-110394288  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ЛАЗАРЕВО II   53.03
36  01-0321-110394464  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ДРАГОЧАЈ   140.56
37  01-0321-110394072  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК И МЗ ПОТКОЗАРЈЕ   181.54
38  01-0321-110394718  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ БРОНЗАНИ МАЈДАН   27.24
39  01-0321-110394444  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ЧЕСМА   131.33
40  01-0321-110394414  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ РОСУЉЕ   233.91
41  01-0321-110394238  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ШИМИЋИ   27.45
42  01-0321-110394170  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ БИСТРИЦА   27.17
43  01-0321-110593963  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ- ДОМ КУЛТУРЕ БРОНЗАНИ МАЈДАН   27.43
44  01-0321-110394208  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК И МЗ БОЧАЦ   182.25
45  01-0321-110394728  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК САРАЧИЦА I   27.53
46  01-0321-110394640  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - КАНЦЕЛАРИЈА У ПЦ-у  „КРАЈИНА“   441.50
47  01-0321-110394592  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ДЕБЕЉАЦИ   507.77
48  01-0321-110394454  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК И МЗ КОЛА   129.73
49  01-0321-110634591  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ЉУБАЧЕВО   105.30
50  01-0321-110395169  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - ГАРАЖЕ   110.29
51  01-0321-110394474  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК И МЗ КРУПА НА ВРБАСУ   337.83
52  01-0321-110651786  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ   37.69
53  01-0321-110394660  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ И МК КАРАНОВАЦ   298.58
54  01-0321-110394356  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - АНЕКС ГЛАВНА ЗГРАДА   592.78
55  01-0321-110394630  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.17
56  01-0321-110394268  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   30.70
57  01-0321-110394002  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   134.12
58  01-0321-110394160  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК ДРАГОЧАЈ   126.46
59  01-0321-1103940042  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК И МЗ ВРБАЊА   270.87
60  01-0321-110394650  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ Г. ПИСКАВИЦА   38.07
61  01-0321-110394346  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МК И МЗ ГОЛЕШИ   54.11
62  01-0321-110394248  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ РЕКАВИЦЕ II   29.96
63  01-0321-19803312  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА   380.14
64  01-0321-110584170  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ПАПРИКОВАЦ   224.78
65  01-0321-110584170  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ ПАПРИКОВАЦ   181.87
66  01-0321-110496765  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - ДОМ ОМЛАДИНЕ   651.35
67  01-0321-110394768  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - ОДСЈЕК ПАРКИНЗИ   297.13
68  01-0324-110394610  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ БОРКОВИЋИ   255.86
69  936/21  30.3.2021.   „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ФИЛТРИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ   317.07
70  01-0720-110557967  31.7.2020.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ   22.06
71  01-0820-110557967  31.8.2020.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА АВГУСТ МЈЕСЕЦ   3.44
72  001-2643/21  15.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   461.00
73  865  23.3.2021. „КЕЦКОМ” д.о.о. ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ   249.91
74  345/21-02S  15.3.2021. „ЛАДА АУТО” БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   161.13
75  286/21 - 02S  08.3.2021. „ЛАДА АУТО” БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   331.89
76  8/21  28.2.2021. АУТОПРАОНИЦА „ЖАЦ” ТРОШКОВИ УНУТРАШЊЕГ И ВАЊСКОГ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА   152.00
77  002-2785/21  15.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   956.89
78  288/21 - 02S  08.3.2021. „ЛАДА АУТО” БАЊА ЛУКА    ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   175.36
79  287/21-02S  08.3.2021. „ЛАДА АУТО” БАЊА ЛУКА  СЕРВИС МОТОРНОГ ВОЗИЛА ФОЛКСВАГЕН БОРА, РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА 720-Т-977   417.40
80  51/21  31.3.2021. „LUKAJIC TRAVEL TRANSPORT AGENCY”  ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИН ТАXИ - МАРТ 2021. ГОД.   3,427.56
81  01-0321-110394190  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   27.24
82  01-0321-110394484  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ СТАРЧЕВИЦА   41.14
83  01-0321-110394680  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - МЗ АГИНО СЕЛО   27.24
84  01-0321-110394082  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - ДОМ ПРИЈАКОВЦИ   27.37
85  01-0321-110644353  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК КОД ТЦ-а „ДЕЛТА“   128.61
86  1061/21  31.3.2021. КОЗАРАПУТЕВИ а.д.   ЗИМСКА СЛУЖБА I СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - МАРТ 2021. ГОД., ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА   3,715.76
87  IF087688/20  9.3.2021.  „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. БАЊА ЛУКА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ   3,281.00
88  01-0321-110603568  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ   126.45
89  01-0321-19940916  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ДЕПОНИЈА РАМИЋИ   233.25
90  01-0321-110642247  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПУМПНА СТАНИЦА   27.17
91  03-0321-310337479  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - ЈР БАРЛОВЦИ   2.94
92  01-0321-110655242  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - СЕОСКА РАСВЈЕТА   166.97
93  01-0321-110660225  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ   115.68
94  IF-00248-1-21  4.3.2021.  „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о.  ТРОШКОВИ СЕРВИСА CANON IR2520   93.60
95  01-0321-1105935561  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА   УСЛУГЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА ВИДОВДАНСКА - МАРТ 2021. ГОД.   155.79
96  01-0321-116925  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ - МАРТ 2021. ГОД.   1,821.23
97  01-0321-110596196  31.3.2021.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА У УЛ. ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА - МАРТ 2021. ГОД.   235.27
98  26/21  2.4.2021. ПОРТАЛ с.п.    ИСПОРУКА И МОНТАЖА КОВИД БАРИЈЕРА
  3,779.10
99  01-0520-110394316  31.5.2020.   „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2020. Г. (МЗ АДА) - ПОРАВНАЊЕ   27.28
100  002-2784/21  15.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   808.99
101  07/21  2.4.2021.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ    СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ПОТКОЗАРЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   47.60
102  IF-00249-1-21  4.3.2021.  „ДРАГИЧЕВИЋ” д.о.о. ТРОШКОВИ СЕРВИСА КОПИР-АПАРАТА (РЕДОВАН СЕРВИС)   556.92
103  5567/21-JN  29.4.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ   98.00
104  1472771  6.4.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ” БАЊА ЛУКА   РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ЦИТРОЕН Д, РЕГ.ОЗНАКЕ О56-К-488   273.93
105  1472772  6.4.2021.  „ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ” БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ЦИТРОЕН Д, РЕГ.ОЗНАКЕ О56-К-486   273.93
106  1472773  6.4.2021.  „ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ” БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ЦИТРОЕН Д, РЕГ.ОЗНАКЕ О56-К-487   273.93
107  1472774  6.4.2021.  „ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ” БАЊА ЛУКА  РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ЦИТРОЕН Д, РЕГ.ОЗНАКЕ О56-К-489   273.93
108  32  31.3.2021. ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ   СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   37.76
109  002-3341/21  31.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   492.01
110  6037-4-0221-4101660  28.2.2021.  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР - ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ   1,252.15
111  5668/21-JN  29.3.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА У НАСЕЉИМА ДЕБЕЉАЦИ И КУЉАНИ   98.00
112  001-3449/21  31.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   902.01
113  03/2021  1.4.2021.  „УНИКРЕДИТ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА   НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА   5.80
114  204688008  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  
 УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 03/21
 
  5.00
115  204687988  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 03/21   5.00
116  204683679  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 03/21   5.00
117  204683681  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 03/21   5.00
118  204683683  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 03/21   8.40
119  204683686  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 03/21   14.50
120  8578468801  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ, ЉЕСТВЕ НАБАВЉЕНЕ 2018. ГОДИНЕ   19.95
121  61835-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - САВЕ ЉУБОЈЕ ЧЕСМА НА ИГРАЛИШТУ   1.40
122  62033-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ, ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   11.70
123  2878437683  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   19.19
124  0478437691  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   19.69
125  61240-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   1.40
126  61983-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   11.70
127  62338-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА НАВОДЊ. ПАРКИЋ   1.40
128  62471-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - СПОМЕН-ЧЕСМА ЛАУШ   3.51
129  61231-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА (НОВО ГРОБЉЕ) ФРАНЦА ШУБЕРТА   2.80
130  62337-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА НАВОДЊ.ПАРКИЋ   5.85
131  4978437676  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   55.60
132  4078437679  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   22.23
133  6478437671  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   19.95
134  065/21  12.3.2021.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У НАСЕЉУ СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ - XI ПРИВР. СИТУАЦИЈА   592.30
135  62041-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   1.40
136  61349-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   1.40
137  61101-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА (ГРОБЉЕ СВ. ПАНТЕЛИЈЕ) АЛЕЈА СВ.САВЕ   12.98
138  61394-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА ТРГ КРАЈИНЕ   5.85
139  61371-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   1.40
140  204683688  31.3.2021. „НОВА БАНКА“ а.д. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 03/21   5.00
141  1678437687  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   19.19
142  7178470002  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЗА ПОСЛОВЕ ЦЗ И ПТВЈ   19.00
143  6078444333  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ „BRONTO SKYLIFT“   22.23
144  3678440558  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
145  62485-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНИ TOАЛЕТ НАР. ХЕРОЈА МИЛАНА ТEПИЋА   20.07
146  62375-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА ДРАКУЛИЋ   28.78
147  61488-2021-03  31.3.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА (ГРОБЉЕ) ГОЛУБА БАБИЋА   10.88
148  015-3756/21  31.3.2021.   „КРАЈИНАПЕТРОЛ” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   149.33
149  01/2100362475  31.3.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА НА ЛОКАЦИЈИ ТРГ КРАЈИНЕ   2,203.09
150  12660-4-0321-4101374  31.3.2021.  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ - ГРАДСКА УПРАВА   395.16
151  01/2100360490  31.3.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ)   1,265.83
152  01/2100360460  31.3.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (ПТВЈ И ВАТРОГАСНИ ДОМ)   561.56
153  01/2100360777  31.3.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ОДВОЗ СМЕЋА (МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1,082.91
154  13531-4-0321-4101003  31.3.2021.  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   683.39
155  01-210/900  8.4.2021.  „ENSA BH” д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОГРЕВА - ПЕЛЕТА   2,493.86
156  1122-8811/21  2.4.2021.  „ЗБЕРБАНКА” а.д.  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА 03/21
  10.00
157  1629848314/1  31.3.2021. „М:ТЕЛ“ а.д. ЗАКУП ТЕЛЕФОНСКИХ ЛИНИЈА ЗА СИРЕНЕ   410.36
Укупно: 73,423.98